Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pasākumu plāns 2017./2018. m. g. 2. semestrim

Nr.p.k.

Pasākums

Norises laiks

Atbildīgais par pasākumu

Piezīmes

Janvāris

1.       

IP sanāksme

10.01.2018.

Skolas vadība, Laura Zujāne

 

2.       

Skolas līnija

10.01.2018.

Izglītības iestādes vadība, Gatis Stepanovs

 

3.       

Barikāžu dienām veltīts atceres pasākums

17.01.2018.

Izglītības iestādes vadība, vēstures skolotāji Zanda Arnicāne un Ainārs Strads

 

4.       

IP sanāksme

24.01.2018.

IP, Laura Zujāne

 

5.       

Florbola sacensības starp klasēm

30.01.2018.

Gatis Stepanovs, Iluta Balule

 

6.       

IP sanāksme

31.01.2018.

IP, Laura Zujāne

 

7.       

Festivāls “Labie darbi”

Janvāra un februāra mēnešu garumā

 

IP, Laura Zujāne

 

Februāris

8.       

IP sanāksme

07.02.2018.

IP, Laura Zujāne

 

9.       

Valentīndienas pasākums

14.02.2018.

IP, Laura Zujāne

 

10.   

Ēnu diena

14.02.2018.

Biruta Šāvele

Laura Zujāne

 

11.   

IP sanāksme

21.02.2018.

IP, Laura Zujāne

 

12.   

Projektu nedēļa, Alberta koledžas pārstāvju karjeras dienas pasākumi BPVV

22.02.2018.

Izglītības iestādes vadība, Laura Zujāne

 

13.   

Projektu nedēļa

23.02.2018.

Izglītības iestādes vadība, pedagogi

 

14.

 Žetonu vakars

24.02.2018.

   

15.   

Galda spēļu turnīrs

27.02.2018.

Gatis Stepanovs, Iluta Balule

 

16.   

Festivāls “Labie darbi”

Februāra mēneša garumā

IP, Laura Zujāne

 

Marts

16.   

Peldēšana

05.03.2018.

Gatis Stepanovs, Iluta Balule

 

17.   

IP sanāksme

07.03.2018.

IP, Laura Zujāne

 

18.   

Izglītības iestādes līnija

07.03.2018.

Izglītības iestādes vadība

 

19.   

IP sanāksme

21.03.2018.

IP, Laura Zujāne

 

20.   

Lieldienu svētku uzruna (Balvu Romas katoļu draudzes priesteris Mārtiņš Klušs)

28.03.2018.

Izglītības iestādes vadība, IP, Laura Zujāne

 

Aprīlis

21.   

Lieldienu pasākums

03.04.2018.

IP, Laura Zujāne

 

22.   

IP sanāksme

04.04.2018.

IP, Laura Zujāne

 

23.   

Izglītības iestādes līnija

04.04.2018.

Izglītības iestādes vadība

 

24.   

Atvērto durvju diena un vecāku kopsapulce

09.04.2018.

Izglītības iestādes vadība

 

25.   

IP sanāksme

11.04.2018.

IP, Laura Zujāne

 

26.   

Erasmus+ programmas projekta „E – dārgumi - mana jaukā Eiropa” mobilitāte BPVV

23. – 27.04.2018.

Kristīne Lele, izglītības iestādes vadība, IP

 

27.   

IP sanāksme

25.04.2018.

IP, Laura Zujāne

 

28.   

IP atpūtas vakars

27.04.2018.

IP, Laura Zujāne

 

29.   

INTEREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas “Darba tirgus bez robežām” vadības komitejas 2.sanāksme

Aprīļa mēnesis

Kristīne Lele, izglītības iestādes vadība, IP

 

Maijs

30.   

IP sanāksme

02.05.2018.

IP, Laura Zujāne

 

31.   

Baltā galdauta svētki

03.05.2018.

Izglītības iestādes vadība, IP, Laura Zujāne

 

32.   

IP sanāksme

09.05.2018.

IP, Laura Zujāne

 

33.   

Mātes dienas pasākums

11.05.2018.

 

Izglītības iestādes vadība un pedagogi, IP, Laura Zujāne

 

34.   

Izglītības iestādes zvans 9. un 12.klašu izglītojamajiem

18.05.2018.

Izglītības iestādes vadība un IP

 

35.   

IP sanāksme

23.05.2018.

IP, Laura Zujāne

 

36.   

Sporta diena

28.05.2018.

Gatis Stepanovs, Iluta Balule

 

37.   

Paldies vārdu rīts

29.05.2018.

Izglītības iestādes vadība

 

38.   

IP sanāksme

30.05.2018.

IP, Laura Zujāne

 

Jūnijs

39.   

12.klašu izlaidums plkst.18:00

09.06.2018.

15.06.2018.

 

Izglītības iestādes vadība, padagogi, IP, Laura Zujāne

 

40.   

9.klašu izlaidums plkst.15:00

 

41.   

Vakarskolas izlaidums plkst.12:00

 

42.   

4.kursa izlaidums

21.06.2018.

Izglītības iestādes vadība, padagogi, IP, Laura Zujāne

 

43.   

Atpūtas vietas ierīkošana un labiekārtošana

29.06.2018.

Izglītības iestādes vadība, padagogi, darbinieki

 

Visa gada garumā

44.   

Makulatūras vākšana „Zaļā josta”

Visu semestri

Gunta Blauma

 

45.   

Projekts „Mamma daba”

Visu gadu

Izglītības iestādes vadība, Sintija Heninga

 

46.   

Sienas veidošana grafiti tehnikā

Visu gada garumā, sākot no janvāra

Larisa Berne

 

47.   

Vēsturiskās istabas „Mana skola” izveidošana

Visu gada garumā, sākot no janvāra

Izglītības iestādes vadība, Zanda Arnicāne, Ainārs Strads