BPVV  2021./2022. mācību gadā piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

Nosaukums

Kods

Licences Nr./ Akreditācijas ID

Pamatizglītības programma (VS)

21011111

V- 9044

Pamatizglītības 2.posma (7. – 9.klase) programma (JS)

23011111

AP_544

Pamatizglītības 2.posma (7. – 9.klase) programma (neklātiene, JS)

23011113

13448

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (VS)

21015611

13946

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (VS)

31011011

V-7503

Vispārējās vidējās izglītības programma (JS)

31016011

13449

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (valsts aizsardzības mācība)

31014011

V-8610

Vispārējās vidējās izglītības programma (neklātiene, JS)

31016013

13450

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene, VS)

31011013

V-7505