Klašu audzinātāji 2017./2018.m.g.

Klase

Klases/kursa audzinātājs

Mācību telpa

7.

Gatis Stepanovs

19.kabinets

8.

Inese Circene

23. kabinets

9.a

Sintija Heninga

22. kabinets

9.b

Benita Urtāne

24. kabinets

8.- 9.c

Lienīte Līcīte

10. kabinets

10.a

Aina Vilcāne

10. kabinets

10.b

Marina Ločmele

 25. kabinets

11.a

Skaidrīte Atvare

10. kabinets

11.b

Iluta Balule

7.kabinets

12.a

Aina Vilcāne

22. kabinets

12.b

Gunta Blauma

20. kabinets

1.kurss

Zanda Arnicāne

9. kabinets

2.kurss

Ainārs Strads

21. kabinets

3.kurss

Maruta Laicāne

16. kabinets

4.kurss

Irina Šņukute

15. kabinets