2023.gada 12.decembrī izglītības iestādē viesojās Balvu novada kokapstrādes uzņēmēji, lai lemtu par sadarbības iespējām.
Sākotnēji uzņēmējiem bija iespēja aplūkot skolu. Skolas direktore Biruta Vizule pastāstīja par BPVV aktualitātēm un jauniešu iespējām. Pēc ekskursijas uzņēmēji apmeklēja skolas kokapstrādes darbnīcas, pedagogi Aigars Noviks un Gatis Budevičš pastāstīja, ko topošie būvizstrādājumu galdnieki apgūst un ar kādām iekārtām strādā.
Pēc skolas apskates izglītojamajiem skolas aktu zālē bija tikšanās ar uzņēmējiem. Uzņēmēji iepazīstināja ar sava uzņēmuma specifiku, jaunieši guva ieskatu par reālo darba vidi un redzējumu, ko no jauniešiem sagaida uzņēmējs.

2024.gada 4.janvārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskola pulcējās novada dabaszinību kursa priekšmetu skolotāji, lai piedalītos profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos par tekstpratības attīstīšanu un izglītojamo izziņas aktivitātes palielināšanu.
Skolotāji darbojās grupās veicot dažādus uzdevumus un daloties pieredzē . Kursu noslēgumā tika izsniegtas apliecības.

BPVV skolotāja Lina Veselova demonstrē praktisko uzdevumu


4.janvārī skolā ciemojās kolēģē Madara ar meitiņu Šarloti un vīru Artūru. Kolektīvs kopā priecājas par jauno ģimeni un vēlēja mīlestību, sirdsiltumu meitiņu lielu audzinot.

jaunie vecāki Madara un Artūrs ar meitiņu


28.decembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs mīļi ciemos uzņēma kolēģes, jaunās māmiņas: Ievu Putniņu ar dēliņu Augustu, Santu Kašu ar dēliņu Ernestu un vīru Andi, lai sveiktu un vēlētu jaunajiem vecākiem izturību, pacietību un mīlestību, audzinot savus bērnus.


Lai radītu Ziemassvētku brīnumu nav vajadzīga burvju nūjiņa. Šajā laikā ikvienam ir jāprot atvērt sirdi, pasmaidīt, pateikt labu vārdu, padarīt labu darbu. Lūk, tas ir brīnums – dot citam labestību, sirsnību, piedošanu. 22. decembra pasākumā „Notici Ziemassvētku brīnumam” Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie priecēja mūs ar saviem priekšnesumiem. Paldies izglītības iestādes direktorei Birutai Vizulei par pasniegtajiem pateicības rakstiem.
Paldies Velku biedrībai, Ivaram un Liānai Velkiem un organizācijai „Heart to heart” par sniegto atbalstu skolas izglītojamajiem- piešķirtajām naudas balvām, bronzas un sudraba liecību ieguvējiem, par labiem sasniegumiem valsts olimpiādēs, sportā un izglītības iestādes vārda popularizēšanu.
Paldies sponsoriem par sarūpētajām dāvanām izglītojamajiem kuriem tas ir īpāši nepieciešams.
Paldies Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas priesterim Guntim Brūverim.
Paldies Balvu evanģēliski luteriskās baznīcas mācītājam Mārtiņam Vaickovskim.
Priecīgus Ziemassvētkus!


