Manā dzīvē šim vārdam ir īpaša un svēta nozīme, to bērnībā es apjautu caur savas ģimenes mīlestību uz savu zemi, tautu, valodu. Latvija, tas nav tikai vārds vai vieta, tas ir mūsu visu kopā veidots stāsts, ko savijam kopā siltā siržu izstarotā gaismas starā. Mēs esam neliela valsts un maza tauta, bet ar spēcīgām tradīcijām. Kļūstam vienoti un stipri tad, kad mūsu zemei, valstij klājas grūti, un spējam lepoties, priecāties par svarīgiem notikumiem valsts dzīvē. Priecājamies par mūsu valsts sportistu sasniegumiem hokejā un basketbolā. Lepni, paceltu galvu izdejojam un ieskandinām Latviešu dziesmu un deju svētkus! Protam priecāties ne tikai par lieliem un valstiskiem notikumiem, bet arī par maziem un ikdienišķiem mirkļiem, kas notiek mūsu ģimenēs, mūsu darba vietā, mūsu izglītības iestādē, pilsētā, ciemā. Mēs izglītības iestādē lepojamies ar izglītojamo mācību sasniegumiem, dalību konkursos, olimpiādēs, projektos. Katru labo darbu novērtējam un tas rada gandarījuma sajūtu, ka Latvijai aug spēcīga, gudra un atbildīga jaunā paaudze. Novērtējam kolēģu profesionalitāti, jo kopā mēs veidojam Latvijas stāstu caur labiem darbiem un notikumiem. Latvija būs tik liela un stipra, cik mēs to paši ar savām domām, darbiem un attieksmi izveidosim, jo šo stāstu lasīs un iepazīs nākamās paaudzes.

Sveicu visus Latvijas Neatkarības proklamēšanas 105.dzimšanas dienā!

Dievs svētī Latviju, Zemi, cilvēkus, valodu, mūsu tautas dziesmas, ticību, godaprātu un darba tikumu, lai mēs esam cilvēka vārda cienīgi Latvieši!