Interešu izglītības pulciņa „Apdrukas dizains” darba izvērtējums

Pateicoties interešu izglītības pulciņam, izglītojamajiem ir iespēja apgūt jaunas tehnoloģijas un praktiski darboties ar “citādo” printeri. Izglītojamie zīmē skices un savus zīmējumus, pirms tam apstrādājot speciālā datorprogrammā, drukā uz T- krekliem, auduma maisiņiem, sedziņām un utt.


BPVV iesaistās pilotprojektā

Balvu novada pašvaldība kopā ar Sieviešu sadarbības tīklu, Aizkraukles novadu higiēnas preču ražotājiem, komunikācijas aģentūru “Ogilvy PR” ir iesaistījusies pilotprojektā, kura mērķis ir mēneša garumā nodrošināt bezmaksas higiēnas preču  pieejamību meitenēm vecumā no 11-19 gadiem.  Arī Balvu profesionālā  un vispārizglītojošā vidusskola piedalās šajā pilotprojektā, atbildīgā persona ir skolas medmāsa Anna Šūlmeistere. Viņas vadībā Izglītības iestādē notiek organizatoriskie un informatīvie pasākumi, lai sniegtu meitenēm iespēju iepazīties ar higiēnas preču ražotāju sagatavoto informāciju par lietošanu un nodrošinātu to pieejamību.


„KiVa” programmas ieviešana skolā

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir izteikusi vēlmi uzsākt „KiVa” programmas ieviešanu skolā, jau šonedēļ izglītojamie veic aptaujas anketas par bulinga izplatības problemātiku skolas vidē. „KiVa” ir starptautiska, pierādījumos balstīta programma bulinga izplatības mazināšanai un novēršanai skolā, kas piedāvā strukturēti organizētu darbu ar 6-16 gadus veciem bērniem (no 1. Līdz 9.klasei). Programmu 2006.gadā izstrādājusi Turku universitāte (Somija), un šobrīd tā veiksmīgi tiek īstenota vairāk nekā 20 pasaules valstīs, tostarp Igaunijā, Zviedrijā, Vācijā, Itālijā, Lielbritānijā, Spānijā, Beļģijā, Čīlē, Īrijā, Meksikā, Nīderlandē, Čehijā, Šveicē u.c.


Erasmus+ projekta "PandemiART " ietvaros ir tapusi elektroniskā grāmata

Ar lielu gandarījumu un prieku par paveikto paziņojam, ka Erasmus+ projekta "PandemiART " ietvaros ir tapusi elektroniskā grāmata, kur apkopota projekta mobilitāšu laikā gūtā pieredze par mākslas nozīmi cilvēka fiziskās un garīgās veselības saglabāšanā Covid19 pandēmijas un ierobežojumu laikā.

Lai apskatītu grāmatu spiediet šeit: Elektroniskā grāmata


Erasmus+ "My e-story" projekta noslēguma mobilitāte Portugālē

No 8.-14.jūnijam BPVV pedagogi Lienīte Galvanovska un Ainārs Strads piedalījās Erasmus+ "My e-story" projekta noslēguma mobilitātē Portugālē, kur tika izvērtētas projekta laikā realizētās aktivitātes, rakstīta noslēguma atskaite, iepazītas vietējās skolas tradīcijas. Tika apmeklētas arī Portu tuvumā esošās pilsētiņas un iepazīta to kultūra, apmeklēta Coimbras Universitāte, kas ir viena no vecākajām universitātēm Eiropā un ir iekļauta UNESCO mantojumā.

  


My e-story projekta vizīte Latvijā

No 2023.gada 4.marta līdz 8. martam Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola uzņēma Erasmus+ projekta "My e-story" ciemiņus no Spānijas, Portugāles un divām Turcijas skolām. BPVV jaunieši bija sagatavojuši sagaidīšanas koncertu ar dziesmām un dejām, kurās iesaistīja arī ciemiņus. Balvu muzejā viesi atraktīvā stāstījumā uzzināja interesantus faktus par mūsu pilsētu un tās vēsturi, kā arī ziemīgā pastaigā apskatīja pilsētas apskates objektus.
Svētdien projekta dalībnieki devās izbraukumā uz Alūksni- piedzīvoja skaņas un gaismas stāstu par Marienburgas pils vēsturi, interaktīvā vidē un aktivitātēs uzzināja Bānīša stāstus, bet vislielāko iespaidu uz visiem atstāja dabas muzeja "Vides labirints" fluoriscējošo minerālu šovs.
Pirmdien BPVV pedagogi Guntis Circens un Gunita Čubare Erasmus+ projekta "My e-story" dalībniekiem mācīja veidot digitālos stāstus par savas valsts kultūru izmantojot tādas vietnes kā Book Creator un Canva. Pēcpusdienā gan projekta skolēni, gan skolotāji varēja iesaistīties sportiskās aktivitātēs BPVV skolotāja Gata Stepanova vadībā.
Otrdien projekta dalībnieki prezentēja savus digitālos stāstus par savām valstīm un svētku svinēšanas tradīcijām. Bija izzinoši un interesanti uzzināt vairāk vienam par otru. Pēcpusdienā BPVV skolotāji- Skaidrīte Veina, Aigars Noviks, Elita Gaile un Sintija Ābeltiņa bija sagatavojuši radošas aktivitātes, kurās dalībnieki gan iemācījās ko jaunu, gan arī pagatavoja sev suvenīrus. Vakarā kopīgās vakariņās tika pasniegti sertifikāti un neizpalika arī jautras dziesmas un dejas.


