Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas

klašu un kursu audzinātāji

2023./2024.mācību gadā

  

Klase/ kurss

Klases/kursa audzinātājs

Kabinets

7.a

Inese Kokoreviča

2.

7.b

Diāna Bojāre

20.

8.

Arnita Gaiduka

25.

9.a

Gunita Čubare

19.

9.b

Dzintars Čerbakovs

10.

10.a

Inese Circene

23.

10.b

Gatis Stepanovs

9.

11.a, 12.a

Ināra Orbidāne

212.

11.b

Iluta Balule

7.

12.b

Sintija Sērmūkša

21.

SP4-1

Lilita Kūkoja

202.

SP4-2

Elita Gaile

15.

KI 4-1, KI 4-2

Inga Grigule

201.

K4-1, K4-2, K4-3

Lienīte Galvanovska

24.

SP4-3, KI4-3

Liena Indrika

26.

SP4-4, KI4-4

Ainārs Strads

22.

SP1,5 – 2

Elita Gaile

15.

BA1,5- 1, BA1,5-2

Skaidrīte Veina

6.