Direktores sleja

Ir sācies jaunais 2018. gads…bez sniega baltuma, bet ar ar jaunu ticību, cerību, laimi, uzdrīkstēšanos un izaicinājumiem. Un tas ir skaistākais, ka var turpināt iesākto un plānot jaunus darbus, sapņot par to, kas būs. Gribas izvirzīt pārdrošus mērķus, bet tā jau ir - jo augstāki griesti, jo vairāk ir uz ko tiekties un interesantāk sasniegt.
Priecājos par mūsu skolas sasniegumiem 1. semestrī, jo piepildījies daudz kas tāds, pēc kā tik ļoti ilgojāmies. Materiālās bāzes uzlabošana profesionālo mācību priekšmetu apguvei, darbs daudzajos projektos, sadarbība ar uzņēmējiem un sponsoriem. Jaunajā gadā ir daudz izaicinājumu, pārmaiņu, bet gribu visiem vēlēt sirdsmieru, labvēlību un cieņu citam pret citu. Lai ir mērķu skaidrība un vēlme strādāt radoši, mūsdienīgi, izmēģināt kādu jaunu darba formu. Skolēniem – aizrautīgi mācīties, pilnveidot sevi un saprast, ka nākotnē iegūtās prasmes noderēs. Vecākiem – pacietību un sirdsgudrību, audzinot savus bērnus. Mums noteikti viss izdosies!

Direktore Biruta Vizule


1.decembra rītā ceļš uz skolu ir balts, balts, jo naktī sasnidzis sniegs, noslēpjot apnicīgo un bezgalīgo pelēkumu. Un tik ļoti gribas domāt daudz baltu domu, ticēt, cerēt- kā ik gadu, iededzot 1. svecīti Adventes vainagā un gaidot Ziemassvētkus.
Katrs labs vārds, labestīgs smaids, nesavtīga rīcība spārno un ļauj dzīvot saskaņā ar sevi, pasauli. Mani iedvesmo ekspertu komisijas mūsu skolas darba pozitīvais vērtējums, kolēģu sapratne un atbalsts, radošā izdoma, vēlme darīt labāk, skolēnu sirsnīgais “Labrīt!”, smiekli un sirsnīgas sarunas, gaišā un estētiskā skolas vide.
Lai decembris mums visiem sniedz to, ko ļoti gaidām, lai ir sirdsmiers, gandarījums par darbu! Lai staro mīlestība, laipnība un sapratne citam pret citu!

Jūsu direktore, Biruta Vizule


Novembris ir ne tikai veļu, mārtiņrožu, trūdošo lapu, miglas, tumšāku vakaru laiks, tas ir arī latviskuma laiks. Vairāk runājam, domājam par savu zemi, kurā dzīvojam, strādājam, mācāmies. Latviskums nav tikai latviešu valoda, latviešu dziesma, latviskas zīmes. Latviskums ir domu pasaule, uztvere un sajūtas. Tas izriet no tā, kā Tu izturies pret sevi, saviem mīļājiem, māju, darbu, izglītības iestādi, kur mācies. Latviskums ir īpašās sajūtas, dzirdot un līdzi dziedot tautas lūgsnu „Dievs, svētī Latviju”, tā ir arī prasme redzēt un priecāties par zilajām debesīm, kā arī brūnajiem kastaņbērniem, kas aug pie izglītības iestādes, zeltaino rudeni parkā un mierīgo Balvu ezeru. Latviskums ir arī apņemšanās, apsolījums - krāt prasmes, zināšanas un būt savas zemes patriotam.
Lai novembris ikvienā ģimenē ir apcerīgs, vēlīgs un piepildīts ar mīlestību un cieņu pret savu dzimteni!

Cieņā, direktore Biruta Vizule


 

Sārtās pīlādžogas, rīta migla pļavās, cēlās gladiolas, spurainās asteres un citi krāsainie ziedi dārzos, āboli dzestrajā zālē, jā, tas liecina, ka ir klāt rudens. Vasara, kas šogad tik ļoti nelutināja ar sauli, ir prom, klāt 1. septembris- Zinību diena. Sākas jaunais 2017./2018. mācību gads.

Prieks, ka mūsu skolā mācīsies daudz jaunu izglītojamo 7., 10.klasē, 1.kursā. Mūs visus gaida jauni izaicinājumi, un tas tikai nozīmē, ka būs interesanti. Lepojos ar mūsu skolas sakārtoto vidi, pieredzes bagātajiem pedagogiem, čaklajiem un atbildīgajiem tehniskajiem darbiniekiem.

Lai jaunajā mācību gadā mums visiem ir dzīves prieks, vēlme mācīt un mācīties, lai mēs gluži kā saulespuķes skatītos tikai uz gaismas pusi, ticētu labajam, prasmīgi sadarbotos un gūtu gandarījumu ikdienas darbā!  Katra diena, lai ir izaicinājums kaut kam labam un interesantam!

 


Direktore Biruta Vizule

 

 


 

Šogad pavasaris nāk, cīnoties ar ziemu, kura nemaz negrib atkāpties. Taču tāpat ir jūtams, ka pārmaiņas dabā noris- ir atlidojuši mājās svēteļi, dzērves, tiek vītas ligzdas un perināti mazuļi.
Pārmaiņas norit dabā, cilvēkos, dzīvē. Pārmaiņas ir process, kas virza uz attīstību.
Man patīk, ka notiek mainība uz augšu, uz pozitīvo. Jā, vienmēr ir sķēršļi, bet taču ir zināms, ka pretestība liek sasparoties, saņemties un vēl ar lielāku spēku doties uz priekšu.
Šajā pavasarī vēlu sasmelties daudz saules gaismas, pagūt papriecāties par vizbuļu zilumu mežmalā, pamanīt pumpuru atvēršanās laiku un līksmot par sulīgo zaļumu, kas pārklāj mūsu zemi.
Lai mūsu skolas kolektīvam ir dzīvesspēks ikdienas darbā, veiksme visos pārbaudījumos! Lai ir domas skaidrība, griba darīt un gūt panākumus!


Direktore Biruta Vizule

 

 


Novembris - patriotisma mēnesis, kas liek pārdomāt par latviešu tautas vēsturisko gājumu. Šis laiks ļauj apzināties, ka Dievs šo zemi ir radījis tieši mums, lai mēs te dzīvotu, veidotu stipras ģimenes, godā celtu darba tikumu, neaizmirstu tautas vērtības un tradīcijas, tās nodotu nākamajām paaudzēm. 

Šogad mums daba uz svētkiem ir sarūpējusi daudz baltās krāsas – sniega. Tas raisa gaišākas domas, ir pamats priecāties par mūsu skolas ikdienas panākumiem, atklājumiem, radošumu. Gribas ticēt labajam un domāt  par skaistāku  rītdienu. Tā būs, ja vairāk darīsim, nevis tikai tēlaini runāsim par savu dzimteni, pilsētu, skolu.

Mūsu spēks ir vienotībā un sirdsgudrībā. Katru dienu sāksim ar vienu labu domu, vienu labu vārdu un vienu labu darbu! 

Lai Latvijas dzimšanas diena ir skaisti, mīļi un sirsnīgi svētki katrā mājā un  ģimenē!

 

 


Kad bērnam jautā, kuri ir viņa mīļākie svētki, parasti skan atbilde- Ziemassvētki. Un ne jau tāpēc, ka ir sarūpētas dāvanas, sākušās brīvdienas, bet gan tiek gaidīts kaut kas vairāk. Un tas ir, pēc kā ilgojas ikviena cilvēka sirds,- miers, saticība, sirsnība un mīļo cilvēku klātbūtne. 

Ziemassvētku vakarā tik ļoti gribas ticēt un sagaidīt brīnumu. Un, ja ļoti tic, tad brīnumi patiešām notiek. Es vēlu, lai svētvakarā ikvienā mājā un ģimenē ienāk ticība un cerība. Lai, raugoties svecīšu liesmās, uzvirmo patiesa laimes sajūta, ka pasaule ir balta, mierīga un stāv uz Gaismas ceļa. 

Lai Jaunais gads nāk ar gudrām domām, pārliecību, veiksmi, lai tas ir aktīvs, radošs, spilgts un bagāts! 

