2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki

Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 9. klasi

 Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 23. maijā, mutvārdu daļa - 23. un 24. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 30. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 5. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 12. jūnijā.

 

 

Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 12. klasi

 

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
  • angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 13. martā, mutvārdu daļa – 13., 14. un 15. martā;
  • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2018. gada 14. martā;
  • krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 15. martā, mutvārdu daļa – 15. un 16. martā;
 • latviešu valodā (rakstiski) - 2018. gada 22. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 25. maijā.

 

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētais eksāmens notiek:

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 28. maijā;
 • bioloģijā (rakstiski) - 2018. gada 30. maijā;
 • fizikā (rakstiski) - 2018. gada 4. jūnijā;
 • ķīmijā (rakstiski) - 2018. gada 6. jūnijā;

 

eksāmens notiek:

 • informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 21. maijā, praktiskā daļa - 21. un 22. maijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) - 2018. gada 1. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) - 2018. gada 8. jūnijā;