Starptautisko projektu pieredze

Projekts

Realizācijas periods

Starptautisko Mobilitāšu projekts Nordplus programmas ietvaros „Youth health” ( Latvija, Norvēģija)

 

2008./2009.m.g.

EKM projekts „ E-Twinning” (Latvija, Lielbritānija, Igaunija, Somija, Dānija)

31.10.2008.-29.01.2009.

ES Starptautisko mobilitāšu projekts Mūžizglītības projektu ietvaros- kolēģu darba vērošana Norvēģijā.

21.11.-28.11.2010.

ES Mūžizglītības projektu ietvaros Comenius daudzpusējās partnerības projekts „So far but so close”( Latvija, Polija, Turcija, Skotija, Itālija)

01.08.2009.-31.08. 2011.

Srtarptautisko  Mobilitāšu projekts Nordplus programmas ietvaros „Quality in education interacts with cometitiveness in the life.” (Latvija, Lietuva)

01.08.2011.-31.07.2012.

ES Mūžizglītības projektu ietvaros Comenius daudzpusējās partnerības projekts  „Healthy people for a prosperous Europe”  ( Latvija, Lielbritānija, Polija, Spānija, Turcija, Nīderlande, Čehija)

01.08.2013.-31.07.2015.

Erasmus + K1 aktivitātes ietvaros starptautisko mobilitāšu projekts profesionālajai pilnveidei  „Transnational mobilities- modern shortcut to professional development”. (Spānija, Lielbritānija, Itāija, Rumānija, Vācija)

01.06.015.-31.05.2017.

Srtarptautisko  Mobilitāšu projekts Nordplus programmas ietvaros „Innovative methods of teaching languages and culture”. (Latvija, Lietuva, Dānija)

01.08.2016.-01.08.2018.