Būvdarbi

Profesionālās izhglītības programmas veids- arodizglītības programma

Iegūstamā kvalifikācija- apdares darbu strādnieks

Profesionālās kvalifikācijas līmensis- otrais

Prasības uz iepriekš iegūto izglītību- pamatizglītība (no 17 gadu vecuma)

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas vecums- klātiene

Izglītības documents, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi- profesionālās kvalifikācijas apliecība

Darba saturs

Apdares darbu strādnieks orientējas un prot lasīt rasējumus, patstāvīgi izplāno veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlas piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida vienkāršu apmetumu, flīzējumu, krāsojumu, tapsējumu un grīdas klājumu ierīkošanai uz dažādām virsmām  gan jaunbūvēs, gan remonta darbos, prot rīkoties ar rokas instrumentiem, ieguvis vismaz 2. grupas elektrodrošības apliecību, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības, kvalitatīvi veic dažādus apdares darbus.

Darba iespējas:

Apdares darbu strādnieks strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi.

Izglītības programmas ietvaros tiek apgūti šādi profesionālie mācību priekšmeti:

Rasēšana Profesionālā svešvaloda (angļu) Apdares darbu tehnoloģija un organizācija Materiālmācība Kompozīcija, krāsu un stilu mācība  Mašīnas, instrumenti un  aprīkojums Būvnormatīvi un tāmes Darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzība Profesionālā saskarsme. Praktiskās mācības: apmešanas darbi, flīzēšanas darbi, krāsošanas darbi, tapešu līmēšanas darbi, grīdu klāšanas darbi