Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu sasniegumi olimpiādēs 2016./2017.mācību gadā.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase/kurss

Mācību priekšmets

Skolotājs

Sasniegumi

1.

Valdis Slišāns

11.b

bioloģija

Iluta Balule

atzinība

2.

Gints Dille

11.b

bioloģija

Iluta Balule

atzinība

3.

Elvis Garais

12.b

bioloģija

Iluta Balule

3.vieta

4.

Vladislava Šņigirova

9.a

Mājturības(tekstiltehniku)

S.Veina

1.vieta

 

 

 

Krievu valoda(svešvaloda)

M.Ločmele

1.vieta

5.

Ksenija Hmeļova

9.a

Mājturības(tehnoloģiju)

S.Veina

atzinība

 

 

 

Krievu valoda(svešvaloda)

M.Ločmele

3.vieta

6.

Laura Circene

1.k

Mājturības(tehnoloģiju)

S.Veina

2.vieta

7.

Dārta Ostrovska

3.k

Mājturības(tehnoloģiju)

S.Veina

2.vieta

 

Viola Garā

2.k

Mājturības(tehnoloģiju)

S.Veina

3.vieta

8.

Intars Šinkevičs

7.

Mājturības(tehnoloģiju

Ē.Kanaviņš

2.pak.

Uzaicināts uz valsts olimpiādi

9.

Oļegs Ivaņisovs

9.b

Mājturības(tehnoloģiju

Ē.Kanaviņš

1.pak.

10.

Ņikita Koncāns

9.b

Mājturības(tehnoloģiju

Ē.Kanaviņs

2.pak

Uzaicināts uz valsts olimpiādi

11.

Ksenija Tupicina

8.b

Mūzikas

A.Ločmele

atzinība

12.

Marī Deņisova

8.a

Vizuālā māksla

Larisa Berne

3.vieta

13.

Ieva Šmate

11.b

Vizuālā māksla

Larisa Berne

3.vieta

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu sasniegumi konkursos 2016./2017.mācību gadā.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase/kurss

Konkurss

Skolotājs

Sasniegumi

1.

Viesturs Sproģis

11.b

Dzejniekam R.Mūkam veltīts

G.Blauma

atzinība

2.

Alise Barbaniška

8.a

Starptautiskais konkurss Lietuvā “Pelnrušķīte-2016”

 

Tituls”Pelrušķīte-2016”un galvenā balva

 

 

 

“Modes labirinti2017”

 

Galvenā balva un trīs apbalvojumi(četras lentas)

3.

Marī Deņisova

8.a

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Anna Krēmane

2.vieta

4.

Marita Jermacāne

12.b

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Gunita Čubare

1.vieta

5.

Aivita Klečetņikova

12.b

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Gunita Čubare

3.vieta

6.

Ieva Šmate

11.b

“Stūru stūriem tēvu zeme”

Gunta Blauma

2.vieta

7.

Ksenija Hmeļova

9.a

“Pazīsti savu organismu”

Iluta Balule

2.vieta

8.

Aivita Kļečetņikova

12.b

“Pazīsti savu organismu”

Iluta Balule

3.vieta

9.

Oļegs Jeļisejevs

7.

Skaļās lasīšanas konkurss

Gunita Čubare

Atzinība

10.

Daniela Vizule

8.a

Angļu valodas konkurss

Inese Circene

2.vieta

11.

Artis Fribergs

8.a

Angļu valodas konkurss

Inese Circene

2.vieta

12.

Samanta Puka

8.a

Angļu valodas konkurss

Inese Circene

Atzinība

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu sasniegumi olimpiādēs 2015./2016.m.g.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Skolotājs

Sasniegumi novadā

Sasniegumi reģionā, valstī

1.

Madara Šļivka

11.b

Bioloģija

Iluta Balule

atzinība

 

2.

Antra Mačāne

12.b

Latviešu valoda

Anna Krēmane

2. vieta

 

3.

Valdis Slišāns

11.b

Krievu val.

Marina Ločmele

atzinība

 

4.

Elvīra Nāgele

10.b

Krievu valoda

Marina Ločmele

atzinība

 

5.

Anna Marija Suhiha

11.b

Krievu valoda

Maija Dreimane

3.vieta

 

6.

Samanta Komane

9.a

Krievu valoda

Marina Ločmele

2.vieta

 

7.

Valērija Filipjonoka

9.a

Krievu valoda

Marina Ločmele

2.vieta

 

8.

Aivita Kļečetņikova

11.b

Ekonomika

V.Muzaļevska

1.vieta

 

 

 

 

Matemātika

I.Šņukute

atzinība

 

9.

Armands Kļečetņikovs

12.b

Ekonomika

V.Muzaļevska

3. vieta

 

10.

Viola Garā

1.K

Matemātika

I.Šņukute

2.vieta

 

 

 

 

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

A.Matule

1.vieta

 

11.

Samanta Puka

7.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

atzinība

 

12.

Ksenija Hmeļova

8.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

2.vieta

 

13.

Vladislava Šņigirova

8.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

3.vieta

 

14.

Valērija Filipjonoka

9.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

3.vieta

 

15.

Patrīcija Kupriša

9.a

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

atzinība

 

16.

