Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu sasniegumi olimpiādēs 2018./2019. mācību gadā.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase/kurss

Mācību priekšmets

Skolotājs

Sasniegumi

1.

Guntis Lielbārdis

 

10.b

Matemātika

Dabaszinības

Irina Šņukute

Iluta Balule

3.vieta

Atzinība

2.

Artis Fribergs

10.b

Dabaszinības

Iluta Balule

Atzinība

3.

Romans Baronskis

7.

Mājturības un tehnoloģijas

Ēriks Kanaviņš

1.vieta novadā,

3. vieta valstī

4.

Jānis Gabranovs

8.

Mājturības un tehnoloģijas

Ēriks Kanaviņš

2.vieta

5.

Dana Kuropatkina

7.

Mājturības un tehnoloģijas

Svešvalodas

S.Veina

B.Urtāne

M.Ločmele

1.vieta

6.

Evita Salmane

7.

Mājturības un tehnoloģijas

S.Veina

3.vieta

7.

Lilija Atkačūna

8.

Mājturības un tehnoloģijas

S.Veina

3.vieta

8.

Emīlija Fedotova

9.

Mājturības un tehnoloģijas

S.Veina

3.vieta

9.

Sindija Logina

2.k

Mājturības un tehnoloģijas

S.Veina

1.vieta

10.

Laura Cepurīte

2.k

Mājturības un tehnoloģijas

S.Veina

2.vieta

11.

Laura Reveliņa

1.k

Mājturības un tehnoloģijas

A.Matule-Bordāne

3.vieta

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu sasniegumi konkursos 2018./2019. mācību gadā.

N.P.k.

Vārds, uzvārds

Klase

Konkurss

Skolotājs

Sasniegumi

1.

Ksenija Hmeļova

11.b

Eseju konkurss krievu val.

Starptautiskie projekti

M.Ločmele

1.vieta

2.

Anastasija Borisenko

10.b

Eseju konkurss krievu val.

M.Ločmele

3.vieta

3.

Daniela Dmitrijeva

10.b

Eseju konkurss krievu val.

M.Ločmele

1.vieta

4.

Sendija Ūsele

10.b

“Mūsu varoņi šodien”

G.Čubare

1.vieta

5.

Linda Balule

10.b

“Mūsu varoņi šodien”

G.Čubare

2.vieta

6.

Daniela Vizule

10.

“Mūsu varoņi šodien”

G.Čubare

3.vieta

7.

Vladislava Baikova

2.kurss

Foto konkurss, veltīts A.Ahmatovai

M.Ločmele

2. vieta valstī

8.

Ēvalds Miglāns

9.

Daiļlasītāju konkurss

G.Blauma

Atzinība

9.

Kurts Bruno  Aizups

7.

Daiļlasītāju konkurss

G.Blauma

Atzinība

10.

Amanda Laicāne

11.b

Zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Iluta Balule

Atzinība

11.

Viola Garā

 

4.k

Profesionālās izglītības konkurss “SkillLatvija 2019”

Anita Matule- Bordāne

1.vieta valstī

Zelta medaļa

12.

Armands Leišavnieks

11.b

Florbols

Gatis Stepanovs

 

13.

Andis Timenieks

12.b

Florbols

 

2.vieta

14.

Dairis Duļbinskis

12.b

Florbols

 

2.vieta

15.

Lauris Maksins

12.a

Florbols

 

2.vieta

16.

Gvido Gumeņuks

12.b

Florbols

 

2.vieta

17.

Arvis Golubovs

12.b

Florbols

 

2.vieta

18.

Elvis Pužulis

11.b

Florbols

 

2.vieta

19.

Deju kolektīvs

 

 

A.Veismanis

2.pakāpe

20.

Selīna Švāgere

4.k

Starptautiskie konkursi

Anita Matule-Bordāne

1.vieta

21.

Elīna Kļanska

4.k

 

 

1.vietas

22.

Agita Matule

1.K Š

 

 

1.vietas

23.

Alīna Logina

1.K Š

 

 

1.vietas

24.

Sindija Logina

2.K

“100 rokassprādzes Latvijai”

 

 

 

Balvu profesionālās un ispārizglītojošās vidusskolas izglītojamo sasniegumi 2017./2018.mācību gadā.

Vārds, uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Skolotājs

Sasniegumi novadā

Valstī

Samanta Puka

9.a

Bioloģija

Mājturības un tehnoloģiju

I.Balule

 

S.Veina

Atzinība

 

1.vieta

 

Vladislava Baikova

1.kurss

bioloģija

I.Balule

atzinība

 

Ieva Šmate

12.b

bioloģija

I.Balule

atzinība

 

 

 

angļu valoda

I.Circene

2.vieta

 

Kevins Kamaldiņš

12.b

Angļu valoda

I.Circene

3.vieta

 

Guntis Lielbārdis

9.a

Latviešu valoda

A.Krēmane

atzinība

 

Sintija Ivaņisova

9.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

2.vieta

 

Samanta Kaļva

9.b

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

3.vieta

 

Jānis Gabranovs

7.

Mājturības un tehnoloģiju

Ēriks Kanaviņš

1.vieta

 

Valdis Slišāns

12.b

Krievu valoda

Marina Ločmele

3.vieta

 

Ksenija Hmeļova

10.b

Krievu valoda

Marina Ločmele

3.vieta

Uzaicināta uz valsts olimpiādi

Valērija Filipjonoka

11.b

Krievu valoda

Marina Ločmele

atzinība

 

Niķita Buklovskis

7.

Krievu valoda

Marina Ločmele

1.vieta

 

Karīna Andronova

7.

Krievu valoda

Marina Ločmele

3.vieta

 

Lana Cibule

7.

Krievu valoda

Marina Ločmele

atzinība

 

KONKURSI

Megija Saiva Sileniece

10.b

Daiļlasītāju konkurss

G.Blauma

3.vieta

 

Amanda Laicāne

10.b

“Stūru stūriem tēvu zeme”

G.Blauma

1.vieta

 

Laura Circene

1.kurss

“Stūru stūriem tēvu zeme”

G.Čubare

1.vieta

 

Elīna Kļanska,

Sindija Logina

3.kurss,

1.kurss

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Laura Zujāne

3. vieta

 

Marī Deņisova

 

9.a

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Anna Krēmane

 

 

Arina Zakurdajeva

9.a

“Lielie palīgi lielos darbos”

Sintija Heninga

 

1.vieta

Sendija Ūsele

9.a

Lielie palīgi lielos darbos

Sintija Heninga

 

 

Daniela Vizule

9.a

Lielie palīgi lielos darbos

Sintija Heninga

 

 

Alise Barbaniška

9.a

Lielie palīgi lielos darbos

Sintija Heninga

 

 

Marī Deņisova

9.a

Lielie palīgi lielos darbos

Sintija Heninga

 

 

 

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu sasniegumi olimpiādēs 2016./2017.mācību gadā.

Vārds, uzvārds

Klase/kurss

Mācību priekšmets

Skolotājs

Sasniegumi

Valdis Slišāns

11.b

bioloģija

Iluta Balule

atzinība

Gints Dille

11.b

bioloģija

Iluta Balule

atzinība

Elvis Garais

12.b

bioloģija

Iluta Balule

3.vieta

Vladislava Šņigirova

9.a

Mājturības(tekstiltehniku)

S.Veina

1.vieta

 

 

Krievu valoda(svešvaloda)

M.Ločmele

1.vieta

Ksenija Hmeļova

9.a

Mājturības(tehnoloģiju)

S.Veina

atzinība

 

 

Krievu valoda(svešvaloda)

M.Ločmele

3.vieta

Laura Circene

1.k

Mājturības(tehnoloģiju)

S.Veina

2.vieta

Dārta Ostrovska

3.k

Mājturības(tehnoloģiju)

S.Veina

2.vieta

Viola Garā

2.k

Mājturības(tehnoloģiju)

S.Veina

3.vieta

Intars Šinkevičs

7.

Mājturības(tehnoloģiju

Ē.Kanaviņš

2.pak.

Uzaicināts uz valsts olimpiādi

Oļegs Ivaņisovs

9.b

Mājturības(tehnoloģiju

Ē.Kanaviņš

1.pak.

