Skolas logo atveidots stilizēts kastaņa zieds, kas ir enerģētiski bagāts, atraisa cilvēka slēptākās pozitīvās spējas un līdzsvaro enerģiju.
Kastanis vairo skaistumu, materiālo un emocionālo labklājību, tā enerģija ir elastīga un vijīga, plaši plūstoša. Kastanis iepriecina, palīdz 
izpausties radoši un realizēt daudzas idejas, veicina taisnīgumu un godīgumu cilvēku savstarpējās attiecībās.
Piramīdas forma vēsta par izaugsmi, stabilitāti un tiekšanos uz virsotnēm. Zaļā krāsa - miera, harmonijas, cerību un ilgmūžības simbols.
Tā ir arī dabas, auglības un pārpilnības krāsa, kas veicina attīstību un izaugsmi.