Samanta Prancāne

9.b

Mājturības un tehnoloģiju

S.Veina

atzinība

 

17.

Madara Sirmace

3.k

Mājturības un tehnoloģiju

A.Matule

S.Veina

2.vieta

 

18.

Ivita Kušķe

3.k

Mājturības un tehnoloģiju

A.Matule

S.Veina

3.vieta

 

19.

Dārta Ostrovska

3.K

Mājturības un tehnoloģiju

A.Matule

S.Veina

3.vieta

 

20.

Samanta Ivanova

1.K

Mājturības un tehnoloģiju

A.Matule

S.Veina

atzinība

 

21.

Oļegs Ivaņisovs

8.b

Mājturības un tehnoloģiju

Ē.Kanaviņš

1.vieta

Uzaicināts uz valsti

22.

Ņikita Koncāns

8.b

Mājturības un tehnoloģiju

Ē. Kanaviņš

2.vieta

Uzaicināts uz valsti

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu sasniegumi konkursos un sacensībās 2015./2016.m.g.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase

Konkurss

Skolotājs

Sasniegumi

novadā

Sasniegumi reģionā, valstī

1.

Elvis Garais

11.b

Daiļlasītāju

Zinātniski pētnieciskie darbi

G.Čubare

 

I.Balule

1. vieta

2. vieta

 

Atzinība

2.

Aleksejs Trahnovs

2.K

Daiļlasītāju

G.Čubare

1. vieta

2. vieta

3.

Daniela Vizule

7.a

“Stūru stūriem tēvu zeme”

“Esi drošs-neesi pārdrošs”

“Ģribu būt mobils”

A.Krēmane

 

 

V.Muzaļevska

3. vieta

 

4.

Aivis Rižanovs

12.b

Zinātniski pētniec.darbi

Iluta Balule

Atzinība

Viļakas VĢ

 

5.

Linda Balule

7.a

“Esi drošs-neesi pārdrošs”

“Ģribu būt mobils

V.Muzaļevska

 

 

6.

Viviāna Beļeviča

7.a

“Esi drošs-neesi pārdrošs”

“Ģribu būt mobils

V.Muzaļevska

 

 

7.

Alise Barbaniška

7.a

“Esi drošs-neesi pārdrošs” “Ģribu būt mobils

 

V.Muzaļevska

 

 

8.

Arina Zakurdajeva

7.a

“Esi drošs-neesi pārdrošs” 

“Ģribu būt mobils”

SMU SIA “Alma”

Nominācija “Videi draudzīgs produkts”

 

V.Muzaļevska

 

 

10.

Marī Deņisova

7.a

SMU SIA “Alma”Nominācija “Videi draudzīgs produkts”

V.Muzaļevska

 

 

 

 

Sasniegumi olimpiādēs 2014./2015.m.g.

N.P.K.

Vārds, uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Skolotājs

Sasniegumi novadā

Sasniegumi reģionā, valstī

2.

Antra Mačāne

11.b

Latv.val.un literat.

Anna Krēmane

1.vieta

 

3.

Ieva Šmate

9.a

Latv.val.un literat.

Bioloģija

Vizuālā māksla

Gunita Čubare

Iluta Balule

Daina Mediniece

Atzinība

Atzinība

1.vieta

 

4.

Guntis Lielbārdis

6.

Latv.val.un liter.

Anna Krēmane

3.vieta

 

5.

Aivita Klečetņikova

10.b

Matemātika

Irina Šņukute

1.vieta

 

6.

Armands Klečetņikovs

11.b

Matemātika

Irina Šņukute

Atzinība

 

7.

Kevins Kolčs

9.a

Matemātika

Benita Urtāne

Atzinība

 

8.

Ksenija Hmeļova

7.

Krievu valoda

Marina Ločmele

2.vieta

 

10.

Samanta Puka

6.

Mājt.un

tehn.

Vizuālā māksla

S.Veina

D.Mediniece

1.vieta

3.vieta

 

11.

Vladislava Šņigirova

7.

Mājt.un tehnol.

Vizuālā māksla

Krievu valoda

S.Veina

D.Mediniece

Marina Ločmele

1.vieta

2.vieta

3.vieta

 

12.

Alise Barbaniška

6.

Mājt.un tehn.

S.Veina

2.vieta

 

13.

Anna Lazdiņa

7.

Mājt.un tehn.

S.Veina

3.vieta

 

14.

Valērija Filipjonoka

8.

Mājt.un tehn.

Vizuālā māksla

S.Veina

D. Mediniece

3.vieta

1.vieta

 

15.

Līga Losāne

12.

Mājsaimniecība

S.Veina

2.vieta

 

16.

Samanta Kobzeva

10.

Mājsaimniecība

S.Veina

3.vieta

 

17.

Otto Kapteinis

6.

Mājt.un tehn.

Ēriks Kanaviņš

3.vieta

Atzinība

18.

Oļegs Ivaņisovs

7.b

Mājt.un tehn.

Ēriks Kanaviņš

3.vieta

Atzinība

19.

Viktorija Berezova

9.a

Vizuālā māksla

D.Mediniece

1.vieta

 

20.

Marī Deņisova

6.

Vizuālā māksla

D.Mediniece

2. vieta