Ņikita Koncāns

9.b

Mājturības(tehnoloģiju

Ē.Kanaviņs

2.pak

Uzaicināts uz valsts olimpiādi

Ksenija Tupicina

8.b

Mūzikas

A.Ločmele

atzinība

Marī Deņisova

8.a

Vizuālā māksla

Larisa Berne

3.vieta

Ieva Šmate

11.b

Vizuālā māksla

Larisa Berne

3.vieta

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu sasniegumi konkursos 2016./2017.mācību gadā.

Vārds, uzvārds

Klase/kurss

Konkurss

Skolotājs

Sasniegumi

Viesturs Sproģis

11.b

Dzejniekam R.Mūkam veltīts

G.Blauma

atzinība

Alise Barbaniška

8.a

Starptautiskais konkurss Lietuvā “Pelnrušķīte-2016”

 

Tituls”Pelrušķīte-2016”un galvenā balva

 

 

“Modes labirinti2017”

 

Galvenā balva un trīs apbalvojumi(četras lentas)

Marī Deņisova

8.a

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Anna Krēmane

2.vieta

Marita Jermacāne

12.b

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Gunita Čubare

1.vieta

Aivita Klečetņikova

12.b

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Gunita Čubare

3.vieta

Ieva Šmate

11.b

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Gunta Blauma

2.vieta

Ksenija Hmeļova

9.a

“Pazīsti savu organismu”

Iluta Balule

2.vieta

Aivita Kļečetņikova

12.b

“Pazīsti savu organismu”

Iluta Balule

3.vieta

Oļegs Jeļisejevs

7.

Skaļās lasīšanas konkurss

Gunita Čubare

Atzinība

Daniela Vizule

8.a

Angļu valodas konkurss

Inese Circene

2.vieta

Artis Fribergs

8.a

Angļu valodas konkurss

Inese Circene

2.vieta

Samanta Puka

8.a

Angļu valodas konkurss

Inese Circene

Atzinība

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu sasniegumi olimpiādēs 2015./2016.m.g.

Vārds, uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Skolotājs

Sasniegumi novadā

Sasniegumi reģionā, valstī

Madara Šļivka

11.b

Bioloģija

Iluta Balule

atzinība

 

Antra Mačāne

12.b

Latviešu valoda

Anna Krēmane

2. vieta

 

Valdis Slišāns

11.b

Krievu val.

Marina Ločmele

atzinība

 

Elvīra Nāgele

10.b

Krievu valoda

Marina Ločmele

atzinība

 

Anna Marija Suhiha

11.b

Krievu valoda

Maija Dreimane

3.vieta

 

Samanta Komane

9.a

Krievu valoda

Marina Ločmele

2.vieta

 

Valērija Filipjonoka

9.a

Krievu valoda

Marina Ločmele

2.vieta

 

Aivita Kļečetņikova

11.b

Ekonomika

V.Muzaļevska

1.vieta

 

 

 

Matemātika

I.Šņukute

atzinība

 

Armands Kļečetņikovs

12.b

Ekonomika

V.Muzaļevska

3. vieta

 

Viola Garā

1.K

Matemātika

I.Šņukute

2.vieta

 

 

 

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

A.Matule

1.vieta

 

Samanta Puka

7.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

atzinība

 

Ksenija Hmeļova

8.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

2.vieta

 

Vladislava Šņigirova

8.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

3.vieta

 

Valērija Filipjonoka

9.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

3.vieta

 

Patrīcija Kupriša

9.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

atzinība

 

Samanta Prancāne

9.b

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

atzinība

 

Madara Sirmace

3.k

Mājturības un tehnoloģiju

A.Matule

S.Veina

2.vieta

 

Ivita Kušķe

3.k

Mājturības un tehnoloģiju

A.Matule

S.Veina

3.vieta

 

Dārta Ostrovska

3.K

Mājturības un tehnoloģiju

A.Matule

S.Veina

3.vieta

 

Samanta Ivanova

1.K

Mājturības un tehnoloģiju

A.Matule

S.Veina

atzinība

 

Oļegs Ivaņisovs

8.b

Mājturības un tehnoloģiju

Ē.Kanaviņš

1.vieta

Uzaicināts uz valsti

Ņikita Koncāns

8.b

Mājturības un tehnoloģiju

Ē. Kanaviņš

2.vieta

Uzaicināts uz valsti

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu sasniegumi konkursos un sacensībās 2015./2016.m.g.

Vārds, uzvārds

Klase

Konkurss

Skolotājs

Sasniegumi

novadā

Sasniegumi reģionā, valstī

Elvis Garais

11.b

Daiļlasītāju

Zinātniski pētnieciskie darbi

G.Čubare

 

I.Balule

1. vieta

2. vieta

 

Atzinība

Aleksejs Trahnovs

2.K

Daiļlasītāju

G.Čubare

1. vieta

2. vieta

Daniela Vizule

7.a

“Stūru stūriem tēvu zeme”

“Esi drošs-neesi pārdrošs”

“Ģribu būt mobils”

A.Krēmane

 

 

V.Muzaļevska

3. vieta

 

Aivis Rižanovs

12.b

Zinātniski pētniec.darbi

Iluta Balule

Atzinība

Viļakas VĢ

 

Linda Balule

7.a

“Esi drošs-neesi pārdrošs”

“Ģribu būt mobils

V.Muzaļevska

 

 

Viviāna Beļeviča

7.a

“Esi drošs-neesi pārdrošs”

“Ģribu būt mobils

V.Muzaļevska

 

 

Alise Barbaniška

7.a

“Esi drošs-neesi pārdrošs” “Ģribu būt mobils

 

V.Muzaļevska

 

 

Arina Zakurdajeva

7.a

“Esi drošs-neesi pārdrošs” 

“Ģribu būt mobils”

SMU SIA “Alma”

Nominācija “Videi draudzīgs produkts”

 

V.Muzaļevska

 

 

Marī Deņisova

7.a

SMU SIA “Alma”Nominācija “Videi draudzīgs produkts”

V.Muzaļevska

 

 

 

 

Sasniegumi olimpiādēs 2014./2015.m.g.

Vārds, uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Skolotājs

Sasniegumi novadā

Sasniegumi reģionā, valstī

Antra Mačāne

11.b

Latv.val.un literat.

Anna Krēmane

1.vieta

 

Ieva Šmate

9.a

Latv.val.un literat.

Bioloģija

Vizuālā māksla

Gunita Čubare

Iluta Balule

Daina Mediniece

Atzinība

Atzinība

1.vieta

 

Guntis Lielbārdis

6.

Latv.val.un liter.

Anna Krēmane

3.vieta

 

Aivita Klečetņikova

10.b

Matemātika

Irina Šņukute

1.vieta

 

Armands Klečetņikovs

11.b

Matemātika

Irina Šņukute

Atzinība

 

Kevins Kolčs

9.a

Matemātika

Benita Urtāne

Atzinība

 

Ksenija Hmeļova

7.

Krievu valoda

Marina Ločmele

2.vieta

 

Samanta Puka

6.

Mājt.un

tehn.

Vizuālā māksla

S.Veina

D.Mediniece

1.vieta

3.vieta

 

Vladislava Šņigirova

7.

Mājt.un tehnol.

Vizuālā māksla

Krievu valoda

S.Veina

D.Mediniece

Marina Ločmele

1.vieta

2.vieta

3.vieta

 

Alise Barbaniška

6.

Mājt.un tehn.

S.Veina

2.vieta

 

Anna Lazdiņa

7.

Mājt.un tehn.

S.Veina

3.vieta

 

Valērija Filipjonoka

8.

Mājt.un tehn.

Vizuālā māksla

S.Veina

D. Mediniece

3.vieta

1.vieta

 

Līga Losāne

12.

Mājsaimniecība

S.Veina

2.vieta

 

Samanta Kobzeva

10.

Mājsaimniecība

S.Veina

3.vieta

 

Otto Kapteinis

6.

Mājt.un tehn.

Ēriks Kanaviņš

3.vieta

Atzinība

Oļegs Ivaņisovs

7.b

Mājt.un tehn.

Ēriks Kanaviņš

3.vieta

Atzinība

Viktorija Berezova

9.a

Vizuālā māksla

D.Mediniece

1.vieta

 

Marī Deņisova

6.

Vizuālā māksla

D.Mediniece

2. vieta