Noslēdzošā Erasmus+ “Word Articulation Project” partneru tikšanās

2020.gada 1.septembrī Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (BPVV) uzsāka īstenot Erasmus + programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektu „Word articulation project”, projekta līguma numurs 2020-1-UK01-KA201-078833. Projekta dalībvalstis Turcija, Itālija, Latvija, Bulgārija un vadošais projekta partneris Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).
Projekta mērķis - angļu valodas skolotāju 21.gadsimta mācīšanas, kompetencēs balstītas mācīšanas, IT prasmju un radošuma attīstīšana. Projekta laikā skolotāji sagatavoja un vadīja angļu valodas stundas ārzemju skolēniem no projekta dalībskolām gan virtuāli, gan klātienē, kā arī paši mācījās un pilnveidoja savas zināšanas vadošā projekta partnera organizētajās nodarbībās.


Konkurss par Lielbritāniju un dalīšanās ar Erasmus+ “Word Articulation Project” intelektuālajiem rezultātiem

2022.gada 8.decembrī Balvu novada skolu 8.-9.klašu komandas četru skolēnu sastāvā kopā ar angļu valodas skolotājām devās uz Viļakas Valsts ģimnāziju, kur notika angļu valodas erudīcijas konkurss par Lielbritāniju. Skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, kuros varēja parādīt savas zināšanas par Lielbritānijas kultūru, ēdieniem, karalisko ģimeni, slavenībām un daudzām citām tēmām. Paldies Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas komandai - Līnai Koļcovai, Megijai Aleksejevai, Markusam Kuzminam un Amandai Annai Kopānei par aktīvu dalību un savu zināšanu un erudīcijas demonstrēšanu, veicot konkursa uzdevumus.


Erasmus + projekta "Health for Body" aktivitātes Stambulā

Erasmus + projekta "Health for Body" ietvaros mūsējie 7 dienas darbojas Stambulā. Projekta mobilitātes tēma ir- sports dejā. Četri BPVV jaunieši projekta dalībniekiem ļāvuši ieskatīties latviešu tautas dejas burvībā, stāstījuši par latviešu nacionālajiem ēdieniem un tradicionālajiem ēšanas paradumiem. Tāpat arī gūtas jaunas zināšanas par citu valstu dejas soļa un ēdienu gatavošanas īpatnībām. Iespaidu pārpilnība Stambulas senatnīgās kultūras ietekmē un ceļojums pa Bosforu noteikti paliks atmiņā vēl ilgi pēc atgriešanās.

logologologo

projekta dalībnieki


“Word Articulation Project” mobilitāte Apvienotajā Karalistē

Erasmus+ projekta "Word Articulation Project" (līguma nr. 2020-1-UK01-KA201-078833) ietvaros no 2022.gada 2. oktobra līdz 8.oktobrim 3 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājas - Inese Circene, Liena Indrika un Skaidrīte Veina kopā ar 7 skolēniem – Keriju Koļcovu, Jāni Duļbinski, Līnu Leišavnieci, Nelliju Barinovu, Annu Loginu, Lūkasu Gabriēlu Alpi un Mārtiņu Zuti, atradās Derry pilsētā, Ziemeļīrijā, Apvienotajā Karalistē. Projekta mērķis ir pilnveidot skolēnu angļu valodas zināšanas un prasmes, kā arī skolotājiem apmainīties ar labās prakses piemēriem angļu valodas stundu vadīšanā.


Erasmus+ projekta “My e-story” mobilitāte Portugālē

No 2022.gada 11. līdz 17. septembrim Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pedagogi – Inese Circene un Sigita Loča kopā ar 8 skolēniem – Līnu Koļcovu, Gļebu Hamzovu, Gitu Glāznieci, Markusu Kuzminu, Viktoriju Stoļenkovu, Beāti Kaņepi, Markusu Medinieku un Jāni Ugaru, atradās Porto pilsētā, Portugālē Erasmus+ projekta “My e-story” (projekta līguma nr. 2020-1-ES01-KA229-078654_2) ietvaros. Projekta mērķis ir apgūt digitālās platformas, kas padarītu mācību procesu interesantāku un daudzveidīgāku, kā arī iepazīt dažādas valstis un kultūras.
Lai gan Portugālē mācību gads vēl nebija sācies, portugāļu skolēni, kuri piedalās projektā, sagaidīja mūs skolā, sniedza muzikālus un mūsdienīgo deju priekšnesumus, un iepazīstināja mūs ar savu skolu. Uzzinājām par Portugāļu flīžu mākslu un arī paši apgleznojām savu unikālo flīzi, ko pēc tam kā suvenīru atvedām mājās. Apmeklējot muzejus, Bolsa pili, baznīcas un Porto vēsturiskās ieliņas, pārliecinājāmies, ka apgleznotās flīzes ir neatņemama daļa no Portugāles arhitektūras.


Īstenota Nordplus Junior projekta mobilitāte Lietuvā

No 2022.gada 5. līdz 9. septembrim Nordplus Junior projekta “Ecologic point of view to the world through the actions we undertake” (projekta līguma nr.NPJR-2020/10169) ietvaros Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājas Iluta Balule un Elita Gaile kopā ar 15 lieliskiem un aktīviem vidusskolēniem viesojās Lietuvā, Klaipēdas “Ažuolyno” ģimnāzijā, lai īstenotu projekta aktivitātes.
Pirmdien tika mērots garš ceļš autobusā, pa ceļam apstājoties Jelgavā, lai izkustētos un izbaudītu pilsētas skaistumu. Lietuvā mūsu skolotāji un skolēni tika sirsnīgi sagaidīti - ar Klaipēdas “Ažuolyno” ģimnāzijas mājturības skolotāju pagatavotām vakariņām.


Erasmus+ projekta "Health for Body" aktivitātes

Lai gan laika apstākļi mūs nelutina, Erasmus+ projekta aktivitātes iekurina tik spēcīgu kopīgā gara uguntiņu, ka neviens vējš to nevar nopūst un lietus nodzēst.

  • Nedēļas nogale aizritējusi aktivitātēm bagāta.
  • Sestdien "Health for Body" projekta dalībnieki sāka savu rītu ar jogas nodarbību, ko vadīja Ilona Čakāne.
  • Veselā miesā vesels gars- turpinājumā -orientēšanās sacensības, vienlaicīgi iepazīstot mūsu pilsētu-Balvus. Paldies Aigaram Andersonam!
  • Mazliet sasildījušies un atvilkuši elpu, jaunieši spēlēja spēles un komunicējot.
  • Svētdien visi apciemoja "Rančo" dzīvniekus un noteikti parunāja ar tiem katrs savā valodā. "Rančo bija lieliski."
  • Ceļš turpinājās uz Viļaku, kur tika apciemota Ziemeļlatgales pērle- Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca. Projekta dalībnieki ar aizrautību klausījās mācītāja Guntara Skuteļa stāstījumu par baznīcu, digitālajiem risinājumiem, kas tajā pieejami, un paraudzījās uz pasauli no putna lidojuma.
  • Tika apmeklēta arī Viļakas ezera sala.

Vakars aizritēja ballītes ritmos un spēļu jautrībā.
Nedēļas nogale ir izdevusies!


BPVV tiek īstenots Nordplus Junior projekts “Ecologic point of view to the world through the actions we undertake”

No 2022.gada 6.jūnija līdz 10.jūnijam Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Nordplus Junior projekta “Ecologic point of view to the world through the actions we undertake” (Līg.nr. NPJR-2020/10169) pirmā skolēnu īstermiņa apmaiņas vizīte, kuras ietvaros pie mums viesojās 15 skolēni un 2 skolotāji no Klaipēdas "Ažuolyno" ģimnāzijas, Lietuvas. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par ekoloģijas jautājumiem, apzināties dabas vērtības, veicināt dabai draudzīgu domāšanu un rīcību.


Erasmus+ projekta “Be Child – For an Inclusive School” mobilitāte Latvijā

No 24.-27.maijam Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Erasmus+ projekta “Be Child – For an Inclusive School” Līguma numurs 2020-1-IT02-KA229 -079175_3 aktivitātes. Skolā ieradās dalībnieki no partnervalstīm – Portugāles, Itālijas un Maķedonijas.

Projekta īstenošana sākās ar skolas direktores B.Vizules un Balvu novada Domes priekšsēdētāja S.Maksimova uzrunu, kam sekoja neliels koncerts – tautu deju kolektīva “Kastanis” priekšnesumi un modes skate. Projekta dalībnieki iepazinās savā starpā, iesaistoties “Ledus laušanas” aktivitātēs un devās ekskursijā pa skolu.


Erasmus+ projekta "Word Articulation Project" mobilitāte Turcijā

No 2022.gada 22.maija līdz 28.maijam trīs Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājas – Inese Circene, Marina Ločmele un Anita Balantajeva kopā ar astoņiem izglītojamajiem – Megiju Aleksejevu, Danu Kuropatkinu, Lindu Supi, Kristeru Melnaču, Beāti Kaņepi, Ievu Krevicu, Markusu Medinieku un Jāni Ugaru piedalījās Erasmus+ projekta “Word Articulation Project” (projekta nr. 2020-1-UK01-KA201-078833) mobilitātē Turcijas pilsētā Izmirā. Līdz šim projekta ietvaros, Covid radīto ierobežojumu dēļ, tika īstenotas virtuālās mobilitātes, tāpēc šoreiz bija liels prieks tikties klātienē projekta dalībniekiem no Latvijas, Itālijas, Bulgārijas, Turcijas un Apvienotās Karalistes.


Erasmus+ projekta “Health for body” mobilitāte Bulgārijā

Laika posmā no 14.marta līdz 20.martam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) 9. un 10. klases izglītojamās: Kerija Koļcova, Elvita Timeniece, Nellija Barinova un Evita Salmane kopā ar skolotājām Ilutu Baluli un Sintiju Heningu piedalījās Erasmus+ projekta “Health for body” 2020-1-BG01-KA229-079124_4 pirmajā mobilitātē Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā.

Šajā projektā piedalās izglītojamie arī no citām projekta dalībvalstīm: Lietuvas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas.  Projekta aktivitātes norisinājās vairāku dienu garumā. Pirmās dienas laikā tika svinēta oficiālā atklāšanas ceremonija, kura sākās ar senu bulgāru tradīciju - maizes un sāls baudīšanu, lai būtu laba veselība. Diena turpinājās katrai dalībvalstij prezentējot savu valsti. Projekta otrās dienas norises bija piepildītas krāsainām emocijām un 28 000 soļiem piepildītas. Sākotnēji izglītojamie piedalījās angļu valodas nodarbībā un iesaistījās diskusijās, lai izteiktu viedokli par pusaudžiem aktuālām tēmām. Savukārt pēc diskusijas izglītojamie devās četru stundu garā ekskursijā, lai iepazītu galvaspilsētas ievērojamākos apskates objektus. Trešajā projekta dienā jaunieši apmeklēja Sofijas Nacionālo vēstures muzeju un tālākajā dienas gaitā piedalījās aizraujošās sporta sacensībās. Bulgārijas mobilitātes ceturtās dienas laikā izglītojamie rūpējās par savu garīgo un fizisko veselību dejojot un sportojot. Dalībnieki piedalījās arī inovatīvu viedokļu apmaiņas procesā, izmantojot stratēģisku paņēmienu - “Pasaules kafejnīca”, kā rezultātā rosinot idejas un debates starp iesaistītajiem projekta dalībniekiem. Šīs dienas noslēgumā dalībvalstu pārstāvji pulcējās uz tradicionālo bulgāru deju – “Pravo horo”, kuru ar lielu interesi mēģināja iemācīties. Mobilitātes piektās dienas laikā izglītojamie devās uz Bulgārijas pilsētu dienvidrietumos – Bansko, kas ir slēpošanas kūrorts, tas atrodas Pirinas kalnu pakājē 1200 m augstumā virs jūras līmeņa. Slēpošanas kūrortā tika apmeklēts “Rila” klosteris, kurš pārsteidza ar krāšņumu un izcilo arhitektūru. Atpakaļceļā uz Sofiju izglītojamie izbaudīja nacionālās Bulgāru maizes cepšanu un rotu gatavošanu. Svētdien BPVV komanda devās mājup, sirsnīgi atvadoties no jaunajiem draugiem. Kā atzina BPVV izglītojamās, šis viņuprāt ir ļoti noderīgs projekts, jo jauniešiem liek rūpēties par savu veselību un ēšanas paradumiem, kā arī iekļaut sportiskas aktivitātes savā dzīvesveidā. Emocijas, kuras tika iegūtas projekta “Health for body”  mobilitātes laikā Bulgārijā ir lieliskas, ļoti pārsteidza jauniešu patstāvība un spēja aktivitātes organizēt un vadīt pašiem, skolotājiem vien esot kā novērotājiem. Ar nepacietību gaidām nākošo mobilitāti Lietuvā -  Viļņā, šī gada aprīļa beigās.


