Laika posmā no šī gada 11. līdz 18.maijam Bulgārijas pilsētā Gorna Oryahovitsa norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”) izglītojamo un pedagogu īstermiņa grupu apmaiņa. Šajā projektā piedalās septiņas izglītības iestādes no dažādām valstīm: Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.

Balvu Profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu izglītojamo un pedagogu īstermiņa grupu apmaiņā pārstāvēja 3 pedagogi un 2 izglītojamie. Tikšanās laikā projekta partnerskolas tika iepazīstinātas ar  uzņemošās skolas Georgi Izmirliev vidi un mācību darbu, izrādot labiekārtotos kabinetus, peldbaseinu, eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un valodas apmācības telpu. Skolā padziļināti tiek mācīti eksaktie priekšmeti un valodas, līdz ar to šie kabineti aprīkoti ar mūsdienīgākajām informāciju tehnoloģijām.

Tā kā šīs mobilitātes mērķis bija prezentēt katras valsts dabas resursus, mobilitātes programma pavēra plašu ieskatu Bulgārijas vēsturē, izzinot dabas resursus, kultūras tradīcijas un kulinārijas mantojumu.   Mobilitātes laikā tika apmeklēta Veļiko Tornovas vecpilsēta, Plovdivas vecpilsēta, tādas pilsētas kā Gabrova un Etara, Drianovo klosteris, Bačo Kiro ala, etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa”   mērķis ir partnerskolu ilgtspējīga attīstība, palielinot skolēnu pamatprasmes, it īpaši Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) un svešvalodās, kā arī stiprinot pedagoga profesionālo profilu.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus+ programmā īstenoto projektu „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta finansējums Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai ir 19 480,00 EUR. Projekta ilgums 28 mēneši, projekta uzsākšanas datums: 01.09.2017., projekta beigu datums: 31.12.2019.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv.