Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas

interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks

2022./2023.m.g. 1.semestrī

 

Diena

Laiks

Telpa

Interešu izglītības programma

Pedagogs

Pirmdiena

15.10 – 15.50

16.

Skaistumkopšana

Elita Gaile

Pirmdiena

15.10 –16.30

6.

Rotas un aksesuāri

Skaidrīte Veina

Pirmdiena

16.00 – 17.20

4.

Virpošana

Aigars Noviks

Pirmdiena

16.00 – 17.20

Sporta zāle

Volejbols

Gatis Stepanovs

Pirmdiena

16.00 – 18.00

21.

Mammadaba un ekoloģija

Sintija Sērmūkša

Pirmdiena

16.00- 16.40

Aktu zāle

Defilē un stājas veidošana

Iluta Balule

Otrdiena

16.00 – 17.20

Aktu zāle

Tautu dejas

Agris Veismanis

Trešdiena

15.10 – 16.30

23.

Teātris

Inese Kokoreviča

Trešdiena

16.00 – 16.40

24.

Debates

Arnita Gaiduka

Trešdiena

16.00 – 17.20

26.

Keramikas pulciņš

Larisa Berne

Ceturtdiena

16.00 – 16.40

6.

Vides objektu dizains

Skaidrīte Veina

Ceturtdiena

16.00 – 16.40

23.

Skatuves runa

Inese Kokoreviča

Ceturtdiena

16.00 – 17.20

4.

Kokgriešana

Aigars Noviks

Ceturtdiena

16.00 – 17.20

Aktu zāle

Tautu dejas

Agris Veismanis

Ceturtdiena

16.00 – 16.40

Apdrukas dizaina kabinets

Apdrukas dizains

Larisa Berne

Piektdiena

14.20 – 15.40

2.

Vokālais ansamblis

Vita Poiša