2024.gada 14.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika  pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi par tekstpratības attīstīšanu un izglītojamo izziņas aktivitāšu palielināšanu. Kursu vadītāja Lina Veselova akcentēja lasītprasmes, tekstpratības būtību un nozīmi, teoriju papildinot ar zinātniskiem un sadzīviskiem piemēriem,  piedāvāja daudzveidīgus paņēmienus, kā īstenot tekstpratību dažādos mācību priekšmetos, analizēja trūkumus un ieguvumus. Kursu dalībnieki darbojās individuāli, pāros, grupās, atbildot uz attapīgiem jautājumiem, aizpildot darba lapas, izspēlējot domino spēles, kas balstījās uz starppriekšmetu saikni.  L.Veselova nodrošināja iespēju gūt jaunu pieredzi, pozitīvas emocijas, dalījās ar savām izstrādātajām darba lapām fizikā.  Nodarbību noslēgumā pedagogi sniedza atgriezenisko saiti, izsakoties mutiski un aizpildot anketu. Katrs pedagogs saņēma apliecību. 


13. martā notika Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas tiešsaistes vecāku kopsapulce “Prasme sevi vadīt ir ceļš uz dzīves meistarību”. Izglītības iestādes direktore B.Vizule aktualizēja izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, informēja par izglītības iestādes padomē pieņemto lēmumu izpildi. Sociālais pedagogs A.Circene aktualizēja izglītojamo kavējumu uzskaites kārtību, atgādinot vecākiem par izglītojamo stundu kavējumu attaisnošanas kārtību. Direktores vietniece I.Vilkaste iepazīstināja vecākus ar valsts pārbaudes darbiem 2023./2024.mācību gadā. Psiholoģe M.Markova dalījās pieredzē, kā motivēt pusaudzi mācīties un sadarboties, nosauca piecpadsmit spēcīgas frāzes, ko vecākiem vajadzētu teikt savam pusaudzim. Sapulces beigās direktore B.Vizule atbildēja uz vecāku jautājumiem.

Paldies par piedalīšanos un uz sadarbību turpmāk!


2024.gada 12.martā notika meistarklase “Galvas masāža ar ēteriskajām eļļām”, kuru vadīja osteo, jogas trenere un smaržu pētniece Ilona Čakāne. Meitenes iepazinās ar smaržu pasauli, ēterisko eļļu ietekmi uz cilvēka organismu un apguva indiešu galvas masāžu Čampi, kuru pamēģināja to arī katra uz sevis. Telpa bija piepildīta ar dažādām smaržām un relaksējošām sajūtām.

osteo jogas trenere un smaržu pētniece Ilona Čakāne


Žetonu vakara “Ceļojums cauri laikam” otrās daļas video. Jauku skatīšanos!


Man mūžs ir kā ceļojums,
Gar ainavu mainīgu un pārsteidzošu.
Katrs solis ir stāsts, katrs mirklis - dzejolis,
Ceļā cauri laikam, es savu dzīvi ceļoju.

2024. gada 2.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika žetonu vakars „Ceļojums cauri laikam”. Šajā vakarā skolas piederības zīmi – žetonu saņēma 32 izglītojamie, audzinātājas - Sintija Sērmūkša, Lienīte Galvanovska, Liena Indrika un skolas direktore Biruta Vizule.


2024.gada 29.februāri Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas meiteņu volejbola komanda devās uz Baltinavu, lai piedalītos 1.posma sacensībās „TOP KAUSS 2024”. Meitenes izcīnīja 2.vietu. Piedalījās Amanda Galēja, Evelīna Stoļenkova, Nikola Džastina Lazdiņa, Karīna Žuržiu, Signe Pužule, Indira Ruņģe, Megija Aleksejeva. Paldies par piedalīšanos! 💪🏻🏐

BPVV meiteņu volejbola komanda ar skolotāju Gati Stepanovu


29.februārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā norisinājās aizraujošs volejbola turnīrs, kurā savas spēka un prasmju robežas pārbaudīja gan BPVV skolotāju komanda kā arī BPVV skolēnu komanda. Latvijas Volejbola federācija aicināja aktīvi piedalīties Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) unikālā iniciatīvā #1DayMore4Volleyball, mērķis ir pulcēt cilvēkus, sporta skolas un komandas visā Latvijā, sekmējot draudzības sajūtu un vienlaikus popularizējot volejbolu dažādos prasmju līmeņos. Jānis Strapcāns volejbola veterāns , Balvu pilsētas iedzīvotājs kurš visu mūžu ir spēlējis volejbolu, dažādās komandās un aizstāvējis Balvu novadu. Skolēniem pastāstīja par Balvu novada volejbola vēsturi un par to kā ir attīstījies volejbols Balvos. Spēles bija aizraujošas un emocionālas , un abas komandas rādija izcilu volejbola prasmi un sadarbību uz laukuma. Ar katru punktu tiekot tuvāk uzvarai abas komandas parādīja neatlaidību un šajā saspringtajā sacensību atmosfērā izcēlās BPVV skolēnu komanda. Turnīrs ne tikai stiprināja volejbola prasmes , bet arī radīja neaizmirstamus mirkļus un draudzību starp skolotājiem un skolēniem. Lepojamies ar mūsu jauniešiem kā arī ar mūsu skolotājiem.


23.februāri Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 12.b klases un 3.kursa izglītojamie devās ekskursijā uz Rīgu "Skola 2024” izstāde. Jauniešiem bija iespēja izpētīt un uzdot interesējošus jautājums augstskolu pārstāvjiem. Iepazīt dažādas skolas, kur varētu turpmāk studēt. Bija interesanti, jo varēja piedalīties dažādos konkursos un iegūt balvas. Pēc izstādes jaunieši devās kopīgi noskatīties filmu un ar gandarījuma sajūta atgriezās mājās.


23.februārī notika Balvu novada skolēnu sporta spēles basketbolā C grupā. Mūsu skolas meiteņu komanda izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja Indira Ruņģe, Alise Gabranova, Sanija Pobeda, Linda Krūmiņa, Lāsma Elksnīte. Lepojamies! 💪🏻


23.februārī BPVV 10.a klases skolēni un 1.,2. kursu audzēkņi devās mācību ekskursijā uz SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parku "URDA" apgūt mācību programmu "Domāt, meklēt, atklāt URDĀ”.

Mācību ekskursijas ietvaros izglītojamie klātienē redzēja, kā tiek apsaimniekoti mūsu ikdienas radītie atkritumi un kā mūsu ikdienas izvēles ietekmē vidi un atkritumu apsaimniekošanas procesus. Izglītojamie arī piedalījās izglītojošā nodarbībā par pareizu atkritumu šķirošanu, bet pēc tam devās meža takā, kur, izmantojot planšetdatorā ielādēto interaktīvo karti, meklēja slēpņus ar uzdevumiem. Sekojot norādījumiem, izzināja mežsaimniecības jautājumus un apguva vides aizsardzības tēmu.

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?