Mācībspēki 2021./2022.g

Nr.p.k.

Skolotāja vārds, uzvārds

Amats

1.      

Biruta Vizule

Izglītības iestādes direktore

2.      

Santa Kaša

Direktores vietniece profesionālās izglītības darbā, profesionālās izglītības, vispārējās vidējās izglītības skolotāja

3.      

Kristīne Lele

Direktores vietniece izglītības jomā

4.      

Inta Vilkaste

Direktores vietniece izglītības jomā

5.      

Benita Urtāne

Direktores vietniece izglītības jomā un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

6.      

Līga Annuškāne

Profesionālās izglītības skolotāja

7.      

Skaidrīte Atvare

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

8.      

Anita Balantajeva

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

9.      

Iluta Balule

Profesionālās izglītības, vispārējās vidējās izglītības skolotāja un interešu izglītības skolotāja

10.   

Larisa Berne

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja un  interešu izglītības skolotāja

11.   

Aija Brokāne

Izglītības psihologs

12.   

Agnese Circene

Sociālais pedagogs un profesionālās izglītības skolotāja

13.   

Inese Circene

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

14.   

Guntis Circens

Vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības skolotājs

15.   

Dzintars Čerbakovs

Profesionālās izglītības skolotājs

16.   

Gunita Čubare

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

17.   

Arnita Gaiduka

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

18.   

Elita Gaile

Profesionālās izglītības un interešu izglītības skolotāja

19.   

Sintija Heninga

Interešu izglītības, vispārējās vidējās izglītības skolotāja un internāta skolotāja

20.   

Liena Indrika

Profesionālās izglītības skolotāja

21.   

Edgars Kamenders

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotājs

22.   

Ēriks Kanaviņš

Profesionālās izglītības, vispārējās vidējās izglītības skolotājs un interešu izglītības skolotājs

23.   

Daiga Kante

Profesionālās izglītības skolotāja

24.   

Biruta Kindzule

Profesionālās izglītības skolotāja

25.   

Madara Kiseļova

Profesionālās izglītības skolotāja

26.   

Irina Kovšova

Profesionālās izglītības skolotāja

27.   

Anna Krēmane

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

28.   

Inta Kuļša

Interešu izglītības skolotāja

29.   

Lienīte Līcīte

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

30.   

Sigita Loča

Speciālās izglītības skolotāja

31.   

Marina Ločmele

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

32.   

Krista Medne

Direktores vietniece izglītības jomā, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

33.   

Sandra Mozule

Profesionālās izglītības skolotāja

34.   

Aigars Noviks

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs, interešu izglītības skolotājs

35.   

Ināra Orbidāne

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

36.   

Ieva Putniņa

Interešu izglītības skolotāja

37.   

Karīna Romanova

Interešu izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

38.   

Gatis Stepanovs

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs, interešu izglītības skolotājs un internāta skolotājs

39.   

Ainārs Strads

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs

40.   

Biruta Šāvele

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

41.   

Ilze Šuļja

Profesionālās izglītības un interešu izglītības skolotāja

42.   

Iluta Tihomirova

Interešu izglītības skolotāja un internāta skolotāja

43.   

Pēteris Tretjuks

Vispārējās vidējās izglītības skolotājs

44.   

Skaidrīte Veina

Vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības skolotāja

45.   

Agris Veismanis

Interešu izglītības skolotājs

46.   

Lina Veselova

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

47.   

Aina Vilcāne

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja, internāta skolotāja un izglītības iestādes bibliotekāre

48.   

Evija Vizule

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

49.   

Aina Vovere

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja