Patriotiskās nedēļas ietvaros izglītojamie piedalījās dažādās aktivitātēs. Šī gada 10. novembrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika tikšanās ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem. Jaunieši iepazina, cik nozīmīga sfēra ir Latvijas valsts aizsardzība, kā arī uzzināja, kas jādara, lai pēc izglītības iestādes absolvēšanas varētu pievienoties un strādāt militārajā sfērā. 

11. novembrī izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki pulcējās pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem Lāčplēša dienas sarīkojumā - „Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā”.
14. un 15. novembra pēcpusdienā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā norisinājās erudīcijas konkurss, „Es mīlu Tevi, Latvija!”, kur jauniešiem tika sniegta iespēja parādīt savas zināšanas par savu tēvzemi.
Savukārt 16. novembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji apmeklēja Balvu Bērnu un jauniešu centru, kur piedalījās erudīcijas spēlē „Mēs mīlam Tevi, Latvija 2”, kur jaunieši sacentās ar citu izzglītības iestāžu audzēkņiem un pierādīja savas zināšanas, kā arī uzzināja papildinformāciju savu zināšanu papildināšanai.
Kā atzina izglītojamie, nedēļa esot bijusi piepildīta, interesanta un jauniem iespaidiem bagāta!

14. novembra pēcpusdienā Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika uzņēmēju, pedagogu un Latvijas Darba devēju konfederācijas Latgales reģiona koordinatora Jura Gunta Vjakses tikšanās, kuras laikā tika pārrunātas projekta “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” iespējas un ieguvumus kā uzņēmējiem, tā audzēkņiem.
Latvijas Darba devēju konfederācija sākusi īstenot jaunu Eiropas Savienības Sociālā fonda finansēto projektu darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu uzņēmumā ieviešanai un aicina pieteikties reģionu uzņēmējus, kuriem būtu interese iesaistīties projektā. Šis projekts vērsts uz profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām uzlabošanu un tiek īstenots sadarbībā ar partneriem: Profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

Plkst. 10.00 pie mums pulcējās Balvu pamatskolas 6. klašu skolēni uz pasākumu “Profesionālā jaunrade”.
Pēc direktores uzrunas notika diskusija “No koka līdz mēbelei” , kurā ar būvizstrādājumu galdnieka profesiju iepazīstina skolotājs Ē. Kanaviņš un A. Noviks, un diskusija “No auduma līdz tērpam” , kurā ar tērpa stila speciālista profesiju iepazīstina skolotāja A. Matule – Bordāne un A. Jansone.
Ar interesi bērni vēroja Alīnas Loginas un Madaras Sirmaces demonstrējumu – izrādi “Kā top mētelis?“
Pēc diskusijas notika radošās darbnīcas - pils būvēšana no kokmateriāla un princeses tērpa izgatavošana no tekstilmateriāliem. Pamatskolas bērniem gan praktiski, gan ar padomiem palīdzēja 4. kursa audzēkņi. Gatavos darbus bērni ļoti prasmīgi prezentēja.
Pēc izvērtēšanas skolēnu izgatavotie darbi un balvas tiks aizvesti uz Balvu pamatskolu.
Noslēgumā bērni devās ekskursijā pa mūsu skolu.

A. Matule - Bordāne

Oktobra pēdējā nedēļa ļoti spraiga un notikumiem bagāta bija izglītības programmas “Auklis” audzēknēm. Vispirms – prakses aizstāvēšana.Pārsteidza topošo auklīšu prezentācijas un stāstījums par iegūto pieredzi. Kāda runāja ar sajūsmu, cik labi ir veicies, cik iegūts un paveikts, ka ir jau sarunāts darbs, bet citas redzēja auklīšu darba ēnas puses.
Atbildīga bija arī kvalifikācijas eksāmena diena. Audzēknēm 1. daļā vajadzēja sniegt atbildes uz 100 jautājumiem, bet 2. daļā- praktiski saplānot un noorganizēt pasākumu bērniem. Eksāmenu vadīja pieredzes bagāta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Lija Bukovska. Viņa bija priecīga par meiteņu apzinīgumu, attieksmi un sniegumu. Un kā nu ne- vidējā atzīme- 9,3.

Ceturtdien, 2. novembrī plkst. 14.00 notika amatnieku nedēļas noslēguma pasākums “Amatnieku svētki”. Pasākumā piedalījās: 7.a, 8.a, 9.a, 9.b, 10.b, 11.b, 12.b klašu un 1. 2. un 3. kursu komandas, un RTV apvienotā komanda.
Klātesošos uzrunāja skolas direktore B. Vizule un novēlēja veiksmi amatnieku pārbaudījumos.
Pagājušā gada uzvarētāji – 12. b klase (kl. audz. G. Čubare) tradicionāli piesita metāla plāksnīti ceļojošai balvai.
Amatu skolotāji apsveica izstādes “Kursu audzēkņu un skolotāju brīvo brīžu darbi” dalībniekus.

