Interešu izglītības programma

Stundu skaits

Vadītājs

Vokālais ansamblis 7.-11. klasēm

2

Iluta Tihomirova

“Rotas un aksesuāri” 7.-9. klasēm

1

Skaidrīte Veina

“Meistarstiķis” 10.-12. klasēm

2

Anita Matule - Bordāne

Virpošana 1.-4. kursam

2

Aigars Noviks

Kokgriešana 1.-4. kursam

2

Aigars Noviks

Floristika 7.-12. klasēm

2

Ieva Putniņa

Skolēnu mācību uzņēmumi 10.-12. klasēm

1

Biruta Šāvele

Mammadaba un ekoloģija 7.-12. klasēm

1

Sintija Heninga

Datorgrafika 7.-9. klasēm

1

Santa Kaša

Robotika 7. klasei

1

Anna Skruode

Tautas deju kolektīvs “Kastanis”10.-12. klasēm

4

Agris Veismanis

Defile un stājas veidošana 7.-12. klasēm

1

Iluta Balule

Volejbols 7.-12. klasēm

2

Gatis Stepanovs

Vispārējā fiziskā sagatavotība 7.-12. klasēm

2

Gatis Stepanovs