Īstenota Erasmus+ projekta "My e-story" otrā pedagogu īstermiņa apmācību mobilitāte Turcijā

No 2022.gada 10.janvārim līdz 14.janvārim Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „My e-story” (projekta nr. 2020-1-ES01-KA229-078654_2)   ietvaros trīs Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pedagogi – Krista Medne, Sintija Heninga un Elita Gaile, piedalījās pedagogu īstermiņa apmācībās, kuras notika Tarsus, Turcijā. Šajā projektā partnervalstis ir Spānija, Turcija (2), Apvienotā Karaliste, Latvija un Portugāle.
Visu nedēļu pedagogi apguva dažādu digitālo rīku, tādu kā MIRO, WORDWALL, PLAYFACTILE u.c. pamatdarbības pricipus un to pielietojumu darbā. Tāpat pedagogi vēroja dažādas mācību stundas, iepazinās ar to, kā Turcijas kolēģi mācību stundās izmanto digitālos rīkus, digitālos mācību materiālus.
Tāpat pedagogiem bija iespēja apskatīt nozīmīgākos apskates objektus Tarsus un blakus esošajās pilsētās.
BPVV Erasmus+ programmā īstenoto projektu “My e-story” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 

e-story logo eiropas erasmus logo bpvv logo


Pedagogu īstermiņa apmācības “Word Articulation Project” virtuālās mobilitātes ietvaros

No 2021.gada 22.novembra līdz 26.novembrim Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājas Inese Circene un Benita Urtāne piedalījās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Word Articulation Project” (projekta nr. 2020-1-UK01-KA201-078833) virtuālajā mobilitātē Bulgārijā. Nedēļas laikā skolotājas papildināja savas zināšanas angļu valodas gramatikas mācīšanas metodikā, veidoja stundu plānus, vēroja mācību stundas, ko vadīja kolēģi no pārējām projekta dalībvalstīm, kā arī pašas mācīja angļu valodu ārzemju skolēniem Zoom platformā, izmantojot dažādus digitālos rīkus.

„Word Articulation Project" koordinē Starptautiskā zinātnes un pētniecības akadēmija Ziemeļīrijā, projekta dalībvalstis – Latvija, Turcija, Bulgārija un Itālija. Projekta mērķis ir angļu valodas skolotāju 21.gadsimta mācīšanas, kompetencēs balstītas mācīšanas, IT prasmju un radošuma attīstīšana.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus+ programmā īstenoto projektu „Word Articulation Project" (projekta līguma Nr.2020-1-UK01-KA201-078833) līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv.

BPVV angļu valodas skolotāja Inese Circene

 

wap projekta logo        erasmus logo        bpvv logo


Mācības pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmā projekta 6.kārtā

2021.gada 28.septembrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros 11 izglītojamie uzsāka profesionālās pilnveides programmas “Digitālās prasmes darba vajadzībām” (160 stundas) apguvi attālināti. Nodarbības šajā programmā vada pasniedzējs Guntis Circens, kura vadībā izglītojamie apgūst digitālās prasmes. Izglītības programma ir izstrādāta, lai uzlabotu strādājošo un pašnodarbināto iedzīvotāju vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū, vērā ņemot pandēmijas radīto iespaidu uz digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību attālinātā darba veikšanai un izglītības programmu apguvei.

 

Informāciju sagatavoja ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore Biruta Kindzule.

ekrānuzņēmums dalībnieki


Erasmus+ projekta “Be Child – For an Inclusive School” pirmā mobilitāte Portugālē

No 2021. gada 9. oktobra līdz 15. oktobrim Erasmus+ projekta “Be Child – For an Inclusive School” Līguma nr. 2020-1-IT02-KA229-079175_3 ietvaros četri Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie Sanija Miezīte, Emīlija Zelča, Tīna Ozoliņa un Vivita Baldiņa, kopā ar trīs pedagogiem- Benitu Urtāni, Lienīti Līcīti un Maritu Deņisovu piedalījās projekta pirmajā mobilitātē, kura norisinājās Portugāles pilsētā Aveiro. Projekta partnervalstis ir Latvija, Portugāle, Itālija un Maķedonija.

