1. Projekta nosaukums: Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts („Health for body”).

Mērķis – veselīga dzīvesveida popularizēšana jauniešu vidū.

Projekta darbības laiks ir no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam.

Piešķirtais finansējums – 29 730,00 EUR

Vadošā valsts: Bulgārija       

Dalībvalstis – Bulgārija, Lietuva, Itālija, Turcija

 

  1. Projekta nosaukums: Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts („Be Child – For an inclusive school”)

Mērķis – iekļaujošas izglītības popularizēšana.

Projekta darbības laiks ir no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim

Piešķirtais finansējums - 25 400,00 EUR

Vadošā valsts – Itālija

Dalībvalstis – Itālija, Maķedonija, Portugāle, Latvija

 

  1. Projekta nosaukums: Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts („My e story”)

Mērķis – ar digitālu rīku palīdzību, mācību procesu padarīt inovatīvāku. Veidot pozitīvu mācīšanās vidi.

Projekta darbības laiks ir no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam.

Piešķirtais finansējums - 28 926,00 EUR

Vadošā valsts – Spānija

Dalībvalstis – Spānija, Apvienotā Karaliste, Portugāle, Turcija, Latvija

 

  1. Projekta nosaukums Erasmus programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts („Word Articulation Project”)

Mērķis – izveidot aplikāciju, kurā angļu valodas runāšanas un klausīšanās uzdevumi, sagrupēti pēc tēmām, ar ierakstīšanas iespējām.

Projekta darbības laiks ir no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim

Piešķirtais finansējums - 36 121,00 EUR

Vadošā valsts – Apvienotā Karaliste

Dalībvalstis – Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Latvija, Itālija, Turcija

 

  1. Projekta nosaukums Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora projekts („Atgriezt pozitīvas mācīšanās spēku”)

Mērķis – pedagogu profesionālās pilnveide.

Projekta darbības laiks ir no 2020.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31.maijam

Piešķirtais finansējums - 13 037,00 EUR

Vadošā valsts – Spānija

Dalībvalstis – Spānija, Itālija, Grieķija

 

  1. Projekta nosaukums Nordpluss Junior 2020 projekts (“Ecologic point of view to the world through the actions we undertake”)

Mērķis – “zaļās” domāšanas popularizēšana. Aktivitātes par dabas saglabāšanu, “nulles” atkritumu kustību, atkritumu pārstrādi.

Projekta darbības laiks ir no 2020.gada septembra līdz 2022.gada septembrim.

Piešķirtais finansējums - 6 520,00 EUR

Vadošā valsts – Latvija

Dalībvalsts – Latvija, Lietuva