Direktores sleja

Katru rītu – palaist no sevis prieka putnus, atbrīvot krāsas, atļaut, lai iet un iekrāso dienu pēc iespējas gaišākos toņos….Kāda būs mūsu diena, tas lielā mērā atkarīgs no mums pašiem. Mums ir dota izvēle, kā pavadīt savu laiku – vai mācoties, apgūstot jaunas prasmes, enerģiski darbojoties un priecājoties par katru mirkli, vai arī meklējot tikai attaisnojumu savai rīcībai, lai nedarītu.

Svarīgi radīt pasauli, kurā valda sirds siltums un mīlestība ir galvenais esības avots!

Sirsnīgi sveicu visas māmiņas Māmiņu dienā un visas ģimenes Ģimeņu dienā! Atceramies, ka stipra ģimene ir Latvijas vērtība!


Jūsu nākotne būs atkarīga no tā, vai spēsiet apjaust, kuri darbi darāmi šobrīd, šodien  un kuri darāmi visu mūžu.

Atcerieties – Tava veiksme esi Tu pats!

Panākumus gūt var ikviens no mums, neatkarīgi no apstākļiem. Panākumi ir atkarīgi no tā, ko mēs darām šodien, lai kļūtu veiksmīgi rīt!


Manā dzīvē šim vārdam ir īpaša un svēta nozīme, to bērnībā es apjautu caur savas ģimenes mīlestību uz savu zemi, tautu, valodu. Latvija, tas nav tikai vārds vai vieta, tas ir mūsu visu kopā veidots stāsts, ko savijam kopā siltā siržu izstarotā gaismas starā. Mēs esam neliela valsts un maza tauta, bet ar spēcīgām tradīcijām. Kļūstam vienoti un stipri tad, kad mūsu zemei, valstij klājas grūti, un spējam lepoties, priecāties par svarīgiem notikumiem valsts dzīvē. Priecājamies par mūsu valsts sportistu sasniegumiem hokejā un basketbolā. Lepni, paceltu galvu izdejojam un ieskandinām Latviešu dziesmu un deju svētkus! Protam priecāties ne tikai par lieliem un valstiskiem notikumiem, bet arī par maziem un ikdienišķiem mirkļiem, kas notiek mūsu ģimenēs, mūsu darba vietā, mūsu izglītības iestādē, pilsētā, ciemā. Mēs izglītības iestādē lepojamies ar izglītojamo mācību sasniegumiem, dalību konkursos, olimpiādēs, projektos. Katru labo darbu novērtējam un tas rada gandarījuma sajūtu, ka Latvijai aug spēcīga, gudra un atbildīga jaunā paaudze. Novērtējam kolēģu profesionalitāti, jo kopā mēs veidojam Latvijas stāstu caur labiem darbiem un notikumiem. Latvija būs tik liela un stipra, cik mēs to paši ar savām domām, darbiem un attieksmi izveidosim, jo šo stāstu lasīs un iepazīs nākamās paaudzes.

Sveicu visus Latvijas Neatkarības proklamēšanas 105.dzimšanas dienā!

Dievs svētī Latviju, Zemi, cilvēkus, valodu, mūsu tautas dziesmas, ticību, godaprātu un darba tikumu, lai mēs esam cilvēka vārda cienīgi Latvieši!


Virzība, pārveide, plūsma, tas viss ir dzīves un dzīvības pamatā. Tāpēc mums visu mūžu jāvirzās uz priekšu, jākāpj uz augšu, jāizglītojas, jāmācās, cilvēks nedrīkst apstāties savā izaugsmē!
Dāvā gaismu citiem, tad tumsa izklīdīs pati. Gaišas domas, tīra sirdsapziņa, cēla rīcība, - tā piepilda cilvēka būtību un iededz prieka dzirksti par katru dienu ko dzīvojam, par cilvēkiem ko satiekam, par iespējām ko ieraugām un izmantojam. Tikai ieguldot mērķtiecīgu darbu savā izaugsmē, mēs sasniedzam savus sapņus un realizējam ieceres!
Mums jāprot priecāties par rudens zvaigžņotām debesīm, sulīgu ābolu, drauga smaidu, par saules staru aukstā dienā un apzināties, ka katrs mirklis ir skaists un piepildīts, ja mēs to protam novērtēt.
Cilvēks aug un pilnveidojas tikai mijiedarbībā ar citiem līdzcilvēkiem!


Lieldienas – pavasara saulgriežu laiks, kas saistās ar gaismas uzvaru pār tumsu, ar saules atmodu un pavasara atnākšanu.
Tie ir svētki, kad kristīgā pasaule atzīmē Dieva dēla Kristus augšāmcelšanos.
Šo svētku vēstījums ir nekad nezaudēt ticību. Atcerēties to, ka vislielākais spēks, enerģija un mīlestība ir mūsos pašos, tāpēc mīlam sevi, savus tuvākos un drosmīgi ejam uz priekšu!
Svētki mums ir doti, lai vairāk laika varētu pavadīt kopā ar saviem mīļajiem, savu ģimeni, atpūstos un priecātos, lai vairāk ieraudzītu labo un skaisto sevī un apkārtējos!
Krāsainus un priekpilnus Lieldienu svētkus katrā ģimenē!