Direktore Biruta Vizule

 


Ar krāsaino ziedu rotu un pīlādžogu sārtumu klāt 1. septembris - jaunā mācību gada Zinību diena. To ar satraukumu un prieku gaida skolēni, vecāki, skolotāji. Sāksies citāda ikdiena - piepildīta gan nopietnu mācību darbu, gan radošām aktivitātēm, gan sarunām  ar draugiem. Arī šis mācību gads mums ir izaicinājumiem bagāts. 10.klasē skolēni sāks apgūt  profesionāli orientētā virziena izglītības programmu- valsts aizsardzības mācību. Sākas jauns divu gadu Nordplus projekts “Inovatīvas valodu un kultūras mācīšanas metodes”. Priecē, ka skolotāju saimei piepulcējas divi jauni pedagogi. Skola šogad atzīmēs savu 25. dzimšanas dienu, kā arī Latvija drīz svinēs savu 100 dzimšanas dienu. Tāpēc mēs katrs mācību gada garumā rakstīsim jaunu lappusi skolas vēstures grāmatā gan ar labiem darbiem, gan  savu pozitīvo attieksmi.  Raudzīsimies, lai tajā ir daudz mīlestības, iecietības un apņemšanās katru darbu veikt ar prieku!

“Mēs nevaram mainīt vēja virzienu, bet mēs vienmēr varam kuģa buras pagriezt tā, lai sasniegtu savu mērķi!” tā apgalvo Oskars Vailds.

Lai mums katram izdodas sasniegt savu mērķi! Veiksmīgu, radošu, sirsnīgu un atbildīgu 2016./2017.mācību gadu! 

 

Direktore Biruta Vizule


Patriotisms  sākas ar mīlestību, ko šūpulī jau ieliek  vecāki, pret savu dzimteni Latviju,  saviem mīļajiem , savu ciemu, novadu, skolu, pilsētu . Tas ieskanas  ar māmiņas dziedātām šūpuļdziesmām, izjusto tēva stipro apskāvienu un vecmāmiņas stāstītajām teikām un pasakām, vectēva  pausto dzīvesgudrību, ar kopīgi svinētiem svētkiem, ar tautas tradīciju apzināšanu un nodošanu tālāk. Svinot  svētkus un saglabājot tautas tradīcijas, mēs paužam attieksmi, apzināmies savu identitāti, ka esam Latvijas pilsoņi , cienām un godinām valsti, kurā dzīvojam.

Iedegsim svecītes , izgaismosim Latviju  gada vistumšākajā mēnesī! Ar lepnumu izjutīsim vienotības sajūtu, svinot Latvijas dzimšanas dienu!

Direktore Biruta Vizule


Cik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet...

Iesim

Saņemt un starot,

Un dot.

Ojārs Vācietis

Aiz muguras pirmais skolas mēnesis. Oktobra salnas mūs no rītiem sveicina un atgādina par ziemas tuvošanos.

Skolas kastaņas dāvā savus brūnos, siltos kastaņbērnus, kuros slēpjas vasaras, saules un zemes spēks.

Skolā nosvinēta Skolotāju diena - gan skolas, gan visa novada. Priecē iegūtais atzinības raksts un balva skolai nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”. Par to paldies skolas radošajam un čaklajam skolotāju kolektīvam, kuri ar aizrautību un entuziasmu veic savu darbu.

Pateicoties novada pašvaldībai un deputātiem, veiksmīgi rit renovācijas darbi skolas internātā. Drīzumā mūsu jaunieši varēs dzīvot modernās, renovētās internāta telpās, kurās ar novada domes un deputātu atbalstu būs arī jaunas mēbeles.

Sadarbībā ar „Burdas salonu” un  novada pašvaldību ir uzsākts projekts “Profesionālās izglītības ievirze – profesionālās ievirzes ārpusskolas izglītības programma, kas attīsta interesi par profesionālo izglītību kā tālākas izglītības izvēli”. „Burdas salons” skolu nodrošinās ar šujamtehniku

2574.00 EUR vērtībā, tādējādi nokomplektējot ar tehniku astoņas darba vietas. Šajā projektā aicināti novada un starpnovadu pirmskolas un pamatskolas skolēni apgūt drēbniecības prasmes. Ir notikušas jau pirmās nodarbības.

Skola ir uzsākusi Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ mobilitāšu projektu.

Ir uzsāktas divas izglītības programmas jauniešiem no 17- 29 gadiem Eiropas Savienības fondu Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība”.

Skolas kolektīvs ir atvērts sadarbībai, radošumam un inovācijām, jo  labais vairo labo.

Novēlu visiem, lai šajā rudenīgajā laikā  prastu priecāties ne tikai par saules stariem, bet arī par lietus lāsēm un  novērtētu to, kas mums katram ir dots!

Jūsu direktore, Biruta Vizule