Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas

interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks

2021./2022.m.g. 2.semestrī

 

Diena

Laiks

Telpa

Pulciņš

Pedagogs

Pirmdiena

16.00 – 16.40

26.

Floristika

Ieva Putniņa

Pirmdiena

16.00 – 17.20

6.

Rotas un aksesuāri

Skaidrīte Veina

Pirmdiena

16.00 – 17.20

16.

Skaistumkopšana

Elita Gaile

Pirmdiena

16.00 – 17.20

4.

Virpošana

Aigars Noviks

Otrdiena

16.00 – 17.20

Aktu zāle

Tautu dejas

Agris Veismanis

Trešdiena

15.10 – 16.30

Sporta zāle

Volejbols

Gatis Stepanovs

Trešdiena

15.10 – 16.30

21./106.

Mammadaba un ekoloģija

Sintija Heninga

Trešdiena

14.20 – 15.00

17.

Robotika

Guntis Circens

Trešdiena

15.10 – 15.50

10.

Foto pulciņš “Foto poga”

Inta Kuļša

Trešdiena

16.00 – 16.40

Aktu zāle

Defilē un stājas veidošana

Iluta Balule

Ceturtdiena

16.00 – 17.20

4.

Kokgriešana

Aigars Noviks

Ceturtdiena

14.20 – 15.00

17.

Robotika

Guntis Circens

Ceturtdiena

16.00 – 16.40

10.

Foto pulciņš “Foto poga”

Inta Kuļša

Ceturtdiena

15.10 – 15.50

2.

Vokālais ansamblis

Karīna Romanova

Ceturtdiena

16.00 – 17.20

2.

Koris

Karīna Romanova

Ceturtdiena

16.00 – 17.20

Aktu zāle

Tautu dejas

Agris Veismanis

Ceturtdiena

16.00 – 17.20

Apdrukas dizaina kabinets

Apdrukas dizains

Larisa Berne

Piektdiena

8.10 - 8.50

2.

Vokālais ansamblis

Karīna Romanova