Pirmās mobilitātes laikā Portugālē izglītojamie aktīvi piedalījās dažādās aktivitātēs, kuras norisinājās gan skolā, gan ārpus skolas. Pirmajā dienā iepazinām Aveiro pilsētu, apmeklējām ievērojamo princeses Svētās Džoanas muzeju, kas atrodas vecajā sieviešu dominikāņu ordeņa Jēzus klosterī. Šis klosteris ir viens no senākajiem klosteriem Aveiro, dibināts 15. gadsimta 2. pusē. Klosteris kļuva slavens galvenokārt princeses Svētās Džoanas klātbūtnes un viņas reliģiskā kulta dēļ. Muzeja pirmajā stāvā redzējām princeses Svētās Džoanas kapu, Jēzus baznīcu, klosteri ar savām kapelām un ēdnīcu. Atmiņā palika Jēzus baznīca, ko rotā grezni zelta koka izstrādājumi kopā ar portugāļu “azulejos” (ar rokām apgleznotas dekoratīvās flīzes) un iespaidīgais princeses Džoannas kaps - baroka mākslas šedevrs daudzkrāsainā marmorā ar skulpturāliem elementiem. Nonākot pilsētas pašā centrā, ieraudzījām tipiskās Aveiro laivas “Moliceiros” ar krāsainiem zīmējumiem abos galos, kas attēlo vēsturiskus faktus, un baudījām jauku braucienu pa Aveiro kanālu. Pilsētas parkā skolēni iesaistījās aktivitātēs, lai savstarpēji iepazītos, sarunātos un kopā ar skolotājiem baudītu pusdienas. Katrs dalībnieks saņēma dāvanu – mugursomu, T- kreklu un cepuri, ko varēja ērti izmantot nedēļas aktivitātēs. Pēc nelielas atpūtas apmeklējām Tronkalhadas jūras ekomuzeju, sāls iegūšanas un ražošanas vietu. Portugālē sāls ir augstvērtīgs produkts, ko izmanto gan ēdiena gatavošanai, gan pārtikas konservēšanai. Dienas beigās prezentācijā vērojām, kā gatavo Aveiro tradicionālo konditorejas izstrādājumu– “Ovos Moles” (Saldās olas) ar cukura, ūdens un olu dzeltenuma pildījumu. Pēc tam nobaudījām šo īpašo gardumu. Nākamo dienu pavadījām kāpjot kalnos, iepazinām kalnu ciematu Drave. Veicām vairāk nekā 12 kilometru garu attālumu. Tas bija iespaidīgi, kaut arī jutām nelielu nogurumu.

Apmeklējām vienu no skaistākajiem ūdenskritumiem Portugālē - Cabreia’s ūdenskritumu. Atpūtas parkā skolēni iesaistījās grupu darbā, modelējot savu sapņu skolu, veidojot plakātu.

Katru dienu iepazinām tuvākās apkārtnes skaistākās vietas, sarunājāmies ar partnervalstu skolēniem un skolotājiem, uzlabojām savas angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes.

Atrodoties Portugālē, centāmies apgūt vairākus vārdus portugāļu valodā, priecājāmies par skaisto dabu, izbaudījām saules un ūdens peldes, ejot gar Atlantijas okeāna krastu, kā arī braucot ar buru laivām.

Iepazinām skolu, skolotājus, skolēni aktīvi darbojās piedāvātajās aktivitātēs, iepazīstinot ar sevi pārējos portugāļu skolēnus, sacerot dziesmu par projekta tēmu, nodziedot to, prezentējot savu sapņu skolu.

Visas plānotās aktivitātes pārsvarā notika svaigā gaisā, ievērojot drošības noteikumus, saskaņā ar Covid -19 ierobežojumiem.  

Pēdējā dienā pirms aizbraukšanas gan skolēni, gan skolotāji saņēma sertifikātus par dalību projekta mobilitātē.

Izbaudījām vēl vienu vasaras nedēļu, jo laika apstākļi mūs patiešām lutināja – gaisa temperatūra 27-29° katru dienu.  Pavadījām brīnišķīgu un neaizmirstamu nedēļu Portugālē. Atgriežoties Latvijā, turpināsim darboties projektā, pildot dažādus mājas darbus.

 

Projekta koordinatore Benita Urtāne

 

 

 

 


Īstenota Erasmus+ projekta "My e-story" pirmā pedagogu īstermiņa apmācību mobilitāte Turcijā

No 2021.gada 4.oktobra līdz 8.oktobrim Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „My e-story” (projekta nr. 2020-1-ES01-KA229-078654_2) ietvaros trīs Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pedagogi- Inese Circene, Guntis Circens un Krista Medne, piedalījās pedagogu īstermiņa apmācībās, kuras notika Adanā, Turcijā. Šajā projektā partnervalstis ir Spānija, Turcija (2), Apvienotā Karaliste, Latvija un Portugāle.
Nedēļas laikā pedagogi apguva dažādus digitālos rīkus, piemēram, WORDART, CRAM, POWTOON, POSTERMYWALL, VOSCREEN un citus digitālos rīkus, ar kuru palīdzību veicināt pozitīvu mācīšanās vidi, uzlabot informācijas organizēšanas, prezentēšanas, apkopošanas paņēmienus, veidot īsus digitālus stāstus vai ziņojumus. Viena diena tika veltīta, lai iepazītu UNESCO mantojumā iekļauto vēsturisko Turcijas reģionu - Kapadokiju, kas ir pazīstama ar savu unikālo dabas skaistumu, neparastajiem klinšu veidojumiem un alu pilsētām.
BPVV Erasmus+ programmā īstenoto projektu “My e-story” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.
 