Kino burvība slēpjas tajā spējā pārvērst ikdienu par brīnišķīgu piedzīvojumu, izmantojot attēlus, skaņu un stāstīšanas mākslu. Tas ir kā aizlidojums prom no realitātes uz mirkli , kad vari just , domāt un dzīvot citā pasaulē.
21. decembrī, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Ziemassvētku POPiela tēmā kino filmas. Prieks par katras klases sagatavoto priekšnesumu.
Lai priecīgi un jautri Ziemassvētki!

izglītojamie rāda priekšnesumus


21.12.23. notika projekta ""Kontakts " Balvu novadā" noslēguma pasākums "Aktīvākais brīvprātīgais", kurā tika sumināti aktīvākie brīvprātīgā darba veicēji. Apbalvoti tika sekojoši BPVV audzēkņi-10 a. klases audzēkne Evita Lielpētere, Betija Sarma 12b.klase, Evija Gabranova SP4-2.kurss, Anna Marija Ruņģe SP4-2.kurss, Beāte Kaņepe K4-3.kurss, Gita Glāzniece 10a.klase, Aleksandra Buklovska SP4-1.kurss, Rendijs Kļaviņš KI4-2. Pateicības raksts par sadarbību tika izsniegts LSK Latgales komitejas Balvu nodaļas jauniešu pārstāvei Santai Grāmatiņai. Paldies par labo sirdi skolēniem un biedrībām, ar kurām projekta ietvaros tika uzsākta sadarbība. Vakara otrā daļā pasākuma dalībniekiem bija iespēja izdejoties diskoballē, kuru vadīja DJ Ingars, kā arī mieloties ar SIA Senda DZ pagatavotajām uzkodām. Laba sirds ir visa sākums!

 Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā tika atdzīvināta tradīcija rakstīt Ziemassvētku apsveikumus. Šo aktivitāti organizēja "Mammadabas un ekoloģijas" pulciņa dalībnieki (skolotāja Lienīte Galvanovska) sadarbībā ar skolas bibliotekāri Līgu Annuškāni. "Mammadabas un ekoloģijas" pulciņa jaunieši kopā ar skolotāju no norakstītajām grāmatām izgatavoja eko aploksnes. Redzot šo aktivitāti, par palīgiem pieteicās 8. un 10.b klases jaunieši.
Katram interesentam bija iespēja izgatavot savu īpašo apsveikumu. Saudzējot apkārtējo vidi un taupot resursus, apsveikumu izgatavošanā izmantojām atgriezuma materiālus, kurus sagādāja skolotāja Skaidrīte Veina.
Jaunieši kopā ar klašu un kursu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, arī individuāli savā brīvajā laikā darbojās skolas bibliotēkā, kur bija iespējams pētīt apsveikuma kartītes, kuras tika kādreiz saņemtas, redzēt, kā kādreiz tika rakstīti apsveikumi. Uz kartiņām bija uzrakstīts datums, kurā šīs apsveikums tika rakstīts, tāpēc bija iespēja izrēķināt kartiņu vecumu.
Apsveikuma rindas un dzejoļus skolēni meklēja dzejas grāmatās. Daudziem skolēniem apsveikumu rakstīšanā šī bija pirmā pieredze.
Lielu prieku sagādāja pārpildītā Ziemassvētku pastkaste, kuru iztukšot palīdzēja kokapstrādes kursa puiši.


19.decembrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās grupa “Tautumeitas”, lai kopā ar izglītojamajiem un viņu vecākiem, esošajiem un pensionētajiem pedagogiem, un visiem izglītības iestādes darbiniekiem ieskandinātu Ziemassvētkus. Grupas dalībnieces: Asnate, Aurēlija, Laura un Ilona priecēja ikvienu skatītāju un klausītāju ar savām skanīgajām balsīm un atraktīvajām kustībām. Klātesošos saviļņoja iespaidīgās dziesmas: Sadziedami, Spodrē manu augumiņu, Dai citas meitas, Ziemassvētku ķekatu dziesmas, Muoseņa, Mežā, Guli guli, Raganu nakts. Izjustais dziesmu izpildījums brīžiem pat lika “skudriņām ” pārskriet ķermenim.


ziemassvētku pasākuma afiša par skolas teātra uzvedumu

Muzikālo priekšnesumu konkursa popiela afiša

skolas koncerts grupā ar grupu Tautumeitas Ziemassvētku ieskandināšanai

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?