Iegūstamā kvalifikācija – tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Izglītības dokuments- diploms par profesionālo vidējo izglītību, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība

Īstenošanas ilgums- četri gadi

Apgūstamie mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie: latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, krievu valoda, matemātika, informātika, bioloģija, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture, psiholoģija, ekonomika, kulturoloģija, sports

Profesionālie mācību priekšmeti: apģērbu izgatavošanas tehnoloģija, tekstilmateriālmācība, zīmēšana, kompozīcija un apģērba dizains, apģērbu konstruēšana un modelēšana, tērpu un modes vēsture, uzņēmējdarbības pamati, darba un vides aizsardzība, profesionālā svešvaloda, tērpu stila mācība, praktiskās nodarbības ( apģērbu un aksesuāru izgatavošana)

 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Profesionālās izglītības programmas veids

Arodizglītības programma

Iegūstamā kvalifikācija

Šuvējs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Otrais

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Pamatizglītība (no 17 gadu vecuma)

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

Viens gads (1560 stundas)

Profesionālās izglītības ieguves forma

Klātiene

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi

Profesionālās kvalifikācijas apliecība