Laika posmā no šī gada 23. līdz 27.aprīlim Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2017-1-PL01-KA219-038699_5 „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”) mobilitāte, kā ietvaros izglītības iestādē viesojās sešu partnervalstu dalībnieki no Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.
Mobilitāte izglītības iestādē tika uzsākta ar pasākumu, kur atklāšanas uzrunas teica gan Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs A.Pušpurs, gan BPVV direktore B.Vizule. Koncerta laikā tika demonstrētas tērpu kolekcijas, tautiskā un modernā deja, kā arī skolnieces D.Vizules vokālie priekšnesumi. Starptautisko partneru vizīte BPVV turpinājās ar izglītības iestādes apskati un iepazīšanās spēlēm skolēniem un pedagogiem.


Otrdien katras partnervalsts izglītojamie rādīja prezentācijas par trešo e-dārgumu – „Dārgums 3: valoda un literatūra”, sniedzot ieskatu savas valsts alfabētā, pasakās un tautasdziesmās, izglītības iestādes vēsturē, kā arī populārāko rakstnieku un dzejnieku darbībā. Pēc prezentācijām sekoja izglītojoša tūre Balvu Novada muzejā, iepazīstot latviešu kultūru un vēsturi, un Balvu pilsētas apskate. Tālāk ceļš tika mērots uz kultūrvēstures muzeju „Vēršukalns”, kur tika izrādīti senie darbarīki, tekstilizstrādājumi, kā arī nogaršota pašcepta maize.
Trešdien projekta dalībnieki devās iepazīt galvaspilsētu Rīgu, kur gida pavadībā pa Vecrīgas bruģētajām ielām tika apskatīts Brīvības piemineklis, senatnīgās ēkas un to arhitektūra, baznīcas, laukumi un krāšņais Melngalvja nams.
Ceturtdien izglītības iestādē projekta dalībniekiem tika organizētas radošās darbnīcas, kā ietvaros katrs projekta dalībnieks piedalījās stilizētu ziedu – magoņu izgatavošanas darbnīcā skolotājas S.Veinas vadībā. Pedagogi A.Noviks un Ē.Kanaviņš demonstrēja sava vārda gravēšas iespējas ar CNC iekārtu kokmateriālā, savukārt skolotāja Z.Arnicāne ar projekta partneriem dalījās savās kulinārijas prasmēs, cepot cepumus. Projekta dalībniekiem tika dota iespēja paturēt sev gan jaundarinātās magonītes, gan iegravētos vārdus kokmateriālā. Pēc radošajām aktivitātēm sekoja ekskursija uz Alūksni, kur no Stāmerienas un Alūksni tika nokļūts pa šaursliežu dzelzceļu ar Gulbenes-Alūksnes bānīti. Ekskursijas laikā tika apskatīta pilssala un Alūksnes pilsdrupas, Tempļa kalns, Saules tilts, Tempļa kalna gājēju tilts, dabas muzejs „Vides labirints” un Alūksnes muzejs.
Piektdien rosība projektā tika uzsākta ar sporta un amatniecības aktivitātēm, kam sekoja plakātu zīmēšana par redzēto Latvijā. Noslēgumā katras valsts pārstāvji prezentēja savus radītos darbus, liekot akcentus uz sev saistošākajām vietām. Aktualizējot Latvijas simtgades ieskaņu, projekta partneriem tika demonstrētas īsfilmas par Latviju un Balviem, kā arī tika izpildīts Kahoot tests par Latviju. Turpinājumā projekta partneriem tika demonstrētas tradicionālās latviešu spēles un dejas ar folkloras kopu „Upīte”, tādējādi sniedzot ieskatu latviešu kultūras un folkloras daudzveidībā. Mobilitātes noslēgumā projekta dalībniekiem tika pasniegti sertifikāti.
BPVV tiek veiksmīgi realizēti starptautiskie projekti, kur skolēni gūst lielisku pieredzi, iepazīstot cittautu kultūru un valodu, kā arī komunicējot angļu valodā. Pateicamies izglītojamo ģimenēm par rūpēm un nesavtību, uzņemot Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas jauniešus savās ģimenēs!
Projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” mērķis ir partnerskolu ilgtspējīga attīstība, palielinot skolēnu pamatprasmes, it īpaši Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) un svešvalodās, kā arī stiprinot pedagoga profesionālo profilu.
BPVV Erasmus+ programmā īstenoto projektu „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv.

Kristīne Lele
Projekta koordinatore
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolaVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?