Mācībspēki 2021./2022.g

Nr.p.k.

Skolotāja vārds, uzvārds

Amats

1.      

Biruta Vizule

Izglītības iestādes direktore

2.      

Santa Kaša

Direktores vietniece profesionālās izglītības darbā, profesionālās izglītības, vispārējās vidējās izglītības skolotāja

3.      

Inta Vilkaste

Direktores vietniece izglītības jomā

4.      

Benita Urtāne

Direktores vietniece izglītības jomā un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

5.      

Līga Annuškāne

Profesionālās izglītības skolotāja

6.      

Anita Balantajeva

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

7.      

Iluta Balule

Profesionālās izglītības, vispārējās vidējās izglītības skolotāja un interešu izglītības skolotāja

8.   

Larisa Berne

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja un  interešu izglītības skolotāja

9.   

Aija Brokāne

Izglītības psihologs

10.   

Agnese Circene

Sociālais pedagogs un profesionālās izglītības skolotāja

11.   

Inese Circene

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

12.   

Guntis Circens

Vispārējās vidējās izglītības skolotājs

13.   

Dzintars Čerbakovs

Profesionālās izglītības skolotājs

14.   

Gunita Čubare

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

15.   

Arnita Gaiduka

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

16.   

Elita Gaile

Profesionālās izglītības un interešu izglītības skolotāja

17.   

Sintija Sērmūkša

Interešu izglītības, vispārējās vidējās izglītības skolotāja un internāta skolotāja

18.   

Liena Indrika

Profesionālās izglītības skolotāja

19.   

Edgars Kamenders

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotājs

20.   

Ēriks Kanaviņš

Profesionālās izglītības, vispārējās vidējās izglītības skolotājs un interešu izglītības skolotājs

21.   

Biruta Kindzule

Profesionālās izglītības skolotāja

22.   

Lienīte Galvanovska

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

23.   

Sigita Loča

Speciālās izglītības skolotāja

24.   

Marina Ločmele

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

25.   

Krista Medne

Direktores vietniece izglītības jomā, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

26.   

Sandra Mozule

Profesionālās izglītības skolotāja

27.   

Aigars Noviks

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs, interešu izglītības skolotājs

28.   

Ināra Orbidāne

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

29.   

Gatis Stepanovs

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs, interešu izglītības skolotājs un internāta skolotājs

30.   

Ainārs Strads

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs

31.   

Iluta Tihomirova

Internāta skolotāja

32.   

Skaidrīte Veina

Vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības skolotāja

33.   

Agris Veismanis

Interešu izglītības skolotājs

34.   

Lina Veselova

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

35.

Kirils Logins

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs

36.

Vita Poiša

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja un  interešu izglītības skolotāja

37.

Inese Kokoreviča

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja un  interešu izglītības skolotāja

38.

Lilita Kūkoja

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja