IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA- AUKLIS

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS- TREŠAIS

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEPRIEKŠĒJO IZGLĪTĪBU - VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEGUVES FORMA - KLĀTIENE

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS ILGUMS – 1.5 GADI

IZGLĪTĪBAS DOKUMENTS, KAS APLIECINA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVI- DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS TIEK APGŪTI ŠĀDI PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

IEVADS PEDAGOĢIJĀ, PROFESIONĀLĀ SVEŠVALODA ( ANGĻU), PSIHOLOĢIJAS PAMATI, BĒRNA RADOŠĀS DARBĪBAS, KUSTĪBU AKTIVITĀŠU UN BRĪVĀ LAIKA ORGANIZĒŠANA, MĀJTURĪBA, ROKDARBI UN ROTAĻLIETU IZGATAVOŠANA, BĒRNA APRŪPE, BĒRNA UZTURS UN ĒDINĀŠANA, VESELĪBAS MĀCĪBA UN PIRMĀ PALĪDZĪBA, DARBA TIESISKĀS ATTIECĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA, PROFESIONĀLĀ SASKARSME UN ĒTIKA

Darba saturs

Aukle pieskata, aprūpē un audzina bērnus sadarbībā ar vecākiem, audzinātājiem, sociālajiem pedagogiem, bērnu medicīnas māsām. Viņa organizē bērnam emocionālo un fizisko attīstību veicinošas nodarbības, kopā ar viņu, piemēram, rotaļājas, vingro, zīmē, lasa grāmatas, muzicē, strādā rokdarbus, dodas pastaigās. Aukle uztur lietošanas kārtībā nodarbībām paredzētos materiālus un uzskates līdzekļus. Viņa nodrošina tīrību un kārtību telpās, kurās bērns uzturas, rūpējas arī par bērna ķermeņa un apģērba tīrību.

Aukle, kas strādā pirmsskolas izglītības iestādē vai bērnu namā un tiek saukta par pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgu, veicina mazo bērnu pašapkalpošanās iemaņas – apģērbšanos, noģērbšanos, ēšanas un tualetes lietošanas prasmes.

Aukle, kas strādā ģimenē, pieskata, aprūpē un audzina bērnus lielākoties vecāku prombūtnes laikā, atbalstot vecāku izvirzītos audzināšanas mērķus un atbilstoši šīm prasībām izvēloties rotaļas un attīstošās spēles. Piemēram, sarunājas ar zīdaini, dzied viņam dziesmas, savukārt ar lielāku bērnu spēlē spēles, stāsta vai lasa pasakas, kopā veic dažādas attīstošas fiziskās aktivitātes. Aukle veicina bērna pašapkalpošanās prasmju attīstību. Aukle arī pavada bērnu uz dažādām viņu izglītojošām nodarbībām, piemēram, uz dejošanas, zīmēšanas un sporta nodarbībām.

Darba iespējas

Aukle var strādāt ģimenē, pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu namā.