Skolā izskanējis Ziemassvētku stāsts caur katras klases un kursa brīnišķīgo un silto priekšnesumu. Izglītojamie par labu mācību darbu un aktivitātēm nopelnījuši Izglītības iestādes atzinības rakstu, “Velku biedrības” un organizācijas “Heart to heart” naudas ziedojumu, kas svētkus padarīs vēl priecīgākus, jo tiek atzinīgi novērtēti viņu ikdienas mācību sasniegumi un aktivitātes. Paldies mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem – Ivaram un Liānai Velkiem! Prieks par skolas saimi, kura profesionāli un nenogurstoši veic savus ikdienas darbus. Paldies vecākiem par atsaucību, sadarbību un ieinteresētību savu bērnu izglītošanas procesā.
Lai svētki katrā mājā atnāk ar mīlestību, patiesiem un siltiem apskāvieniem un krāšņo eglītes rotu! Nav nemaz tik neiespējami uzbūvēt savstarpējās cieņas, piedošanas un labo vārdu tiltu starp cilvēku sirdīm! Lūgsim par to, lai virs zemes ir miers un cilvēkiem labs prāts!


Ir Tavs pirmsvētku laiks. Novembra debesis rotā sarkanbaltsarkanie karogi. Tie lepni plīvo vējā un vēsta par to spēku, kas mūs visus vieno.
Šajā laikā es aizdomājos, vai Latviju īpaši izjūtu tikai svētku laikā, novembra mēnesī? Nē, Latvija dzīvo manā sirdī, manās domās un katru rītu pasakos augstākajam par šo zemi, kur ir manas dzimtas saknes. Latvijas svētkus es svinu katru dienu ar savu sirds gaismu, savām domām un atbildību pret visu ko daru, ko runāju un ko domāju.
Katra doma, katrs darbs ko darām Latvijas labā dara mūs bagātākus un veido stiprāku mūsu zemi.
Tikai mēs paši esam savas zemes tikums un sirdsapziņa un atbildīgi par to, kas paliks vērtīgs aiz mums nākamajām paaudzēm.
Latvijas svētku laiks ir visīstākais laiks, lai sajustu sevī sirds gaismu, spēku un apziņu: “Es esmu daļa no Latvijas! Manā ziņā ir mīlēt šo zemi, sildīt, nenoliegt, bagātināt ar savām domām, attieksmi un darbu, svinēt svētkus un neaizmirst, ka es esmu Latvija!”


“Es paņemšu vasaras sapni

un dāliju pielikšu klāt,

Pie dālijas asteres ziedu,

Lai rudens smaržojot nāk!”

Katrs 1.septembra rīts atnāk citāds un neatkārtojams. Neviens nav kā iepriekšējais. Tāpat kā katrs mācību gads nes jaunas iespējas un jaunus izaicinājumus. Viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – izglītojamo, pedagogu, vecāku un dibinātāja  - sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties.

Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!

Pasauli sev apkārt mēs veidojam ar savām domām, ar savu attieksmi. Domāsim gaišas un priecīgas domas, mīlēsim sevi un citus. Darīsim visu ar mīlestību un pārliecību, ka es varu, protu un nebaidos kļūdīties. Un ticiet- viss mums izdosies! Izglītojamajiem, lai   sekmīgs, radošs mācību gads, vecākiem prieks par savu bērnu paveikto, skolotājiem gandarījums par darbu un rezultātiem.

Lai mums visiem laba veselība un  svētība visiem labajiem darbiem un nodomiem!


Katru rītu celies ar domu, ka esi laimīgs. Izmanto visu savu enerģiju, lai pilnveidotu sevi, atvērtu savu sirdi labajam. Domā laipnas domas par citiem, esi iecietīgs, saprotošs un nedomā sliktas domas, nedusmojies! Laime nāk no katra paša, no padarītā darba. Mīlēsim savu pilsētu, tās cilvēkus un laiku, kurā dzīvojam!

Sveiciens Balvu pilsētas 94.gadadienā!

Direktore Biruta Vizule


Noslēdzies 1.mācību pusgads, aizvadīti Ziemassvētki un tuvojas vecgada vakars, kad mēs katrs atskatāmies uz paveikto, uz neuzspēto un uz piedzīvoto. Pārdomājam to, ko mēs vēlamies sasniegt, iegūt un realizēt Jaunajā gadā.

Lai  katrā mājā un katrā ģimenē ienāk svētku sajūta. Lai Jaunais 2022.gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku tīkamiem darbiem, siltiem vārdiem un mīlestībai!
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!