BPVV izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji dodas uz biedrību "Astes un ūsas"