BPVV skolotāju konsultāciju grafiks 2017./2018. m.g.

N.P.k

Skolotājs

Kabinets

P

O

T

C

P

1.

Z.Arnicāne

9.kab

 

1520 -1600

 

 

 

2.

S.Atvare

10.kab.

 

 

  810-850

 

 

3.

A.Balantajeva

Ķīm.kab

 

 

 

810-850

 

4.

I.Balule

7.kab.

 

 

 

810 -850

 

5.

G.Blauma

Bibl.

 

 

 

 

810 -850

6.

G.Čubare

19.kab.

 

 

 

810 -850

 

7.

I.Circene

23.kab.

 

 

 

810 -850

 

8.

A.Jansone

16.kab.

810 -850

 

 

 

 

9.

E.Kamenders

9.kab

 

810 -850

 

 

 

10.

A.Krēmane

Māc.p.k.

810 -850

 

 

 

 

11.

G.Liepiņš

8.kab

810 -850

 

 

 

 

12.

A.Līcītis

Inf.kab.

 

 

 

810 -850

 

13.

L.Līcīte

10.kab

 

 

 

1520 -1620

 

14.

M.Ločmele

25.kab.

 

 

810 -850

 

 

15.

A.Matule-Bordāne

14.kab.

 

 

810 -850

 

 

17.

A.Noviks

3.kab.

 

810 -850

 

 

 

18.

G.Priedeslaipa

2.kab

 

810 -850

 

 

 

19.

G.Stepanovs

Sporta z.

 

 

 

810 -850

 

20.

A.Strads

21.kab.

 

 

810 -850

 

 

21.

B.Šāvele

17.kab.

 

 

 

 

810-850

22.

I.Šņukute

15.kab.

 

810 -850

 

 

 

23.

B.Urtāne

24.kab

 

810 -850

 

 

 

24.

S.Veina

6.kab.

 

 

 

 

810 -850

 

25.

Ēriks Kanaviņš

3.kab.

 

810 -850

 

 

 

26.

Aina Vilcāne

10.kab

 

1520 -1620

 

 

 

27.

Larisa Berne

26.kab.

 

810 -850

 

 

 

28.

Sintija Heninga

22.kab.

 

 

810 -850