Direktores sleja

Decembrī ir viena klusa, svēta nakts, kad visa kristīgā pasaule vienojas domās un patiesā priekā par Jēzus bērniņa piedzimšanu.
Decembrī gribas aizmest šaubas, neziņu, bailes un ieritināties baltā kamolā, līdz mielēm izjust savu būtību, izbaudīt esības prieku un apzināties: noslēdzies vēl viens aplis, lai sāktos cits - vēl labāks.
Decembrī visvairāk gribas būt baltiem un ar baltām domām iet pa baltiem ceļiem.
Tikai decembrī māja smaržo pēc tikko ceptām piparkūkām, pīrādziņiem, un tikai decembrī ģimene pulcējas pie svētku egles, kas ielīksmo lielus un mazus ar savām rotām, gaismiņām un pārsteigumiem.
Decembrī ir Ziemassvētki, vecā gada vakars, tiek nomainīts jauns kalendārs: klāt 2019. gads!
Baltu, mīlestības un sapratnes piepildītu decembra mēnesi, veiksmes apmirdzētu Jauno gadu!

Direktore Biruta Vizule


Tumšās debesis, kailie koki, miglas vāli, uzartās zemes smarža…Ir novembris. Svecīšu liesmiņas, sarkanbaltsarkanie karogi, lāpu gājieni, dziesmas un dzejas par Tēvzemi… Ir Latvijas svētku mēnesis. Un šogad īpašs: mūsu dzimtenes neatkarības 100. dzimšanas diena.
Mēs dzīvojam skaistā zemē, bet varam darīt vēl daudz, lai tā būtu vēl skaistāka. Ar savu darbu, domām, attieksmi.
Lai lepnums un prieks par Latvijas simtgadi! Lai, skanot Latvijas himnai, patiesi un no sirds izskan lūgšana “Dievs, svētī Latviju, mūs’ dārgo Tēviju!”
Priecīgus un gaišus Latvijas simtagades svētkus katrā ģimenē!

Direktore Biruta Vizule


Vasaras dāsnums vēl turpinās: saule, zilas debesis ar mākoņu figūrām un krāsainība.
Bet septembris ir jau klāt, un tas nozīmē – sākas jaunais mācību gads. Skola šogad kļuvusi vēl skaistāka, vēl sakoptāka. Tā aicina ikvienu te labi justies un iegūt jaunas zināšanas.
Skolas vidi mēs veidojam paši ar savu prasmi sadarboties, ieklausīties un sadzirdēt. Tāpēc novēlu jaunajā mācību gadā, lai ap mums ir daudz gaismas un ikviens ir radošs, mērķtiecīgs un motivēts mācīties, strādāt, atvērts pārmaiņām . Nemeklēsim ieganstus, kāpēc neizdaru, meklēsim ieganstus, kāpēc es to daru un varu izdarīt! Kāds būs mūsu jaunais mācību gads, ir atkarīgs no katra paša gribasspēka un dvēseles gaišuma. Lai tas ir sākums interesantai, darbīgai un piepildītai ikdienai! Veiksmīgu 2018./2019. mācību gadu!


Tikko skolā ir izskanējis izlaiduma pasākums  12. un 9.klašu izglītojamajiem un 4.kursa audzēkņiem. Gaiteņi un kabineti kļuvuši neierasti klusi un skumīgi, tie gaida jauno mācību gada sākumu, kad atkal durvis vērs izglītojamo jautrās čalas un smiekli, lai turpinātu jaunu darba un mācību cēlienu.
Novēlu katram vasarā sajust prieka dzirksti sevī, izbaudīt visas iespējas ko piedāvā vasara, saule, vējš un ūdens. Uzkrāt pozitīvo enerģijas lādiņu, lai 1.septembrī tiekoties varētu ar smaidu sveikt skolasbiedrus un kolēģus! Atcerēsimies, ka laime un harmonija mājo ikvienā no mums, tā sākas tajā brīdī, kad mēs sākam svētceļojumu sevī, savā dvēselē, kad mūsu sirdīs ir miers un labvēlība pret sevi un apkārtējiem! Priekpilnu un harmonisku vasaras atpūtu! Uz tikšanos 1.septembrī! 

Jūsu direktore, Biruta Vizule


Spožie saules stari, zilākas debesis, baltie pūpoli, ledus kušana Balvu ezerā, strazdu jautrā svilpošana rada gaišākas domas un apjausmu, ka nu beidzot pavasaris ir klāt. Gara un jau apnicīga bijā šī ziema. Bet viss ātri rit, mainās, spēj tikai noķert, ko katra ikdiena skolā piedāvā. Un to ir tik daudz!
Mani priecē, ka skolā norit ne tikai mācības, bet ļoti daudz aktivitāšu, kas piedāvātas gan skolēniem, gan skolotājiem. Nopietni jāgatavojas viesu no 6 valstīm uzņemšanai aprīlī, skolas prezentācijas pasākumiem, vecāku dienai un daudziem interesantiem notikumiem.
Bet jāpaspēj arī nenokavēt ieraudzīt pirmo stārķi ligzdā, zilās vizbulītes mežmalā, gulbjus ezerā un dzeltenās māllepītes! Lai visiem mums pietiek spēka, uzņēmības, enerģijas! Priecīgas un saulainas Lieldienas katrā ģimenē!