        

Erasmus+ “Word Articulation Project” mobilitāte Latvijā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

24.septembrī noslēdzās nedēļu ilgā Erasmus+ "Word Articulation Project" (projekta nr. 2020-1-UK01-KA201-078833) otrā virtuālā mobilitāte. Tās laikā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas angļu valodas skolotājas Inese Circene un Benita Urtāne ieguvušas jaunas zināšanas par angļu valodas prasmju novērtēšanu. Skolotājas dalījās ar noderīgiem materiāliem un resursiem angļu valodas gramatikas mācīšanā, kā arī guva idejas savām stundām, apmainoties ar labās prakses piemēriem angļu valodas stundu vadīšanā ar kolēģiem no Apvienotās Karalistes, Itālijas, Turcijas un Bulgārijas. Tā kā šī mobilitāte virtuāli norisinājās Latvijā, tad projekta dalībvalstu skolotāji divas dienas 15 mūsu skolas skolēniem vadīja angļu valodas stundas, izmantojot Zoom platformu.

Paldies mūsu skolas skolēniem - Jānim Duļbinskim, Elvitai Timeniecei, Tīnai Ozoliņai, Evitai Salmanei, Kristeram Melnačam, Ievai Krevicai, Beātei Kaņepei, Lūkasam Gabrielam Alpem, Mārtiņam Zutim, Gintaram Salmanim, Mārtiņam Voicišam, Jānim Ugaram, Airitai Rankai, Dāvim Pužulim un Viktorijai Norkus, kuri izteica vēlmi piedalīties projekta aktivitātēs un pilnveidot savas angļu valodas zināšanas un prasmes. Projektā iesaistīto  dalībvalstu skolotāji atzinīgi novērtēja šo skolēnu aktivitāti viņu vadītajās mācību stundās un uzslavēja par labajām angļu valodas zināšanām.

„Word Articulation Project" koordinē Starptautiskā zinātnes un pētniecības akadēmija Īrijā. Projekta mērķis ir angļu valodas skolotāju 21.gadsimta mācīšanas, kompetencēs balstītas mācīšanas, IT prasmju un radošuma attīstīšana.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus+ programmā īstenoto projektu „Word articulation project" (projekta Nr.2020-1-UK01-KA201-078833) līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv.

 

BPVV angļu valodas skolotāja Inese Circene

 

wap logo erasmus + logo bpvv logo


“Word Articulation Project” 2. virtuālā mobilitāte

Šonedēļ, no 20. līdz 24.septembrim, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā norisināsies Erasmus+ projekta “Word Articulation Project” 2. virtuālā mobilitāte, kuras laikā savas zināšanas un prasmes papildinās angļu valodas skolotājas Inese Circene un Benita Urtāne sadarbībā ar skolotājiem no Apvienotās Karalistes, Turcijas, Itālijas un Bulgārijas. Projekta ietvaros arī 15 mūsu skolas jauniešiem divas dienas, izmantojot Zoom platformu, būs iespēja mācīties angļu valodu iepriekš minēto dalībvalstu pedagogu vadībā. Projekta Nr.2020-1-UK01-KA201-078833

wap logo erasmus + logo bpvv logo


Īstenota virtuālā mobilitāte Itālijā

5.maijā, norisinājās pēdējā Erasmus+ projekta „Word articulation project" (projekta Nr.2020-1-UK01-KA201-078833).

virtuālās mobilitātes diena saulainajā Itālijā. 5 dienas angļu valodas skolotājas Inese Circene, Benita Urtāne mācīja itāļu jauniešus un mācījās pašas sadarbībā ar kolēģiem no Apvienotās Karalistes, Turcijas, Itālijas un Bulgārijas.

Virtuālā mobilitāte tika īstenota 26., 27., 28.,29. aprīlī un 5.maijā.  Izstrādātā dienas kārtība paredzēja projekta partnervalstu izglītības iestāžu iepazīstināšanu ar angļu valodas satura īstenošanu, materiālās bāzes pieejamību un profesionālās kompetences pilnveides iespējām angļu valodas skolotājiem. Partnervalstu angļu valodas skolotāji (2 no katras valsts) vadīja tiešsaistes stundu Itālijas projekta partnerskolas „Institiuto Tecnico Settore tehnologico - Liceo Scientifico “E.Mattei”“ izglītojamajiem, kuri bija vecumā no 14-16 gadiem un ar atšķirīgu angļu valodas zināšanu līmeni. Skolotāju vadītās stundas tika vērtētas. Apvienotās Karalistes projekta partneri no „Academy for International Scinece and Reserach”, kas arī koordinē projektu, vadīja nodarbības angļu valodas skolotājiem, piedāvājot dažādas interaktīvas stundas vadīšanas metodes, digitālus rīkus, kompetencēs balstītu mācību pieeju. Pēc šīm apmācībām skolotājiem tika uzdots arī mājasdarbs, kas tika prezentēts pēdējā mobilitātes dienā. Bulgārijas partnerskolas “SU Vasil Kunchov Vratsa” skolotāja virtuālās mobilitātes dalībniekiem vadīja spēlē balstītas angļu valodas stundas simulāciju. Šī mobilitāte bija svarīgs projekta elements, jo atspoguļoja projekta partnervalstu angļu valodas skolotāju izrunu, mācīšanas metodes un prasmes.

Projekta mērķis ir angļu valodas skolotāju 21.gadsimta mācīšanas, kompetencēs balstīta mācīšanas, IT prasmju un radošuma attīstīšana.

„Word articulation project" koordinē Starptautiskā zinātnes un pētniecības akadēmija Īrijā.

Projekta intelektuālais rezultāts ir aplikācijas izveide ar kuras palīdzību izglītojamie varēs klausīties, atdarināt un ierakstīt, atskaņot angļu valodas izrunu. Tiks izveidota platforma, kurā būs iespēja dzirdēt sarežģītu vārdu un izteicienu pareizu izrunu.

Projekts attīstīs angļu valodas skolotāju prasmes, ietverot digitālās prasmes un to pielietošanu stundā, sekmējot jaunu tehnoloģiju izmantošanu. Tiks popularizēti jauni paņēmieni un metodes, mācību process kļūs radošāks, interesantāks, kļūs elastīgāks, piemērojoties mainīgajai mācību videi.

