Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Iegūstamā kvalifikācija – tērpu stila speciālists

Izglītības dokuments- diploms par profesionālo vidējo izglītību, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība

Īstenošanas ilgums- četri gadi

Apgūstamie mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie: latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, krievu valoda, matemātika, informātika, bioloģija, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture, psiholoģija, ekonomika, kulturoloģija, sports

Profesionālie mācību priekšmeti: apģērbu izgatavošanas tehnoloģija, tekstilmateriālmācība, zīmēšana, kompozīcija un apģērba dizains, apģērbu konstruēšana un modelēšana, tērpu un modes vēsture, uzņēmējdarbības pamati, darba un vides aizsardzība, profesionālā svešvaloda, tērpu stila mācība, praktiskās nodarbības ( apģērbu un aksesuāru izgatavošana)