Direktore Biruta Vizule


Februāris- sveču, mīlestības, abiturientu mēnesis. Jā, arī gada īsākais, aukstākais un sniegotākais, tādējādi īpašāks.
Man patīk iedegt sveces mūsu skolas lielajā svečturī, jo tad noteikti ir kādi svētki.Sveces liesmiņa raisa citādas izjūtas, pārdomas. Tādas noteikti arī būs mūsu skolas abiturientiem- 12.b klases skolēniem un 3.kursa audzēkņiem žetonu vakarā, kas notiks pēdējā februāra sestdienā. Daudzus bijušos absolventus sildīs tikšanās prieks ar klasesbiedriem, skolotājiem, atmiņas par skolas gadiem, jo viss taču tik ātri aizrit un mainās. Patiesi vēlos, lai šī diena ir atmiņā paliekoša mums visiem.
Arī Valentīndiena 14. februārī ir gaidīta. Ikviens taču vēlas būt mīlēts un mīlēt, tā patiesi un cilvēciski. Lai šajos svētkos dzirkstī prieks, vēlme apliecināt savu mīlestību vistuvākajiem, lai ģimenēs valda sirsnība un savstarpējā sapratne!

Direktore Biruta Vizule


Ir sācies jaunais 2018. gads…bez sniega baltuma, bet ar ar jaunu ticību, cerību, laimi, uzdrīkstēšanos un izaicinājumiem. Un tas ir skaistākais, ka var turpināt iesākto un plānot jaunus darbus, sapņot par to, kas būs. Gribas izvirzīt pārdrošus mērķus, bet tā jau ir - jo augstāki griesti, jo vairāk ir uz ko tiekties un interesantāk sasniegt.
Priecājos par mūsu skolas sasniegumiem 1. semestrī, jo piepildījies daudz kas tāds, pēc kā tik ļoti ilgojāmies. Materiālās bāzes uzlabošana profesionālo mācību priekšmetu apguvei, darbs daudzajos projektos, sadarbība ar uzņēmējiem un sponsoriem. Jaunajā gadā ir daudz izaicinājumu, pārmaiņu, bet gribu visiem vēlēt sirdsmieru, labvēlību un cieņu citam pret citu. Lai ir mērķu skaidrība un vēlme strādāt radoši, mūsdienīgi, izmēģināt kādu jaunu darba formu. Skolēniem – aizrautīgi mācīties, pilnveidot sevi un saprast, ka nākotnē iegūtās prasmes noderēs. Vecākiem – pacietību un sirdsgudrību, audzinot savus bērnus. Mums noteikti viss izdosies!

Direktore Biruta Vizule


1.decembra rītā ceļš uz skolu ir balts, balts, jo naktī sasnidzis sniegs, noslēpjot apnicīgo un bezgalīgo pelēkumu. Un tik ļoti gribas domāt daudz baltu domu, ticēt, cerēt- kā ik gadu, iededzot 1. svecīti Adventes vainagā un gaidot Ziemassvētkus.
Katrs labs vārds, labestīgs smaids, nesavtīga rīcība spārno un ļauj dzīvot saskaņā ar sevi, pasauli. Mani iedvesmo ekspertu komisijas mūsu skolas darba pozitīvais vērtējums, kolēģu sapratne un atbalsts, radošā izdoma, vēlme darīt labāk, skolēnu sirsnīgais “Labrīt!”, smiekli un sirsnīgas sarunas, gaišā un estētiskā skolas vide.
Lai decembris mums visiem sniedz to, ko ļoti gaidām, lai ir sirdsmiers, gandarījums par darbu! Lai staro mīlestība, laipnība un sapratne citam pret citu!

Jūsu direktore, Biruta Vizule


Novembris ir ne tikai veļu, mārtiņrožu, trūdošo lapu, miglas, tumšāku vakaru laiks, tas ir arī latviskuma laiks. Vairāk runājam, domājam par savu zemi, kurā dzīvojam, strādājam, mācāmies. Latviskums nav tikai latviešu valoda, latviešu dziesma, latviskas zīmes. Latviskums ir domu pasaule, uztvere un sajūtas. Tas izriet no tā, kā Tu izturies pret sevi, saviem mīļājiem, māju, darbu, izglītības iestādi, kur mācies. Latviskums ir īpašās sajūtas, dzirdot un līdzi dziedot tautas lūgsnu „Dievs, svētī Latviju”, tā ir arī prasme redzēt un priecāties par zilajām debesīm, kā arī brūnajiem kastaņbērniem, kas aug pie izglītības iestādes, zeltaino rudeni parkā un mierīgo Balvu ezeru. Latviskums ir arī apņemšanās, apsolījums - krāt prasmes, zināšanas un būt savas zemes patriotam.
Lai novembris ikvienā ģimenē ir apcerīgs, vēlīgs un piepildīts ar mīlestību un cieņu pret savu dzimteni!

Cieņā, direktore Biruta Vizule


 

Sārtās pīlādžogas, rīta migla pļavās, cēlās gladiolas, spurainās asteres un citi krāsainie ziedi dārzos, āboli dzestrajā zālē, jā, tas liecina, ka ir klāt rudens. Vasara, kas šogad tik ļoti nelutināja ar sauli, ir prom, klāt 1. septembris- Zinību diena. Sākas jaunais 2017./2018. mācību gads.

Prieks, ka mūsu skolā mācīsies daudz jaunu izglītojamo 7., 10.klasē, 1.kursā. Mūs visus gaida jauni izaicinājumi, un tas tikai nozīmē, ka būs interesanti. Lepojos ar mūsu skolas sakārtoto vidi, pieredzes bagātajiem pedagogiem, čaklajiem un atbildīgajiem tehniskajiem darbiniekiem.

Lai jaunajā mācību gadā mums visiem ir dzīves prieks, vēlme mācīt un mācīties, lai mēs gluži kā saulespuķes skatītos tikai uz gaismas pusi, ticētu labajam, prasmīgi sadarbotos un gūtu gandarījumu ikdienas darbā!  Katra diena, lai ir izaicinājums kaut kam labam un interesantam!

 


Direktore Biruta Vizule