Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi – Samanta Komane un Oskars Kapteinis, skolas direktore Biruta Vizule un skolotāja Benita Urtāne no 17. – 23. martam piedalījās Erasmus + projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa”, projekta Nr. 2017-I-PL01-KA219-038699_5, īstermiņa skolēnu un pedagogu grupu apmaiņā Itālijā, Itālijas pilsētā Aversā.

Trešajā projekta īstermiņa grupu apmaiņā tika prezentēti projekta dalībvalstu svētki un kultūras mantojums kā projekta 4.un 5.dārgums., iepazīstinot skolotājus un audzēkņus ar citu valstu kultūras mantojumu, tradicionālajām dejām, paražām, virtuvi, svētkiem, uzvedības normām.

Itālijas partnerskola  I.P.S.S.A.R.T. „R.Drengot” pezentēja savu profesionālo ievirzi viesmīlības pakalpojumu sniegšanā, skolā pasnigtais ēdiens bija pašu audzēkņu gatavos un servēts, kas mūsu audzēkņiem lika sajusties kā esam augstas klases restorānā.

Audzēkņiem un skolotājiem bija iespēja viesoties projekta partnerskolā un piedalīties dažādās darbnīcās.

Aversas pilsētas apskate, apmeklējot vēsturiskas baznīcas piem. Santa Maria a Piazza, klosterus,  Sv. Paula katedrāli ar marmora statujām no Neoklasicisma perioda, noslēdzās ar parku un skvēru apskati. Divas dienas projekta dalībnieki apmeklēja Itālijas vēsturiskās vietas  - Casertas pili un Pompeju, kā arī apskatīja Neapoles vēsturisko centru aplūkojot pieminekļus un  arheoloģiskās vietas.

Projekta īstermiņa grupu apmaiņās satiekas dažādi jaunieši no dažādām valstīm, atšķirīgām kultūrām un reliģijām, atšķirīgiem sociāliem slāņiem, kā arī jaunieši ar dažādām prasmēm un iemaņām. Erasmus + projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” mobilitātes un aktivitātes veicina jauniešu aktivitāti, toleranci, kritisko un radošo domāšanu, sadarbību, nostiprina valodu zināšanas, paplašina zināšanas par Latvijas, Turcijas, Grieķijas, Polijas, Itālijas, Portugāles un Bulgārijas vēsturi, kultūras mantojumu, valodu un literatūru, svētkiem un dabas resursiem.

Projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa”   mērķis ir partnerskolu ilgtspējīga attīstība, palielinot skolēnu pamatprasmes, it īpaši Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) un svešvalodās, kā arī stiprinot pedagoga profesionālo profilu.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus+ programmā īstenoto projektu „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” līdzfinansē Eiropas Savienība.

            Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv.