Meklējam jaunus kolēģus

afiša uzņemšana

uzņemšana 7.klase

uzņemšana vidusskola


12. jūnijā Bērnu Aprūpes programmas kurss devās noslēdzošajā nodarbībā uz atbalsta māju “Brīvupes”. Izbrauciena laikā mājas saimniece Ingrīda Supe mums stāstīja pieredzēto no mājas rašanās sākumiem, par restaurācijas darbiem un ceļu līdz tam, kāda tā ir šodien. Tāpat nodarbības laikā padziļinātāk iepazināmies ar kanesterapiju un Montesori izglītības metodi. Nodarbība bija visdažādākajos veidos izglītojoša, ļoti noderīga un raisīja daudz labu emociju. Pateicamies Ingrīdai par uzņemšanu un darbu, ko viņa dara!
19. jūnijs mūsu topošajām bērnu auklītēm bija nozīmīga diena, jo šajā datumā tika kārtoti skolas eksāmeni. Bērnu uzturs un ēdināšana. Bērnu radošo darbību, fizisko aktivitāšu un brīvā laika organizēšana. Bērnu aprūpe. Tie bija mācību priekšmeti, kuros tika pārbaudītas mācību gada laikā iegūtās zināšanas. Tāpat arī bija jāprezentē noslēdzošais darbs “Bērnu ballītes scenārijs”. Ar nelielu uztraukuma devu, tomēr pozitīvā gaisotnē pēdējie semestra darbi tika padarīti un bija laiks doties kursa kopīgajā piedzīvojumā.

Skola, tā ir vieta, kurā mēs pavadām ievērojamu savas dzīves daļu, mācoties, augot un veidojot savu nākotni. Skola ir vairāk nekā tikai ēka ar klasēm un grāmatām. Tā ir vieta, kur dzimst gaisma, kas vēlāk apgaismo mūsu ceļus, veido mūs pašus. Saulainā, 2024.gada 21.jūnija pēcpusdienā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika profesionālo kursu absolventu izlaidums “Skola – caur tevi gaisma no mums mūsu Latvijai”. Laba vēlējumus un ceļa vārdus absolventiem teica skolas direktore Biruta Vizule. Panākumus un vēlmi atgriezties dzimtajā vietā vēlēja Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale. Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās mūziķis Mārtiņš Kanters. Absolventi ieguva diplomus par profesionālo vidējo izglītību kvalifikācijās “Vizuālā tēla stilists” un “Būvizstrādājumu galdnieks”. Visus šos četrus gadus kopā ar absolventiem bija erudītais, ar humora izjūtu apveltītais kursa audzinātājs Ainārs Strads.
Absolventi, lai Jūsu dzīve ir bagāta ar iespējām un vēlmi tās īstenot! Lai ir prieks un gandarījums
par to, ko darāt, lai gribasspēks un motivācija sasniegt jaunus mērķus!

kursu izlaiduma absolventi


Saulainā, 21.jūnija rītā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā noritēja “Pateicības stunda” profesionālo kursu audzēkņiem. Profesionālo kursu audzēkņi saņēma pateicības par optimāliem un augstiem vērtējumiem mācību darbā, skolas vārda popularizēšanu, aktīvu piedalīšanos skolas izglītojamo pašpārvaldē, skolas goda aizstāvēšanu un labiem rezultātiem sporta sacensībās, kā arī citiem nopelniem 2023./2024.m.g.2.semestrī. Šie aktīvie jaunieši saņēma ne tikai pateicības, bet arī “Velku biedrības” atbalstu – naudas balvas. BPVV un jaunieši saka patiesu un sirsnīgu paldies Ivaram un Liānai Velkiem, Tamārai Šabazovai par ilggadēju sadarbību un sniegto atbalstu izglītojamajiem.

