Šī gada 18.maijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) 9.un 12.klašu izglītojamajiem skanēja pedējais skolas zvans.
12.klašu topošie absolventi devās īpašā atmiņu ceļojumā Balvu pilsētā, kur kavējās gan pagātnes atmiņās, gan iedziļinājās arī nākotnes iecerēs. Īpašais atmiņu ceļojums sākās Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis”. Jauniešus sirsnīgi sagaidīja bērni, kuriem pašiem šajā mēnesī sagaidāms īpašs notikums, izlaidums. Bērni jauniešiem uzdeva dažādas mīklas, kuras tika veiksmīgi atminētas, pēc tam skolēni tika iesaistīti rotaļā „Kas dārzā, kas dārzā”. Pēc bērnudārza apmeklējuma jaunieši iegriezās „Lāča dārzā”, kur ievēlējās nākotnes vēlēšanās. Izglītojamie iegriezās Balvu pamatskolā, kur viņus laipni sagaidīja izglītības iestādes direktore L.Krištopanova un skolotāja I.Logina.


Katru gadu Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina konkursu “Stūru stūriem tēvu zeme”, aicinot izglītojamos rakstīt, veidot video, prezentācijas, iestudēt priekšnesumus par novadā, valstī un pasaulē populāriem cilvēkiem, kas dzīvo, dzīvojuši Balvos, novadā.
Patiešām ir patiess prieks un gandarījums, ka no mūsu skolas bija visvairāk skolēnu iesūtīto darbu un veidoto video. Pateicības par piedalīšanos radošo darbu konkursā saņēma Daniela Vizule, Pēteris Krauja, Amanda Laicāne.


Šī gada 10.maijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) pulciņa „Mamma daba” dalībnieces – Daniela Sindija Vizule, Sendija Ūsele, Arina Zakudrajeva, Alise Barbaniška, Marī Deņisova skolotājas Sintijas Heningas vadībā piedalījās konkursa „Cilvēks videi 2018” konkursā „Lielie palīgi lielos darbos” apbalvošanas ceremonijā.
BPVV dalībnieces konkursā ieguva godpilno 1. vietu, balvā aņemotapmaksātu ekskursiju 150 eiro vērtībā un vides spēli, kuru varēs izmantot mācību procesa laikā. Apsveicam BPVV komandu, vēlot panākumus arī turpmāk!

BPVV kolektīvs


Šī gada 7. – 11. maijā Kuldīgā norisinājās „Starptautiskais koka skulptūru plenērs ”. Šāds pasākums norisinājās devīto gadu pēc kārtas. Šogad to apmeklēja Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) pedagogs Ēriks Kanaviņš. Pasākums tika rīkots par godu Latvijas simtgadei, tajā topošie galdieki un mēbeļu dizaineri izgatavoja dažādas lietas no koka.
Ē. Kanaviņš dalījās iespaidos par pasākumā pieredzēto. Plenērā esot piedalījušies vairāk kā 70 dalībnieki no vairākām Latvijas pilsētām (Rīgas, Cēsīm, Ogres, Limbažiem, Dobeles u.c. ), kā arī dalībnieki no Igaunijas, Lietuvas un Somijas. Pedagogs pievienojies Kuldīgas komandai, kopā četru dienu laikā izgatavojuši rotu – pērļu krelles Latvijai, gatavotas no apses un ozola koka.
Ē.Kanaviņš atzīst, ka darbs izdevies lielisks, šis ir veids, kā mūsu valsti padarīt vēl skaistāku. Plenērā izveidotās skulptūras tika uzdāvinātas Rīgas kultūras un atpūtas parkam „Mežaparks". Pasākums esot bijis labi organizēts, komandas darbs esot bijis saliedēts. Gandarījumu sagādājis paveiktais darbs, kopības sajūta, jaunu ideju ieguve, kā arī dalīšanās darba pieredzē. Ē. Kanaviņs piebilst : „Mūs visus vieno mīlestība uz koku un tas, ko mēs no tā spējam pagatavot!”. Pedagogs apstiprina, ka arī nākamgad dosies uz koka skulptūru festivālu, šoreiz līdzi ņemot arī BPVV audzēkņus, lai kopā gūtu jaunas idejas, nostiprinātu jau esošās zināšanas un izgatavotu jaundarinājumus.

Laura Zujāne


Laika posmā no šī gada 23. līdz 27.aprīlim Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2017-1-PL01-KA219-038699_5 „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”) mobilitāte, kā ietvaros izglītības iestādē viesojās sešu partnervalstu dalībnieki no Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.
Mobilitāte izglītības iestādē tika uzsākta ar pasākumu, kur atklāšanas uzrunas teica gan Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs A.Pušpurs, gan BPVV direktore B.Vizule. Koncerta laikā tika demonstrētas tērpu kolekcijas, tautiskā un modernā deja, kā arī skolnieces D.Vizules vokālie priekšnesumi. Starptautisko partneru vizīte BPVV turpinājās ar izglītības iestādes apskati un iepazīšanās spēlēm skolēniem un pedagogiem.


Šī gada 2.maijā BPVV skolēni devās ekskursijā uz ZAAO atkritumu apsaimniekošanas poligonu un ieguva vērtīgas zināšanas, kas jauniešiem turpmāk noderēs mācoties ģeogrāfiju, bioloģiju, sociālās zinības u.c. mācību priekšmetus.
Neizpalika arī izzinošas un sportiskas izklaides, viena no tām bija šokolādes ražotne Trikātā, kur paši izgatavojām savu šokolādes tāfelīti. Apmeklējām arī Kocēnu zirgaudzētavu, kur izmitināti aptuveni 50 zirgi, apskatījām zirgu staļļus, iepazinām sacensību un zirgu audzēšanas likumus, kā arī izmantojām iespēju izjāt nelielu apli zirga mugurā. Savas sportiskās iemaņas un drosmi pielietojām atrakciju un šķēršļu parkā „Supervāvere", dažiem audzēkņiem izdevās pievarēt visas atrakciju parka šķēršļu trases.

Skolotāja Zanda Arnicāne


Šī gada 2.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) norisinājās Baltā galdauta svētki. Šie svētki ir veids kā svinēt Latvijas iedzīvotājiem, tik ļoti svarīgu pasākumu, aicinot pieminēt 1990.gada 4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu - lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti.
Pasākums sākās ar direktores Birutas Vizules uzrunu par to, cik svarīgi ir just un būt kopā, kā arī novērtēt, ka šī diena ir ļoti svarīga ikvienam klātesošajam. Pulcēties pie kopīgi klāta galda, kā arī novērtēt šīs dienas galveno cienastu - maizi. Arī direktore cienastam bija sagatavojusi pašizceptu maizi, kuru ikviens varēja nobaudīt.


  • Pamatizglītības programma, kods 21011111, 7.-9.klase
  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas vakara ( maiņu), kods 21011812, 7.-9.klase
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011 (valsts aizsardzības mācība, sertifikāts, pilotprojekts)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ( neklātiene), kods 31011013

Profesionālās izglītības programmas:

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Kods

Ilgums

Uzņemšanas laiks

Kokizstrādājumu izgatavošana

Būvizstrādājumu galdnieks

33 543041

4 gadi, pēc 9.klases

jūnijs- augusts

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Tērpu stila speciālists

33 542021

4 gadi, pēc 9.klases

jūnijs- augusts

Komerczinības

Komercpakalpojumu darbinieks

33341021

4 gadi, pēc 9.klases

jūnijs, augusts

Šūto izstrādājumu izgatavošana

Šuvējs

32a542 021

35a542 021

1 gads, pēc 9. vai 12.klases

jūnijs- augusts

Koka izstrādājumu izgatavošana

Galdnieks

32a 543 041

35a543 041

1 gads, pēc 9. vai 12.klases

jūnijs- augusts

 

Skolā radoša, estētiska   vide, daudzveidīgas aktivitātes, pasākumi, iespēja darboties starptautiskajos projektos, plašas interešu izglītības iespējas.

Moderns internāts, mājīga ēdnīca, lieliska sporta zāle.

Izglītības iestādes vadītāja tālr. 26178911

Direktores vietnieces izglītības jomā tālr. 29179421

Skolas mājas lapa www.bpvv.lv

e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nordplus junior projekta “Inovatīvas metodes valodu un kultūras mācīšanā” ietvaros  16.aprīlī 10 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie kopā ar angļu valodas skolotāju Inesi Circeni devās vizītē uz Hårslev Efterskole Dānijā. “Efterskole” ir privāta internātskola, kurā par samaksu var mācīties skolēni, kuri ieguvuši pamatizglītību un vēl nav izdarījuši izvēli par savu turpmāko izglītību. Šāda veida skolās var mācīties vienu vai divus gadus, apgūstot vispārējos mācību priekšmetus, kā arī padziļināti attīstot sevi mākslas, mūzikas vai sporta jomās.


Šī gada 12. un 13.aprīlī mūsu skolas Izglītojamo pašpārvaldes pārstāves (IP) (E.Kļanska, S.Logina, A.Šmate, L.Zujāne) devās uz Profesionālo skolu izglītojamo pašpārvalžu salidojumu, kur tikās ar citu skolu audzēkņiem, dalījās savā pieredzē un piedalījās dažādās nodarbībās.
Pirmajā salidojuma dienā audzēknes apmeklēja dažādas meistardarbnīcas. Vienu no tām vadīja apmācību centra „Pelēkais vilks” pārstāvis Nils Klints. Šinī meistardarbnīcā meitenes uzzināja, kā veiksmīgi darboties komadā, cik liela nozīme ir tās saliedētībai. Tiks izspēlēta arī erudīcijas spēle, uzdevuma veikšanai noteikta laika perodā kur svarīga bija savstarpējā komunikācija un veiklība. Pateicoties komandu organizētībai, tās iekļāvās atvēlētajā laikā un paveica uzdevumu.
Nodarbībā, kuru vadīja aktrises Zane Vaļicka un Anna Šteina, izglītojamie iepazinās ar publiskās runas mākslu, uzzināja, kā jāizskatās lietišķā tērpā, kā pareizi jāuzrunā auditorija, kā arī tika izmēģināti dažādi aktiermeistarības paņēmieni.


BPVV jaunieši piedalās konkursā „Visa dzīva radībiņa”. Konkursam izgatavotie darbi apskatāmi pie izglītības iestādes.Vēlāk šie darbi tiks dāvināti kādai no Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēm.
Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?