BPVV  2020./2021. mācību gadā piedāvā apgūt šādas  izglītības programmas:

Nosaukums

Apguves ilgums

Kods

Licences Nr./ licencēšanas ID

Profesionālās vidējās izglītības programma „Komerczinības” (kvalifikācija „Komercpakalpojumu darbinieks”)

4 gadi

33 341 021

P-16992

Profesionālās vidējās izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija „Būvizstrādājumu galdnieks”)

4 gadi

33543041

P-11756

Profesionālās vidējās izglītības programma „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”

(kvalifikācija „Tērpu izgatavošanas un stila speciālists”)

4 gadi

33542021

P-11755

Modulārā profesionālās vidējās izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija „Būvizstrādājumu galdnieks”)

4 gadi

33543041

P_3512

Modulārā profesionālās vidējās izglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi” (kvalifikācija „Vizuālā tēla stilists”)

4 gadi

33815001

P_3037

Modulārā profesionālās pamatizglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija „Koksnes materiālu apstrādātājs”)

1 gads

22 543 04 1

P_3031

Modulārā arodizglītības programma „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (kvalifikācija „Šuvējs”)

1 gads

32a542021

P_3034

Modulārā profesionālās vidējās izglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi” (kvalifikācija „Vizuālā tēla stilists”)

1,5 gadi

35b 815001

P_1267

Profesionālās vidējās izglītības programma „Bērnu aprūpe” (kvalifikācija „Auklis”)

1,5 gadi

35b 761 011

P-11790