Trešdien, 1. novembrī plkst. 9.00 aktu zālē notika “Amatnieku rīta stunda”, kurā
BPVV profesionālās izglītības, mākslas un mūzikas metodiskā komisija sniedza pārskatu par pagājušā gada profesionālo darbību skolā.
MK pasniedza Pagodinājuma listes Aigai Jansonei par ieguldījumu, sirdsdegsmi labus darbus darot un sakarā ar Nikodema Rancāna balvas iegūšanu nominācijā “Par veiksmīgu pedagoga debiju” un Ērikam Kanaviņam – par pretendēšanu nominācijā “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” Balvu novada “Gada balvai izglītībā 2017”.

Otrdien, 31. oktobrī aktu zālē izglītojamajiem un, vēlāk arī pedagogiem, bija tikšanās ar modes un stila ekspertu Andri Ruskuli. Viņš iepazīstināja ne tikai ar valdošajām tendencēm apģērbā, bet aicināja būt individuālākiem un oriģinālākiem, vienlaikus cenšoties savu individuālo stilu pielāgot darba videi.
“Vizuālais izskats ir etiķetes un uzvedības normu būtiskākā komponente, vizuālā valoda, ar kuru indivīds apkārtējiem pauž tās vērtību prioritātes, kuras to veido kā personību. Prasmīgi veidots vizuālais tēls, nenoliedzami sekmē publiskā tēla pozitīvu uztveri un vairo personības pašapziņu”.
Pēc pasākuma Andris Ruskulis sniedza pedagogiem arī individuālas konsultācijas.

A. Matule - Bordāne

No 30. oktobra līdz 1. novembrim 2. stāva gaitenī pie aktu zāles bija apskatāma izstāde “Kursu audzēkņu un skolotāju brīvo brīžu darbi”.

Izstādes dalībnieki:

• PĒRĻOŠANA, Alise Baltaisbrence, 1. kurss
• PĒRĻOŠANA STELLĪTĒS, Laura Circene, 2. kurss
• ORIGAMI, Sindija Logina, 1. kurss
• MANDALAS, Patrīcija Kozlovska, 1. kurss
• “Ainavas”, Dinija Sekača, 1. kurss, gleznas
• “Salna”, Elvita Žuga, 4. kurss, fotogrāfijas
• “Es mīlu Latviju”, skolotāja Aiga Jansone, rokassprādzes


Izstāde guva lielu atsaucību, jo darbus meitenes ir apguvušas pašmācības ceļā. Ceturtdien, Amatnieku svētkos BPVV profesionālās izglītības, mākslas un mūzikas metodiskā komisija apsveica izstādes dalībnieces.

Šī gada 30.oktobrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) norsisinājās kvalifikācijas prakšu norises plānošana profesionālo izglītības programmu „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” un „Koka izstrādājumu izgatavošana” 3. un 4.kursu izglītojamajiem.
Tradicionāli 4.kursa izglītojamajiem kvalifikācijas prakse ilgst 6 mēnešus, līdz ar to jau 2017./2018.mācību gada pavasara semestrī izglītojamie izies mācību praksi pie darba devēja, tādējādi gūstot arī pirmo pieredzi darba vidē. Savukārt 3.kursa izglītojamie tiek aicināti savlaicīgi izvēlēties potenciālo prakses norises vietu.

Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā audzēkņi apgūst būvizstrādājumu galdnieka profesiju. Šajā laikā viņi iemācās orientēties lielajā kokapstrādes darbarīku, instrumentu un darbmašīnu daudzveidībā, kā arī iegūst iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu koksnes mehānisko apstrādi.
Audzēkņi apgūst gan iebūvēto mēbeļu, logu un durvju bloku, dažāda veida kāpņu un būvizstrādājumu dekoratīvo elementu izgatavošanas tehnoloģiju, gan veic koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus.
Skolā darbojas arī interešu izglītības pulciņi “Virpošana un kokgriešana” un “Koka rotaļlietu izgatavošana”.
Čaklākie audzēkņi izgatavo arī zeļļa darbus un saņem Latvijas Amatniecības kameras galdnieka vai mēbeļu galdnieka amata zeļļa diplomus.
Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, kur audzēkņi strādā kvalifikācijas praksi. Pēc skolas absolvēšanas viņiem ir iespēja palikt strādāt uzņēmumos.