bpvv

1.decembra rītā ceļš uz skolu ir balts, balts, jo naktī sasnidzis sniegs, noslēpjot apnicīgo un bezgalīgo pelēkumu. Un tik ļoti gribas domāt daudz baltu domu, ticēt, cerēt- kā ik gadu, iededzot 1. svecīti Adventes vainagā un gaidot Ziemassvētkus.
Katrs labs vārds, labestīgs smaids, nesavtīga rīcība spārno un ļauj dzīvot saskaņā ar sevi, pasauli. Mani iedvesmo ekspertu komisijas mūsu skolas darba pozitīvais vērtējums, kolēģu sapratne un atbalsts, radošā izdoma, vēlme darīt labāk, skolēnu sirsnīgais “Labrīt!”, smiekli un sirsnīgas sarunas, gaišā un estētiskā skolas vide.
Lai decembris mums visiem sniedz to, ko ļoti gaidām, lai ir sirdsmiers, gandarījums par darbu! Lai staro mīlestība, laipnība un sapratne citam pret citu!

Jūsu direktore, Biruta Vizule

Novembris ir ne tikai veļu, mārtiņrožu, trūdošo lapu, miglas, tumšāku vakaru laiks, tas ir arī latviskuma laiks. Vairāk runājam, domājam par savu zemi, kurā dzīvojam, strādājam, mācāmies. Latviskums nav tikai latviešu valoda, latviešu dziesma, latviskas zīmes. Latviskums ir domu pasaule, uztvere un sajūtas. Tas izriet no tā, kā Tu izturies pret sevi, saviem mīļājiem, māju, darbu, izglītības iestādi, kur mācies. Latviskums ir īpašās sajūtas, dzirdot un līdzi dziedot tautas lūgsnu „Dievs, svētī Latviju”, tā ir arī prasme redzēt un priecāties par zilajām debesīm, kā arī brūnajiem kastaņbērniem, kas aug pie izglītības iestādes, zeltaino rudeni parkā un mierīgo Balvu ezeru. Latviskums ir arī apņemšanās, apsolījums - krāt prasmes, zināšanas un būt savas zemes patriotam.
Lai novembris ikvienā ģimenē ir apcerīgs, vēlīgs un piepildīts ar mīlestību un cieņu pret savu dzimteni!

Cieņā, direktore Biruta Vizule

Sārtās pīlādžogas, rīta migla pļavās, cēlās gladiolas, spurainās asteres un citi krāsainie ziedi dārzos, āboli dzestrajā zālē, jā, tas liecina, ka ir klāt rudens. Vasara, kas šogad tik ļoti nelutināja ar sauli, ir prom, klāt 1. septembris- Zinību diena. Sākas jaunais 2017./2018. mācību gads.

Prieks, ka mūsu skolā mācīsies daudz jaunu izglītojamo 7., 10.klasē, 1.kursā. Mūs visus gaida jauni izaicinājumi, un tas tikai nozīmē, ka būs interesanti. Lepojos ar mūsu skolas sakārtoto vidi, pieredzes bagātajiem pedagogiem, čaklajiem un atbildīgajiem tehniskajiem darbiniekiem.

Lai jaunajā mācību gadā mums visiem ir dzīves prieks, vēlme mācīt un mācīties, lai mēs gluži kā saulespuķes skatītos tikai uz gaismas pusi, ticētu labajam, prasmīgi sadarbotos un gūtu gandarījumu ikdienas darbā!  Katra diena, lai ir izaicinājums kaut kam labam un interesantam!

 


Direktore Biruta Vizule

 

 

Šogad pavasaris nāk, cīnoties ar ziemu, kura nemaz negrib atkāpties. Taču tāpat ir jūtams, ka pārmaiņas dabā noris- ir atlidojuši mājās svēteļi, dzērves, tiek vītas ligzdas un perināti mazuļi.
Pārmaiņas norit dabā, cilvēkos, dzīvē. Pārmaiņas ir process, kas virza uz attīstību.
Man patīk, ka notiek mainība uz augšu, uz pozitīvo. Jā, vienmēr ir sķēršļi, bet taču ir zināms, ka pretestība liek sasparoties, saņemties un vēl ar lielāku spēku doties uz priekšu.
Šajā pavasarī vēlu sasmelties daudz saules gaismas, pagūt papriecāties par vizbuļu zilumu mežmalā, pamanīt pumpuru atvēršanās laiku un līksmot par sulīgo zaļumu, kas pārklāj mūsu zemi.
Lai mūsu skolas kolektīvam ir dzīvesspēks ikdienas darbā, veiksme visos pārbaudījumos! Lai ir domas skaidrība, griba darīt un gūt panākumus!


Direktore Biruta Vizule

 

 

Novembris - patriotisma mēnesis, kas liek pārdomāt par latviešu tautas vēsturisko gājumu. Šis laiks ļauj apzināties, ka Dievs šo zemi ir radījis tieši mums, lai mēs te dzīvotu, veidotu stipras ģimenes, godā celtu darba tikumu, neaizmirstu tautas vērtības un tradīcijas, tās nodotu nākamajām paaudzēm. 

Šogad mums daba uz svētkiem ir sarūpējusi daudz baltās krāsas – sniega. Tas raisa gaišākas domas, ir pamats priecāties par mūsu skolas ikdienas panākumiem, atklājumiem, radošumu. Gribas ticēt labajam un domāt  par skaistāku  rītdienu. Tā būs, ja vairāk darīsim, nevis tikai tēlaini runāsim par savu dzimteni, pilsētu, skolu.

Mūsu spēks ir vienotībā un sirdsgudrībā. Katru dienu sāksim ar vienu labu domu, vienu labu vārdu un vienu labu darbu! 

Lai Latvijas dzimšanas diena ir skaisti, mīļi un sirsnīgi svētki katrā mājā un  ģimenē!

 

 

Kad bērnam jautā, kuri ir viņa mīļākie svētki, parasti skan atbilde- Ziemassvētki. Un ne jau tāpēc, ka ir sarūpētas dāvanas, sākušās brīvdienas, bet gan tiek gaidīts kaut kas vairāk. Un tas ir, pēc kā ilgojas ikviena cilvēka sirds,- miers, saticība, sirsnība un mīļo cilvēku klātbūtne. 

Ziemassvētku vakarā tik ļoti gribas ticēt un sagaidīt brīnumu. Un, ja ļoti tic, tad brīnumi patiešām notiek. Es vēlu, lai svētvakarā ikvienā mājā un ģimenē ienāk ticība un cerība. Lai, raugoties svecīšu liesmās, uzvirmo patiesa laimes sajūta, ka pasaule ir balta, mierīga un stāv uz Gaismas ceļa. 

Lai Jaunais gads nāk ar gudrām domām, pārliecību, veiksmi, lai tas ir aktīvs, radošs, spilgts un bagāts! 

Direktore Biruta Vizule