Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem cilvēku, uzņēmumus un organizācijas no vairāk nekā 180 valstīm un teritorijām, kas iestājas par vides jautājumu aktualizēšanu. Šogad ierasto pulcēšanās pasākumu un fizisko klātbūtni pilsētu gaismas objektu izslēgšanas brīdī aizstās kopības sajūta un solidarizēšanās digitāli. Virtuālajā fokusā — dabas daudzveidības izzušana un ar to saistītās sekas.

Pasaules Dabas Fonds aicina Latvijas iedzīvotājus 27. martā piedalīties Zemes stundā, pulksten 20.30 uz stundu izslēdzot vai iespējami samazinot apgaismojumu.

Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem cilvēku, uzņēmumus un organizācijas no vairāk nekā 180 valstīm un teritorijām, kas iestājas par vides jautājumu aktualizēšanu. Šogad ierasto pulcēšanās pasākumu un fizisko klātbūtni pilsētu gaismas objektu izslēgšanas brīdī aizstās kopības sajūta un solidarizēšanās digitāli. Virtuālajā fokusā — dabas daudzveidības izzušana un ar to saistītās sekas.


Pasaules Ūdens diena katru gadu tiek svinēta 22. martā.

Pasaules Ūdens diena katru gadu tiek svinēta 22. martā. Un tā akcentē ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, tā patieso vērtību un to, kā mēs visi kopā varam labāk aizsargāt šo vitāli svarīgo resursu, jo piesārņojums daudzviet rada milzu izaicinājumus nodrošināt cilvēka pamatvajadzību pēc tīra ūdens. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā. Šī diena ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. Latvijā šo dienu atzīmē kopš 1996. gada.


Apvienoto Nāciju Organizācija 2012. gadā 21. martu pasludināja par Starptautisko mežu dienu.

Meži aizņem vienu trešdaļu no Zemes masas, veicot vitāli svarīgas funkcijas visā pasaulē. Meži ir bioloģiski visdaudzveidīgākā ekosistēma uz sauszemes, kur dzīvo vairāk nekā 80% sauszemes dzīvnieku, augu un kukaiņu sugu. Tomēr, neraugoties uz visiem  ekoloģiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem un veselības ieguvumiem, ko rada mežs – pasaules mežu izciršana turpinās satraucošos tempos. Bet mežs ir pārāk dārgs, lai to zaudētu!

Apvienoto Nāciju Organizācija 2012. gadā 21. martu pasludināja par Starptautisko mežu dienu.

 


 

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 7. – 10. klašu skolēni pedagoga Santas Kašas vadībā piedāvā savu virtuālo izstādi “Mēs varam!”, kuras darbi tapuši šī gada attālinātajā mācību procesā vizuālā mākslā.


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pedagogiem notika Metodiskā diena

2021.gada 23.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pedagogiem notika Metodiskā diena, kurā pedagogi dalījās ar pieredzi un guva jaunas atziņas un ieteikumus turpmākajam darbam. Sanāksme notika attālināti, tiešsaistē.

Atbilstoši Metodiskās dienas darba kārtībai, sākotnēji pedagogus uzrunāja BPVV direktore Biruta Vizule.

  Ar labās prakses piemēriem par interaktīvu mācību vidi mācību procesa atvieglošanai dalījās pedagogs Gunita Čubare.

Pedagogi Iluta Balule, Inese Circene, Inga Čipate, Elita Gaile, Biruta Kindzule, Lienīte Līcīte, Ainārs Strads un Benita Urtāne informēja par Līderības dienas pasākumu, kas norisinājās šī gada 26.janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā. Pedagogi dalījās pieredzē, kā līdera prasmes, vērtības un tikumus integrēt audzināšanas darbā.

Par “Runas mākslas” kursos gūtajām atziņām stāstīja pedagogi Inese Circene un Lienīte Līcīte.

Noslēgumā izglītības iestādes vadība un pedagogi pārrunāja iknedēļas aktualitātes.

Lai arī turpmāk mums izdodas būt motivētiem un atvērtiem, iedzīvinot jaunākās novitātes un lai gūtā pieredze palīdz mūsu kopējā darbā!


2021.gada 11.februārī audzēkņi piedalījās "Biznesa izmēģinājumu laboratorijas (B-LAB)" pirmajā nodarbībā "Ievads uzņēmējdarbībā “, ko organizēja Vidzemes Augstskolas Zināšanu un Tehnoloģiju centrs (ZTC) sadarbībā ar Alojas un Mazsalacas novada pašvaldībām un Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu. B-LAB septiņu apmācību cikls ir Vidzemes Augstskolas Zināšanu un Tehnoloģiju centra iniciatīva ar mērķi veicināt cilvēku interesi par uzņēmējdarbības uzsākšanu un savas biznesa idejas attīstību.  

BPVV skolotāja B. Šāvele atzinīgi novērtē iesaisti šajās laboratorijas, kas ir turpinājums jau pērna gada pavasarī uzsāktajām aktivitātēm, sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu.

Nākošā nodarbība notiks 2021.gada 25.februārī -"No idejas līdz biznesam".

Lūk, dažas atziņas no pirmās nodarbības “Ievads uzņēmējdarbībā”.

“Skolēniem tika dota iespēja komunicēt ar svešu auditoriju un izteikt savus viedokļus par uzņēmējdarbības uzsākšanas posmu”, skolotāja B. Šāvele.

BPVV profesionālās izglītības programmas “Komerczinības” audzēkņu atziņas:

“konkurence nav bieds”, Ēvalds Miglāns 2.kursa audzēknis;

“no kļūdām mācās”, Viktorija Norkus 2.kursa audzēkne;

“zināšanas mārketingā ir nepieciešamas”, Airita Kikuste 2.kursa audzēkne;

“sociālā uzņēmējdarbība- labums sabiedrībai”, Alise Nikolajeva 2.kursa audzēkne;

“jēdziens, biznesa kanva”,  Dāvis Pužulis 2.kursa audzēknis;

“riskēt, uzticēties”, Daniela Borisanova 2.kursa audzēkne;

“jauni kontakti “, Emīlija Fedotova 2.kursa audzēkne;

“ej un dari“, Kintija Kudle 3.kursa audzēkne.


 


Ir jābūt ļoti, ļoti lielam,

Lai kaut kur nekļūtu tu mazs.

Un vajag arī būt tik mazam,

Lai paliek neaizsniegts kaut kas.

 /Dz.Rinkule-Zemzare/

 

Sveicam Balvu pilsētas 93. dzimšanas dienā!

Katram no mums ir savs stāsts. Kādam tas ir bērnības stāsts, mīlestības stāsts, atmiņu stāsts… Arī Balviem ir savi stāsti: vēsturiski, liktenīgi, neparasti un interesanti.

2021.gada 11.februārī Balvu pilsēta svin savu dzimšanas dienu.

Mēs lepojamies, ka esam daļa no Balvu pilsētas. Vien kopā mēs spēsim darīt savu pilsētu spēcīgu un vairosim tās labklājību.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvam un tās audzēkņiem ir gods un prieks sveikt Balvu pilsētu dzimšanas dienā! Novēlam, lai arī turpmāk Balvu pilsētas ceļš ir virzīts izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības virzienā! Lai balvenieši arī turpmāk lepojas ar savu pilsētu, lai kopīgi strādājot, mums izdodas sasniegt aizvien augstākus un ambiciozākus mērķus!


Akcija Silto džemperu diena!Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?