Skolotāja Anita Matule - Bordāne šogad lielu darbu ieguldījusi, gatavojoties konkursiem un liels gandarījums, ka visos konkursos iegūtas 1. vietas, kā arī sagatavojusi piecas audzēknes Dāmu drēbnieka amata zeļļa aizstāvēšanai Latvijas Amatniecības kamerā, vadītas meistardarbnīcas.
Mācību gada garumā veidoja tērpu ekspozīcijas skolā un citos pasākumos, prezentēja skolas jaunās darbnīcas un iekārtas skolas viesiem, piedalījās skolas un ārpusskolas pasākumos ar tērpu kolekciju demonstrējumiem.
Papildus darbojās kā žūrijas locekle IV Starptautiskais tērpu un modes festivālā “Modes labirinti 2019”, un kā lektore, kvalifikācijas eksāmena priekšsēdētāja bezdarbnieku profesionālās apmācības grupai „Šuvējs” (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību macību centrs „Austrumvidzeme”).


Skolotāja Anita Matule – Bordāne saņēma Balvu novada pašvaldības Pateicība par ieguldīto darbu profesionālajā izglītībā 2018./2019. mācību gadā, BPVV Pateicības rakstu par atbalstu un personīgo ieguldījumu, sagatavojot izglītojamos konkursiem un olimpiādēm.
Zināmas arī nākamā gada ieceres – sadarboties ar Agri Daņiļeviču viņa jaunajā projektā – izrādē ar tērpu darināšanu, kā arī organizēt Balvos VIAA konkursu “Radi! Rādi! Raidi! 2020!”.

Skolotāja Aiga Jansone strādāja ar dažāda vecuma bērniem divās grupās - ar pamatprasmēm un bez pamatprasmēm šūšanā. Galvenokārt, nodarbībās apgūtas iemaņas strādāt šūšanas darbnīcā, ievērojot drošības noteikumus. Audzēknes iepazinās ar šūšanā izmantojamām ierīcēm, tekstilmateriāliem, palīgmateriāliem un darbarīkiem, iemācījās radoši pielietot dekoratīvas šuves ar programmējamo šujmašīnu“Bernina”.
Audzēknes ir izgatavojušas grāmatzīmes, apsveikumus, dāvanu maisiņus, ceļojuma spilventiņus, aksesuārus, svārkus, bikses, blūzes un kleitas, kā arī veikušas izmaiņas gatavā nopirktā apģērbā.
Audzēknes bija ieinteresātas, tāpec izdevās radošs, atraktīvs un atbildīgs mācību process.
Šogad radošājās darbnīcās vēlējos, lai galarezultāts būtu valkājams, bet tajā pašā laikā – audzēknēm paveicams. Šo piedāvājumu izmantoja Balvu pamatskolas 6. klases, kura rezultātā katra sev sašuva trikotāžas cepuri.
Skolotāja Skaidrīte Veina priecājas, ka, pateicoties sadarbībai ar Burda salonu organizētajam pulciņam, kā bērniem, tā pieaugušajiem tika dota iespēja veikt pirmos soļus šūšanas prasmju pasaulē. Tika pārvarētas bailes un nedrošība un ar aizrautību šūtas pirmās vīles un pētītas šujmašīnas BERNINA iespējas veidot skaistus, dekoratīvus darbus.
Jānovērtē arī šīs darbošanās psiholoģiskie aspekti – uzdrošināšanās pārvarēt savu nedrošību, apliecināt varēšanu, radoši izpausties. Protams, svarīgi ir arī tas, ka radītie darbiņi bija skaisti un koši, un ar tiem varēja iepriecināt citus cilvēkus – mājiniekus un draugus.

 

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?