Projekts sekmēs starptautisku skolu, pedagogu, izglītojamo sadarbību.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus+ programmā īstenoto projektu „Word articulation project" (projekta Nr.2020-1-UK01-KA201-078833) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta finansējums Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai ir EUR 36 121,00. Projekta ilgums 24 mēneši, projekta uzsākšanas datums: 01.09.2020., projekta beigu datums: 31.12.2022.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv.

 

  


Anketa izglītojamajiem par angļu valodas zināšanām

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Word Articulation Project", projekta numurs 2020-1-UK01-KA201-078833.
Anketas mērķis ir apkopot informāciju par izglītojamo angļu valodas zināšanām.
Anketu aicinām aizpildīt izglītojamos vecumā no 14 līdz 18  gadiem.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS9cDedYVj80ubpVrTo30ChmsU0L0ETlRLpqScVHjSHfxnNw/viewform?usp=sf_link

English Quiz (WAP Project)

This questionnaire is addressed to students aged 14-18, and it aims to collect information about English language knowledge.

The results of the study will be made freely available online before the end of 2022 and will be included in a Report of the Erasmus Plus Strategic Partnerships for School Education Project titled “Word Articulation Project" project number 2020-1-UK01-KA201-078833.

All information (or responses) you provide will be used for statistical purposes only. The data will be used as described in this statement in line with the EU General Protection Data Regulation (GDPR). By answering this survey and pressing the “Next” button to proceed further, you provide us with the permission to use your responses for the purposes of this research work as described above. 

erasmus logowap logo


2020/2021. mācību gadā uzsāktie starptautiskie mobilitāšu projekti

  1. Projekta nosaukums: Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts („Health for body”).

Mērķis – veselīga dzīvesveida popularizēšana jauniešu vidū.

Projekta darbības laiks ir no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam.

Piešķirtais finansējums – 29 730,00 EUR

Vadošā valsts: Bulgārija       

Dalībvalstis – Bulgārija, Lietuva, Itālija, Turcija

 

  1. Projekta nosaukums: Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts („Be Child – For an inclusive school”)

Mērķis – iekļaujošas izglītības popularizēšana.

Projekta darbības laiks ir no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim

Piešķirtais finansējums - 25 400,00 EUR

Vadošā valsts – Itālija

Dalībvalstis – Itālija, Maķedonija, Portugāle, Latvija


Amatniecības prasmju popularizēšana, iegādājoties tekstila apdrukas printeri

Realizējot projektu “Darbnīcu labiekārtošana  amata iemaņu popularizēšanai un modernizācijai”, iesniegums Nr. 20-07-AL19-A019.2201-000013, biedrība “BPVV atbalsta biedrības “Skolas kastanis”” saņēma publisko finansējumu  EUR 8995.14 apmērā.

Projekts īstenots biedrības “Balvu rajona partnerība” izsludinātajā atklātā projektu  iesniegumu 7.kārtā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma saņemšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam  apakšpasākuma “Darbību īstenošana  saskaņā ar sabiedrības  virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, atbilstību Ziemeļlatgales sabierības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020.gadam Rīcības plānā iekļautajai rīcībai 2.1.”Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Projekta īstenošanas rezultātā iegādāts tekstila apdrukas printeris par kopējo summu EUR 9994.60, no kuriem  EUR 999.46 ir Balvu novada pašvaldības finansējums.

Līdz ar projekta ”Darbnīcu labiekārtošana amata iemaņu popularizēšanai un modernizācijai” īstenošanu, biedrība  nodrošinājusi pieejamību darba tirgum atbilstošām, kvalitatīvām, labiekārtotām amata iemaņu apmācības darbnīcām Ziemeļlatgalē, veicinot radošumu, inovācijas, jauniešu un pieaugušo piesaisti amata iemaņu apgūšanai, kā arī amata meistaru piesaisti un darbošanos ar videi draudzīgu iekārtu, tādējādi samazinot CO2 izmešus un turpinot “Zero waste” jeb nulles atkritumu  kustību, kuru biedrība attīsta, novēršot liekā tekstila  nokļūšanu atkritumos.

Ņemot vērā biedrības aktivitāti un iesaistīšanos dažādu pasākumu organizēšanā, akcijās, meistarklasēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, profesionālās izglītības popularizēšanā vietējā un reģionālā līmenī, projekta īstenošana sekmēs amatniecības prasmju popularizēšanu, izglītības tūrismu, dažādu sociālo grupu iesaisti sabiedriskajā aktivitātēs, “zaļo domāšanu”, ļaujot amatniecībai iegūt jaunu, daudz mūsdienīgāku veidolu.


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola realizē ESF “Jauniešu garantija” projektu

 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola no 2015.gada 1.septembra piedalās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, projekta vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 realizēšanā.

Projekta mērķis, īstenot profesionālās izglītības programmas profesionālās izglītības iestādēs nenodarbinātiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Jauniešiem ir iespēja saņemt ikmēneša mērķstipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī. Projekta Jauniešu garantija aktivitāte “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tiek finansēta ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.


Apstiprina projektu

Lauku atbalsta dienests (turpmāk - Dienests) ir apstiprinājis Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas atbalsta biedrības "Skolas kastanis" (turpmāk - Atbalsta saņēmējs) 2020. gada 24. janvārī Dienestā iesniegto projekta iesniegumu Nr.20-07-AL19-A019.2201-000013 ”Darbnīcu labiekārtošana amata iemaņu popularizēšanai un modernizācijai”1 (turpmāk - Projekts). Dienests ir izvērtējis Projektu atbilstoši Noteikumu Nr.5982 14.punktā noteiktajai kārtībai un Noteikumiem Nr.5903 un pamatojoties uz Noteikumu Nr.598 18.1.apakšpunktu pieņēmis lēmumu par Projekta apstiprināšanu. Saskaņā ar Projekta izmaksu tāmi Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 9994.60 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro sešdesmit centu), tajā skaitā publiskais finansējums EUR 8995.14 (astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro četrpadsmit centu), ko Atbalsta saņēmējam būs tiesības saņemt, īstenojot Projektu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem un termiņiem. Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums - EUR 999.46 (deviņi simti deviņdesmit deviņi euro četrdesmit seši centi). Projekts īstenojams līdz 07.10.2020.