Lai vasara pilna prieka, piedzīvojumu un neaizmirstamu mirkļu!

direktore Biruta Vizulear skolas prezidenti Beāti Kaņepi


Paldies Balvu novada pašvaldībai par iespēju braukt ekskursijā!
18.06. 12.b klases skolēni devās ekskursijā uz Kuldīgu, kur iepazina Kuldīgas vēsturisko mantojumu. Skolēni ar skolotājām izstaigāja Riežupes alas, uzkāpa skatu tornī, no kurienes pavērās brīnišķīga ainava uz visu Kuldīgu. Ekskursijas dalībnieki šķērsoja Eiropas platāko ūdenskritumu-Ventas rumbu un iepazina tuvāk Kuldīgu pastaigas laikā. Šī bija skaista, piedzīvojumiem bagāta diena! Paldies!
ekskursanti pie Ventas rumbas

15.jūnijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā viskošākajās krāsās uzziedēja jaunība. 12.klases skolēni aizvēra vidusskolas durvis, lai dotos dzīve skolas ceļus un takas staigāt. Šajā īpašajā dienā- izlaidumā, 12.klases izglītojamos uzrunāja skolas direktore Biruta Vizule, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine. Ceļa vārdus saviem skolas bērniem teica audzinātāja Sintija Sērmūkša. Ar muzikāliem sveicieniem pasākumu bagātināja dziedātājs un mūziķis Andris Ērglis. Paldies skolēniem, kuri par savu skolu bija izvēlējušies Balvu profesionālo un vispārizglītojošos vidusskolu, paldies skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem par darbu, paldies audzēkņu vecākiem par sadarbību skolēnu izaugsmes ceļā. Lai jums brīnišķīgs jaunais dzīves posms-mūsu divpadsmitie!

12.klases izglītojamo kopbilde


15.jūnijā izlaiduma svētkus svinēja 9a. un 9b.klašu audzēkņi. Audzēkņus uzrunāja skolas direktore Biruta Vizule, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine. Ceļa vārdus turpmākajām izglītības gaitām audzēkņiem teica audzinātājas Gunita Čubare un Benita Urtāne, uzsverot, ka šis ir tikai viena posma noslēgums, kad izdarām secinājumus par paveikto un dodamies tālāk pašizaugsmes un izglītošanās ceļā. Ar muzikāliem sveicieniem pasākumu bagātināja dziedātājs un mūziķis Andris Ērglis. Paldies ik vienam, kurš bijis un ir kā gaismas atstarojošais stabiņš šo jauniešu izglītošanās ceļā! Paldies vecākiem par sadarbību! Pamatizglītība ir svarīgs posms. Lai arī nākamais izglītošanās posms ir mums kopīgi ejams!

9.klašu audzēkņu kopbilde ar skolotājiem


4 kursu izlaiduma afiša


Cērt ar lemesi vai sirpi

Dzirksteles pa gaisu skries

Iededzinās spožas zvaigznes

Sudrabu no saules lies

Nevar jūru aizā izliet

Akmeni no zemes dzīt

Cērt ar lemesi vai sirpi

Tautai krama dvēselīt’

/Guntars Račs/

14.jūnijs tautas vēsturē ierakstīts ar skumjām un sāpīgām atmiņām, jo šajā dienā no Latvijas tika deportēti 15 000 iedzīvotāju. Pieminot represētos un viņu ģimenes,  BPVV izglītības iestādes pārstāvji nolika ziedus pie  pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā režīma represētajiem.


Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

13.jūnijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs mīļi ciemos uzņēma kolēģi Aigu Iļjanovu ar meitiņu Aminatu, lai sveiktu un vēlētu izturību, pacietību, sirdssiltumu un mīlestību, meitiņu lielu audzinot.


11. jūnijā K4-3 izglītojamie un audzinātāja izmantoja Balvu novada pašvaldības pasniegto dāvanu karti, lai dotos ekskursijā uz Salaspilis botānisko dārzu, Latvijas nacionālo bibliotēku un Carnikavas promenādi. Ekskursijas laikā guvām jaunus iespaidu, iepazinām viens otru no cita skatu punkta un pavadījām kopā neaizmirstamu dienu.
Paldies Balvu novada pašvaldībai par šo iespēju!Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?