Tēma  Joma  Autors
     
 POPULĀRAS STILA TENDENCES 2020  Dizains un tehnoloģijas  S. Kaša
 Cieņa, Jaunais un vecais-atšķirīgās, vērtības  Audzināšanas stunda  G. Čubare
 Skolēnu jaunrades darbi pamatizglītībā: nozīme un sistēma  Latviešu valoda  A. Krēmane
 Latgaliešu valodas kultūrvēsturiskais nozīmīgums  Latviešu valoda  G. Čubare
 Dzīve kā matemātika  Matemātika  B. Urtāne
 Savrupinājumi  Latviešu valoda  A. Krēmane
 Latvju rakstu zīmes  Latviešu valoda  G. Čubare
 Латвийские сувениры  Krievu valoda  M. Ločmele
 Hiperteksta iezīmēšanas valoda jeb HTML  Informātika  A. Līcītis
 Brīvības cīņas  Vēsture  Z. Arnicāne
 Kultūras dzīve 19.gs.beigās- 20.gs.sākumā  Vēsture  Z. Arnicāne
 Es mīlu tevi Latvija!  Vēsture  Z. Arnicāne
 Ikdienas dzīve, kultūra un izglītība Latvijas PSR  Vēsture  Z. Arnicāne
 Sūnu raksturojums  Biloģija  I. Balule
 Sūnaugi  Biloģija  I. Balule
 Sūnu raksturojums  Biloģija  I. Balule
 Interaktīvās mācību metodes  Matemātika  I. Šņukute
 Matemātiskās spēles  Matemātika  I. Šņukute
10 SVAIGĀKIE GRIMA UN FRIZŪRU TRENDI - RUDENS 2017  Tērpu stila mācība  A. Jansone
 Latvisku ornamentu dekori valsts svētkiem  Mājturība un tehnoloģija  S. Veina
 Rudens tēma latviešu gleznotāju skatījumā  Vēsture  A. Strads
 Latvija - rudenī!  Ģeogrāfija 9. klase  S. Heninga