The aim of this workshop is to promote the cross-border cooperation between these students and educators in the project region.

The three days of creative  workshops are an affirmation if the fact that for a professional with a great command of languages, the job market can really be without borders, which is successfully popularized by this cross-border cooperation project, promoting the mobility of the workforce and employment. 

This educational vide has been made within the Labour Market  without Borders (Mobility) project, which is finances by the Interreg V-A Latvia -Lithuania Programme 2014-2020 of the European Union.  

 

This video has been  produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this video are the sole responsibility of Balvi Vocational and General Education Secondary School and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

The total costs of the project are EUR 903 891,46, and it is co-financed by the European Regional Development Fund in the amount of EUR 768 307.72


Interreg Landscape design in inrerior


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas piedalās Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta vadības grupas tikšanās sanāksmē Portugālē

Laika posmā no šī gada 4. līdz 12.oktobrim Portugāles pilsētā Lousado norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”, pr.nr. 2017-1-PL01-KA219-038699_5) vadības grupas tikšanās. Šajā projektā piedalās septiņas izglītības iestādes no dažādām Eiropas valstīm: Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.
Projekta vadības grupas sanāksmē Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu pārstāvēja skolas direktore Biruta Vizule un projekta koordinatore Inga Kaļva, prezentējot īstenotās aktivitātes, aktualizējot projekta gaitā radušās problēmsituācijas un precizējot turpmāk plānoto aktivitāšu izpildes kārtību un to norises laikus, sasniedzamos rezultātus, kā arī citus organizatoriskos jautājumus.


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola piedalās Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta izglītojamo un pedagogu īstermiņa grupu apmaiņā Bulgārijā

Laika posmā no šī gada 11. līdz 18.maijam Bulgārijas pilsētā Gorna Oryahovitsa norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”) izglītojamo un pedagogu īstermiņa grupu apmaiņa. Šajā projektā piedalās septiņas izglītības iestādes no dažādām valstīm: Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.


„Koka dienas” Cēsīs

No 28.aprīļa līdz 1.maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Būvizstrādājumu galdnieks” audzēkņi pedagoga Ē.Kanaviņa vadībā, projekta Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”), projekta numurs LL1-183, ietvaros piedalījās Dizaina & arhitektūras darbnīcās Cēsīs.


Radošā darbnīca "Tekstila dizaina variācijas"

 


Pārrobežu projekta “Darba tirgus bez robežām” noslēguma tikšanās

15. aprīlī, pārrobežu sadarbības projekta “Darba tirgus bez robežām” (projekts Nr. LLI-183) vadība, projektā iesaistīto skolu un pašvaldību vadītāji un koordinatori tikās projekta noslēguma sanāksmē, kurā prezentēja projektā paveikto un iegūto. Tiešsaites skype konferencē pievienojās  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Pārrobežu sadarbības programmu nodaļas pārrobežu programmas Latvija-Lietuva  vecākā eksperte M.Gņedova.


Nedēļa Itālijā

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi – Samanta Komane un Oskars Kapteinis, skolas direktore Biruta Vizule un skolotāja Benita Urtāne no 17. – 23. martam piedalījās Erasmus + projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa”, projekta Nr. 2017-I-PL01-KA219-038699_5, īstermiņa skolēnu un pedagogu grupu apmaiņā Itālijā, Itālijas pilsētā Aversā.

Trešajā projekta īstermiņa grupu apmaiņā tika prezentēti projekta dalībvalstu svētki un kultūras mantojums kā projekta 4.un 5.dārgums., iepazīstinot skolotājus un audzēkņus ar citu valstu kultūras mantojumu, tradicionālajām dejām, paražām, virtuvi, svētkiem, uzvedības normām.


Pārrobežu radošās darbnīcas „Ainavu dizains interjerā”

Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) ietvaros, no 26.03.-28.03.2019. „Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā” (BPVV) notika trīs dienu radošās darbnīcas „Ainavu dizains interjerā”, kurās piedalījās mājinieki BPVV un  projekta partnerskolu dalībnieki no Daugavpils „Saules skolas” un Lietuvas projekta partnerskolas „Alantas Tehnoloģiju un biznesa skola ”, „Jonišķu Lauksaimniecības skola” un „Zarasu Profesionālā skola”.

 


Pieredzes apmaiņa Krāslavā

14. februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore B.Vizule un direktora vietniece profesionālās izglītības darbā I.Kaļva devās pieredzes apmaiņā uz Krāslavu, Rīgas Valsts Tehnikuma (RVT) Krāslavas teritoriālo struktūrvienību.
Tā kā gan Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (BPVV), gan Rīgas Valsts Tehnikuma Krāslavas teritoriālā struktūrvienība pārrobežu sadarbības projektā “Darba tirgus bez robežām” projektā Nr. LLI-183 profesionālās izglītības iestādes iesaistījušās ar profesionālās izglītības programmu „Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas” un „Kokizstrādājumu izgatavošana”, pieredzes apmaiņa tika organizēta šo programmu ietvaros. RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs A.Andžāns atzina, ka materiālā bāze ievērojami papildināta ar pārrobežu sadarbības projekta “Darba tirgus bez robežām” sniegto finansējumu, kas ļāvis modernizēt un padarīt daudz kvalitatīvākas un pievilcīgākas profesionālās izglītības programmas.