bpvv

"Esi Līderis!" - Vislatvijas skolu projekts, kas jau 15 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projektā jau ir piedalījušies 12036 skolēnu no 152 skolām arī mūsu skolas jaunieši.

 Projekta „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

 Projekta ietvaros 10.-12. klašu skolēni apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr.AI5562) un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Konkursi, zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesu spēles, ideju un uzņēmējdarbības inkubatori, prakses zināmos Latvijas uzņēmumos, izzinošie ceļojumi pa Eiropu un vēl daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā.

Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības priekšmetus- lietišķo etiķeti, mārketingu, uzņēmējdarbību, grāmatvedību, lietvedību, menedžmentu, likumdošanu, kas jauniešus sagatavos turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai.

Priecājāmies, ka ieguldītais darbs tērpu radīšanā nesa panākumus un mums bija iespēja piedalīties lielākajos Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētkos, kas notiek reizi piecos gados.

10. jūlijā Latviešu biedrības namā notika tērpu kolekciju finālskate, kurā piedalījās 2. kārtas 1. pakāpes ieguvēji no visiem Latvijas novadiem, pavisam kopā 30 kolekcijas.  Mēs startējām ar trīs kolekcijām: „Līgo”, „Raksti” un „Nāc līdzi”. Pirmo vietu ieguva vismazākie skates dalībnieki, bet mēs – divas otrās vietas.


Tērpu kolekciju finālskates rezultāti:

Zelta diploms: Jūrmalas sākumskola „Atvase" kolekcijai  „Spicie Zīmulīši", skolotāja Rita Sirmā.

Sudraba diploms: Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolekcija „Līgo", skolotāja Anita Matule. Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolekcija „Nāc līdzi", skolotāja Anita Matule

Bronzas diploms: Majoru vidusskolas kolekcijai „Nepieradinātie raksti", skolotāja Inga Freiberga.


Vasaras brīvdienas ir sākušās, taču pieprasījums pēc tērpu demonstrējumiem nebeidzas, tāpēc meitenes un skolotāja Anita  Matule gludina tērpus.

18. jūnijā ielīgošanas svētku pasākumā Balvu novada sociālā dienesta pagalmā piedalījāmies ar tērpu kolekcijas „Līgo” demonstrējumu. Mums bija patīkams pārsteigums no svētku organizatoriem, jo dāvaniņās mums bija sarūpētas skaistas krūzītes.

3. jūlijā Balvu parkā  norisinājās pirmā Ziemeļlatgales uzņēmēju diena, kurā rādījām kolekcijas „Raksti” un „Nāc līdzi”.  Šajā pasākumā saņēmām daudz komplimentu, tāpēc Inta Kaļva mums apsolīja ceļojumu uz Baltkrieviju. Turēsim pie vārda!

Bet 9. jūlijā Balvu muižā semināra „Pieaugušo izglītība, vajadzības un iespējas” atklāšanā  iepazīstinājām ar tērpu kolekcijām „Baltijas saule” un „Raksti”.

A. Matule

3. jūnijā mūsu skolas audzēkņi un skolotāji devās uz Valmieru, lai piedalītos Latvijas – Japānas amtnieku sadraudzības svētkos, kur pārstāvēja Ziemeļlatgali.

Skolotāja Skaidrīte Veina ar audzēknēm radošajās meistardarbnīcās mācīja netradicionālu tekstilapdruku, Ēriks Kanaviņš un Aigars Noviks rādīja dažādas koka spēles, bet Anitas Matules audzēkņi demonstrēja vairākas tērpu kolekcijas.

Pasākumā Amatnieku parkā piedalījās arī 1. un 2. kursa audzēkņi.

Svētkos varēja sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem, vērot valmieriešu uzstāšanos un klausīties japāņu dziedāšanu gan savā, gan latviešu valodā.

Bet Maruta Castrova bija parūpējusies, lai mēs visi varētu baudīt desiņas un gardu ugunskurā vārītu baraviku zupu.

A. Matule

Cienījamie jaunieši no 17-29 gadiem!

 Piedāvājam apgūt profesiju  par ESF līdzekļiem Jauniešu garantijas projekta ietvaros šādās programmās:

viengadīgās arodizglītības programmas:

  • Šūto izstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija - šuvējs
  •  Būvdarbi, kvalifikācija- apdares darbu strādnieks
  •  Koka izstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija- galdnieks

29. maijs ir pēdējā mācību diena 6.-8. un 10.-11. klašu skolēniem. Ir aizritējis ātri un nemanāmi kārtējais mācību gads. Šoreiz šie svētki bija dubultā: gan pateicība par labi paveiktajiem darbiem, gan gaidītā vasaras brīvlaika sākums.

Skolas kolektīvs var lepoties ar daudziem sadarbības partneriem un draugiem. Prieks, ka no 70 uzaicinātajiem mecenātiem daļa bija izbrīvējuši laiku, lai ierastos uz pasākumu. Vistālāko ceļu bija mērojusi G. Brūmane, salona „ Burda” vadītāja, no Rīgas. Direktore B.  Vizule svētku uzrunā izteica prieku par paveiktajiem darbiem, par sadarbību ar sponsoriem, vecākiem, par čaklajiem skolēniem un radošajiem skolotājiem.

2013. gadā angļu valodas skolotāja Arnita Gaiduka uzrakstīja kārtējo pieteikumu

„ Comenius” projektam, un tas tika apstiprināts. Iepriecināja, ka mūsu skola tika iekļauta kopā ar tādām sadarbības valstīm kā Polija, Čehija, Nīderlande, Turcija, Spānija, Anglija. Uz pirmo  vizīti  2013. gada novembrī Spānijā devās projekta koordinatore A.Gaiduka un skolas vadība, lai saplānotu mobilitātes. Turpmākajā pieredzes apmaiņā uz 5 valstīm devās skolēni un skolotāji. Viņi prezentēja mūsu valsti, skolu, novadu, mācījās un saņēma uzslavas par labām angļu valodas zināšanām un uzvedības kultūru.

Kā ik gadu 9. un 12. klasei mācību laiks beidzas ātrāk nekā pārējām klasēm, jo sākas nopietno pārbaudījumu- eksāmenu laiks.

Šogad 8.a klase un 11.b klase bija sagatavojusi  ļoti neparastu pasākumu- improvizētu tiesas sēdi, kurā īpašā veidā ļāva izlaidumu klasēm atskatīties uz skolā piedzīvotajiem notikumiem, pasākumiem un jautrajiem mirkļiem. Tiesas process bija ļoti interesants, jautriem mirkļiem pārbagāts. Rezultātā 9. klase tika „notiesāta” uz trīs gadiem, sodu” izciešot” BPVV, bet 12. klasei tika piespriesti piespiedu darbi- eksāmeni, pēc kuriem visi 12. klases skolēni tiks attaisnoti un palaisti brīvībā.

Šogad Eiropas eksāmenu Latvijā kārtoja 5000 skolēnu un pieaugušo.

15. maijā Rīgā Eiropas Savienības mājā notika Eiropas eksāmena fināls, kurā piedalījās erudītākie skolēni no visas Latvijas. No mūsu skolas uz finālsacensībām tika uzaicināta 6.klases skolniece Viviāna Beļeviča un savā vecuma grupā ieguva 4. vietu valstī. Tas ir ļoti augsts rezultāts. Apsveicam un lepojamies!

Paldies skolotājai Vinetai par ieguldīto darbu!

Katru gadu 9.maijā tiek atzīmēta Eiropas diena. Skolas izglītojamie tika iesaistīti dažādās aktivitātēs, lai uzzinātu  vairāk par Eiropas Savienību, jau krietni ātrāk. Triju mēnešu garumā 24 skolas audzēkņi kopā ar sk. Vinetu  gatavojās konkursam              ” Euroscola 2015” ,  izveidojot Eiropas Parlamentam elektronisko pastkarti ” Ko TU atstāsi aiz sevis? Izvēlies nākotni jau šodien! ”, 8.maijā 6.klases skolēni  piedalījās ‘’Eiropas Eksāmenā”,  9.klases meitenes  kopā ar skolotāju veidoja informatīvu plakātu par 9.maiju kā Eiropas dienu.  Katrai klasei tika organizētas  vēstures un ekonomikas mācību stundas par Eiropas Savienību. Stundas sākās ar skolotājas veidotās  prezentācijas par Eiropas dienas rašanās vēsturi demonstrēšanu, turpinājumā izglītojamie piedalījās konkursā” Cik daudz zinām par Eiropas Savienību?”, jautājumi bija par dažādām ES jomām, kurus  sagatavoja sk. Ainārs.  Viserudītākie konkursa kopvērtējumā izrādījās 10b.klase. Mācību stundās tika demonstrētas daudzveidīgas, izglītojošas mācību filmas par ES vēsturi, attīstību, ekonomiku, neizpalika arī animācijas filmu  „ 8 stāsti par eiro”  skatīšanās , tika spēlētas spēles tiešsaistē portālā www.europa.eu. Skolēni papildināja savas zināšanas, uzzināja daudz jauna un noderīga arī skatoties  prezentāciju ciklu par Eiropas Savienības dažādajām darbības jomām.

Skolotājai un skolēniem gandarījums par paveikto!

Sk.Vineta