Mācīšanās grupu sastāvs 2023./2024.m.g.

Mācīšanās grupa

Pedagogi

Valodu jomas mācīšanās grupa

Inese Circene- mācīšanās grupas vadītāja

Arnita Gaiduka

Marina Ločmele

Inese Kokoreviča

Gunita Čubare

Ināra Orbidāne

 

Dabazinātņu, sociālās un pilsoniskās mācību jomas mācīšanās grupa

Lina Veselova- mācīšanās grupas vadītāja

Iluta Balule

Anita Balantajeva

Ilze Saidāne

Sintija Sērmūkša

Dzintars Čerbakovs

Ainārs Strads

Matemātikas un tehnoloģiju mācību  jomas mācīšanās grupa

Diāna Bojāre- mācīšanās grupas vadītāja

Lienīte Galvanovska

Viola Garā

Guntis Circens

Kirils Logins

Benita Urtāne

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā un veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomas mācīšanās grupa

Skaidrīte Veina - mācīšanās grupas vadītāja

Lilita Kūkoja

Larisa Berne

Gatis Stepanovs

Marija Sanija Zelča

Profesionālās izglītības jomas mācīšanās grupa

Elita Gaile

Aigars Noviks

Gatis Budevičš

Biruta Kindzule

Līga Annuškāne

Liena Indrika

Inga Grigule

Ilona Šāvele - mācīšanās grupas vadītāja

Sintija Strapcāne

Gunta Nagle-Kaņepe

Klašu audzinātāju mācīšanās grupa

Benita Urtāne

Iluta Balule

Diāna Bojāre

Inese Circene

Gunita Čubare

Dzintars Čerbakovs

Liena Indrika

Arnita Gaiduka

Elita Gaile

Lienīte Galvanovska

Inga Grigule

Inese Kokoreviča- mācīšanās grupas vadītāja

Lilita Kūkoja

Ināra Orbidāne

Sintija Sērmūkša

Gatis Stepanovs

Ainārs Strads

Skaidrīte Veina