2024.gada 21. maija rītā 9. klasēm tika iezvanīta eksāmenu sesija. 8.klases izglītojamie kopā ar audzinātāju Arnitu Gaiduku bija uzposuši 9.a un 9.b klašu telpas un noorganizējuši dažādus pārbaudījumus 9. klašu izglītojamajiem. 8.klase ar ziediem sveica 9.a un 9.b klases audzinātājas Gunitu Čubari un Benitu Urtāni, izglītojamie rakstīja vēlējumus paralēlklases audzēkņiem, kurus adresāti nolasīja skaļi. Katra klase izveidoja savu “gleznu”, kurā apkārt audzinātājas plaukstas nospiedumam izglītojamie no pirkstu nospiedumiem veidoja sirsniņas. Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule novēlēja veiksmi eksāmenos, būt pacietīgiem un atbildīgiem. 8.klase devītajiem dāvināja saldumus enerģijai.


2024.gada 21.maijā 7.-8.klasēm notika lekcija projekta „Alūksnes NVO atbalsta centrs-kopienu līderis” ietvaros par tēmu „Skola kā kopiena”. Lekciju vadīja koučs un mācīšanās fasilitatore Ilze Zvejniece Laumane. Pirmajā daļā izglītojamajiem bija iespēja runāt par kopienas veidošanos un sevis iepazīšanas nozīmi, lai varētu kļūt par daļu no kopienas. Otrajā daļā strādājot praktiski, izglītojamie atbildēja uz trīs jautājumiem par sevi un pāros izrunāja dzīves svarīgākās vērtības.


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir izteikusi vēlmi uzsākt „KiVa” programmas ieviešanu skolā, jau šonedēļ izglītojamie veic aptaujas anketas par bulinga izplatības problemātiku skolas vidē. „KiVa” ir starptautiska, pierādījumos balstīta programma bulinga izplatības mazināšanai un novēršanai skolā, kas piedāvā strukturēti organizētu darbu ar 6-16 gadus veciem bērniem (no 1. Līdz 9.klasei). Programmu 2006.gadā izstrādājusi Turku universitāte (Somija), un šobrīd tā veiksmīgi tiek īstenota vairāk nekā 20 pasaules valstīs, tostarp Igaunijā, Zviedrijā, Vācijā, Itālijā, Lielbritānijā, Spānijā, Beļģijā, Čīlē, Īrijā, Meksikā, Nīderlandē, Čehijā, Šveicē u.c.


Saulainajā 14. maija rītā 12. klasēm tika iezvanīta eksāmenu sesija. 11.klases bija krāšņi izrotājušas klases telpu un sagādājušas uzdevumu topošajiem absolventiem. 12. klašu izglītojamie, izmantojot savu radošumu un sadarbības prasmes, atbildīgi un ar interesi krāsoja darba lapas saskaņā ar  uzdevuma noteikumiem, rezultātā iegūstot skaistas bildes, kuras tika piestiprinātas pie sienas klases telpā. Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule un direktores vietniece izglītības jomā Inta Vilkaste sveica 12.klašu izglītojamos un  audzinātāju, iezvanot eksāmenu sesiju, dāvināja saldumus enerģijai. 11.klašu audzinātāja Iluta Balule, dāvinot piparmētru tēju un konfektes,  vēlēja visiem 12.klašu audzēkņiem veiksmīgi nokārtot eksāmenus, audzinātājai Sintijai Sērmūkšai pacietību un izturību.


2024.gada 9. maijā Balvu novada bērnu un jauniešu radošās nedēļas ietvaros Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika interešu izglītības pulciņu dalībnieku koncerts, veltīts Mātes dienai, Eiropas dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai. Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule uzrunāja klātesošos, mudinot iekrāsot šo dienu ar prieku, ar raitu dejas soli, ar skanīgu dziesmu, ar atziņu, ka komandā un sadarbībā ir spēks. Skatītāji baudīja pavasarīgo lugu “Māllēpītes atmošanās” izglītības iestādes teātra pulciņa dalībnieku izpildījumā, kas mijās ar dziesmām un tautu dejām. Ieva Krevica un Jānis Kristiāns Krevics izpildīja J.Šipkēvica un R.Sējāna dziesmu “Zemeslodes”, Markuss Mednis aizrāva klausītājus ar J.Lūsēna dziesmu “Mazu brīdi pirms.” Tautu deju kolektīvs “Kastanis” priecēja ar tautu dejām “Cūkas driķos” un “Pīci bāri kumeliņi”. Pēc koncerta direktores vietniece metodiskajā darbā Benita Urtāne uzsvēra, ka šajā mācību gadā izglītības iestādē darbojās četrpadsmit interešu izglītības pulciņi, iepazīstināja klātesošos ar nelielu apkopojošu prezentāciju – pulciņu paveiktais fotogrāfijās. B.Vizule un B.Urtāne pateicās visiem interešu izglītības pulciņu vadītājiem un izglītojamajiem par ieguldīto darbu, rosināja jaunām, radošām idejām nākamajā mācību gadā.


2024.gada 3.maija rītā  Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā katru  izglītojamo, pedagogu un izglītības iestādes darbinieku sagaidīja tautu tērpos ģērbušās izglītojamās Anna Marija Ločmele un Irīna Klesmane, cienājot ar konfektēm “Latvija” un vēlot jauku svētku dienu.  Klašu un kursu audzinātāji izglītojamajiem organizēja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītas klases stundas “Mana Latvija. Mana atbildība.” , kopā pārrunājot, ko un kā katrs izglītojamais var darīt savas valsts labā, aktualizējot katra paša atbildību.


2024.gada 7.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ciemojās Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektora vecākie inspektori Aleksandra Rakstiņa un Atis Jencītis. Izglītojamajiem bija iespēja gūt daudz noderīgas informācijas. Jaunieši noskaidroja būtisku informāciju par darba līgumu, tā svarīgākajām sastāvdaļām, amata pienākumiem, darba laiku, par darba vides riska faktoriem, riska faktoru novēršanas preventīvajiem pasākumiem. Tika saņemtas atbildes uz dažādiem interesējošiem jautājumiem.
Paldies profesionāļiem par izglītojošo lekciju! Uz tikšanos nākamajā gadā!


4 maija apsveikums no BPVV

 


afiša par svētku noformējumu klasēs

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?