12.b klases audzēkņi karjeras nedēļas ietvaros ciemojas AMATI PRINT