Sārtās pīlādžogas, rīta migla pļavās, cēlās gladiolas, spurainās asteres un citi krāsainie ziedi dārzos, āboli dzestrajā zālē, jā, tas liecina, ka ir klāt rudens. Vasara, kas šogad tik ļoti nelutināja ar sauli, ir prom, klāt 1. septembris- Zinību diena. Sākas jaunais 2017./2018. mācību gads.

Prieks, ka mūsu skolā mācīsies daudz jaunu izglītojamo 7., 10.klasē, 1.kursā. Mūs visus gaida jauni izaicinājumi, un tas tikai nozīmē, ka būs interesanti. Lepojos ar mūsu skolas sakārtoto vidi, pieredzes bagātajiem pedagogiem, čaklajiem un atbildīgajiem tehniskajiem darbiniekiem.

Lai jaunajā mācību gadā mums visiem ir dzīves prieks, vēlme mācīt un mācīties, lai mēs gluži kā saulespuķes skatītos tikai uz gaismas pusi, ticētu labajam, prasmīgi sadarbotos un gūtu gandarījumu ikdienas darbā!  Katra diena, lai ir izaicinājums kaut kam labam un interesantam!

 


Direktore Biruta Vizule

 

 

Šogad pavasaris nāk, cīnoties ar ziemu, kura nemaz negrib atkāpties. Taču tāpat ir jūtams, ka pārmaiņas dabā noris- ir atlidojuši mājās svēteļi, dzērves, tiek vītas ligzdas un perināti mazuļi.
Pārmaiņas norit dabā, cilvēkos, dzīvē. Pārmaiņas ir process, kas virza uz attīstību.
Man patīk, ka notiek mainība uz augšu, uz pozitīvo. Jā, vienmēr ir sķēršļi, bet taču ir zināms, ka pretestība liek sasparoties, saņemties un vēl ar lielāku spēku doties uz priekšu.
Šajā pavasarī vēlu sasmelties daudz saules gaismas, pagūt papriecāties par vizbuļu zilumu mežmalā, pamanīt pumpuru atvēršanās laiku un līksmot par sulīgo zaļumu, kas pārklāj mūsu zemi.
Lai mūsu skolas kolektīvam ir dzīvesspēks ikdienas darbā, veiksme visos pārbaudījumos! Lai ir domas skaidrība, griba darīt un gūt panākumus!


Direktore Biruta Vizule

 

 

Novembris - patriotisma mēnesis, kas liek pārdomāt par latviešu tautas vēsturisko gājumu. Šis laiks ļauj apzināties, ka Dievs šo zemi ir radījis tieši mums, lai mēs te dzīvotu, veidotu stipras ģimenes, godā celtu darba tikumu, neaizmirstu tautas vērtības un tradīcijas, tās nodotu nākamajām paaudzēm. 

Šogad mums daba uz svētkiem ir sarūpējusi daudz baltās krāsas – sniega. Tas raisa gaišākas domas, ir pamats priecāties par mūsu skolas ikdienas panākumiem, atklājumiem, radošumu. Gribas ticēt labajam un domāt  par skaistāku  rītdienu. Tā būs, ja vairāk darīsim, nevis tikai tēlaini runāsim par savu dzimteni, pilsētu, skolu.

Mūsu spēks ir vienotībā un sirdsgudrībā. Katru dienu sāksim ar vienu labu domu, vienu labu vārdu un vienu labu darbu! 

Lai Latvijas dzimšanas diena ir skaisti, mīļi un sirsnīgi svētki katrā mājā un  ģimenē!

 

 

Kad bērnam jautā, kuri ir viņa mīļākie svētki, parasti skan atbilde- Ziemassvētki. Un ne jau tāpēc, ka ir sarūpētas dāvanas, sākušās brīvdienas, bet gan tiek gaidīts kaut kas vairāk. Un tas ir, pēc kā ilgojas ikviena cilvēka sirds,- miers, saticība, sirsnība un mīļo cilvēku klātbūtne. 

Ziemassvētku vakarā tik ļoti gribas ticēt un sagaidīt brīnumu. Un, ja ļoti tic, tad brīnumi patiešām notiek. Es vēlu, lai svētvakarā ikvienā mājā un ģimenē ienāk ticība un cerība. Lai, raugoties svecīšu liesmās, uzvirmo patiesa laimes sajūta, ka pasaule ir balta, mierīga un stāv uz Gaismas ceļa. 

Lai Jaunais gads nāk ar gudrām domām, pārliecību, veiksmi, lai tas ir aktīvs, radošs, spilgts un bagāts! 

Direktore Biruta Vizule

 

Ar krāsaino ziedu rotu un pīlādžogu sārtumu klāt 1. septembris - jaunā mācību gada Zinību diena. To ar satraukumu un prieku gaida skolēni, vecāki, skolotāji. Sāksies citāda ikdiena - piepildīta gan nopietnu mācību darbu, gan radošām aktivitātēm, gan sarunām  ar draugiem. Arī šis mācību gads mums ir izaicinājumiem bagāts. 10.klasē skolēni sāks apgūt  profesionāli orientētā virziena izglītības programmu- valsts aizsardzības mācību. Sākas jauns divu gadu Nordplus projekts “Inovatīvas valodu un kultūras mācīšanas metodes”. Priecē, ka skolotāju saimei piepulcējas divi jauni pedagogi. Skola šogad atzīmēs savu 25. dzimšanas dienu, kā arī Latvija drīz svinēs savu 100 dzimšanas dienu. Tāpēc mēs katrs mācību gada garumā rakstīsim jaunu lappusi skolas vēstures grāmatā gan ar labiem darbiem, gan  savu pozitīvo attieksmi.  Raudzīsimies, lai tajā ir daudz mīlestības, iecietības un apņemšanās katru darbu veikt ar prieku!

“Mēs nevaram mainīt vēja virzienu, bet mēs vienmēr varam kuģa buras pagriezt tā, lai sasniegtu savu mērķi!” tā apgalvo Oskars Vailds.

Lai mums katram izdodas sasniegt savu mērķi! Veiksmīgu, radošu, sirsnīgu un atbildīgu 2016./2017.mācību gadu! 

 

Direktore Biruta Vizule

Patriotisms  sākas ar mīlestību, ko šūpulī jau ieliek  vecāki, pret savu dzimteni Latviju,  saviem mīļajiem , savu ciemu, novadu, skolu, pilsētu . Tas ieskanas  ar māmiņas dziedātām šūpuļdziesmām, izjusto tēva stipro apskāvienu un vecmāmiņas stāstītajām teikām un pasakām, vectēva  pausto dzīvesgudrību, ar kopīgi svinētiem svētkiem, ar tautas tradīciju apzināšanu un nodošanu tālāk. Svinot  svētkus un saglabājot tautas tradīcijas, mēs paužam attieksmi, apzināmies savu identitāti, ka esam Latvijas pilsoņi , cienām un godinām valsti, kurā dzīvojam.

Iedegsim svecītes , izgaismosim Latviju  gada vistumšākajā mēnesī! Ar lepnumu izjutīsim vienotības sajūtu, svinot Latvijas dzimšanas dienu!

Direktore Biruta Vizule