Spožie saules stari, zilākas debesis, baltie pūpoli, ledus kušana Balvu ezerā, strazdu jautrā svilpošana rada gaišākas domas un apjausmu, ka nu beidzot pavasaris ir klāt. Gara un jau apnicīga bijā šī ziema. Bet viss ātri rit, mainās, spēj tikai noķert, ko katra ikdiena skolā piedāvā. Un to ir tik daudz!
Mani priecē, ka skolā norit ne tikai mācības, bet ļoti daudz aktivitāšu, kas piedāvātas gan skolēniem, gan skolotājiem. Nopietni jāgatavojas viesu no 6 valstīm uzņemšanai aprīlī, skolas prezentācijas pasākumiem, vecāku dienai un daudziem interesantiem notikumiem.
Bet jāpaspēj arī nenokavēt ieraudzīt pirmo stārķi ligzdā, zilās vizbulītes mežmalā, gulbjus ezerā un dzeltenās māllepītes! Lai visiem mums pietiek spēka, uzņēmības, enerģijas! Priecīgas un saulainas Lieldienas katrā ģimenē!

Direktore Biruta Vizule

Februāris- sveču, mīlestības, abiturientu mēnesis. Jā, arī gada īsākais, aukstākais un sniegotākais, tādējādi īpašāks.
Man patīk iedegt sveces mūsu skolas lielajā svečturī, jo tad noteikti ir kādi svētki.Sveces liesmiņa raisa citādas izjūtas, pārdomas. Tādas noteikti arī būs mūsu skolas abiturientiem- 12.b klases skolēniem un 3.kursa audzēkņiem žetonu vakarā, kas notiks pēdējā februāra sestdienā. Daudzus bijušos absolventus sildīs tikšanās prieks ar klasesbiedriem, skolotājiem, atmiņas par skolas gadiem, jo viss taču tik ātri aizrit un mainās. Patiesi vēlos, lai šī diena ir atmiņā paliekoša mums visiem.
Arī Valentīndiena 14. februārī ir gaidīta. Ikviens taču vēlas būt mīlēts un mīlēt, tā patiesi un cilvēciski. Lai šajos svētkos dzirkstī prieks, vēlme apliecināt savu mīlestību vistuvākajiem, lai ģimenēs valda sirsnība un savstarpējā sapratne!

Direktore Biruta Vizule

Ir sācies jaunais 2018. gads…bez sniega baltuma, bet ar ar jaunu ticību, cerību, laimi, uzdrīkstēšanos un izaicinājumiem. Un tas ir skaistākais, ka var turpināt iesākto un plānot jaunus darbus, sapņot par to, kas būs. Gribas izvirzīt pārdrošus mērķus, bet tā jau ir - jo augstāki griesti, jo vairāk ir uz ko tiekties un interesantāk sasniegt.
Priecājos par mūsu skolas sasniegumiem 1. semestrī, jo piepildījies daudz kas tāds, pēc kā tik ļoti ilgojāmies. Materiālās bāzes uzlabošana profesionālo mācību priekšmetu apguvei, darbs daudzajos projektos, sadarbība ar uzņēmējiem un sponsoriem. Jaunajā gadā ir daudz izaicinājumu, pārmaiņu, bet gribu visiem vēlēt sirdsmieru, labvēlību un cieņu citam pret citu. Lai ir mērķu skaidrība un vēlme strādāt radoši, mūsdienīgi, izmēģināt kādu jaunu darba formu. Skolēniem – aizrautīgi mācīties, pilnveidot sevi un saprast, ka nākotnē iegūtās prasmes noderēs. Vecākiem – pacietību un sirdsgudrību, audzinot savus bērnus. Mums noteikti viss izdosies!

Direktore Biruta Vizule

1.decembra rītā ceļš uz skolu ir balts, balts, jo naktī sasnidzis sniegs, noslēpjot apnicīgo un bezgalīgo pelēkumu. Un tik ļoti gribas domāt daudz baltu domu, ticēt, cerēt- kā ik gadu, iededzot 1. svecīti Adventes vainagā un gaidot Ziemassvētkus.
Katrs labs vārds, labestīgs smaids, nesavtīga rīcība spārno un ļauj dzīvot saskaņā ar sevi, pasauli. Mani iedvesmo ekspertu komisijas mūsu skolas darba pozitīvais vērtējums, kolēģu sapratne un atbalsts, radošā izdoma, vēlme darīt labāk, skolēnu sirsnīgais “Labrīt!”, smiekli un sirsnīgas sarunas, gaišā un estētiskā skolas vide.
Lai decembris mums visiem sniedz to, ko ļoti gaidām, lai ir sirdsmiers, gandarījums par darbu! Lai staro mīlestība, laipnība un sapratne citam pret citu!

Jūsu direktore, Biruta Vizule

Novembris ir ne tikai veļu, mārtiņrožu, trūdošo lapu, miglas, tumšāku vakaru laiks, tas ir arī latviskuma laiks. Vairāk runājam, domājam par savu zemi, kurā dzīvojam, strādājam, mācāmies. Latviskums nav tikai latviešu valoda, latviešu dziesma, latviskas zīmes. Latviskums ir domu pasaule, uztvere un sajūtas. Tas izriet no tā, kā Tu izturies pret sevi, saviem mīļājiem, māju, darbu, izglītības iestādi, kur mācies. Latviskums ir īpašās sajūtas, dzirdot un līdzi dziedot tautas lūgsnu „Dievs, svētī Latviju”, tā ir arī prasme redzēt un priecāties par zilajām debesīm, kā arī brūnajiem kastaņbērniem, kas aug pie izglītības iestādes, zeltaino rudeni parkā un mierīgo Balvu ezeru. Latviskums ir arī apņemšanās, apsolījums - krāt prasmes, zināšanas un būt savas zemes patriotam.
Lai novembris ikvienā ģimenē ir apcerīgs, vēlīgs un piepildīts ar mīlestību un cieņu pret savu dzimteni!

Cieņā, direktore Biruta Vizule

Sārtās pīlādžogas, rīta migla pļavās, cēlās gladiolas, spurainās asteres un citi krāsainie ziedi dārzos, āboli dzestrajā zālē, jā, tas liecina, ka ir klāt rudens. Vasara, kas šogad tik ļoti nelutināja ar sauli, ir prom, klāt 1. septembris- Zinību diena. Sākas jaunais 2017./2018. mācību gads.

Prieks, ka mūsu skolā mācīsies daudz jaunu izglītojamo 7., 10.klasē, 1.kursā. Mūs visus gaida jauni izaicinājumi, un tas tikai nozīmē, ka būs interesanti. Lepojos ar mūsu skolas sakārtoto vidi, pieredzes bagātajiem pedagogiem, čaklajiem un atbildīgajiem tehniskajiem darbiniekiem.

Lai jaunajā mācību gadā mums visiem ir dzīves prieks, vēlme mācīt un mācīties, lai mēs gluži kā saulespuķes skatītos tikai uz gaismas pusi, ticētu labajam, prasmīgi sadarbotos un gūtu gandarījumu ikdienas darbā!  Katra diena, lai ir izaicinājums kaut kam labam un interesantam!

 


Direktore Biruta Vizule