“Word Articulation Project” mobilitāte Apvienotajā Karalistē