Pašlaik notiek:

  • Izglītības programma         100K mod.– Datorzinības (bez priekšzināšanām)
  • Izglītības programma         101K mod. – Datorzinības (ar priekšzināšanām)
    ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

 

Neformālās izglītības programma ”Floristika” – 24.stundas

„Skaistumkopšanas pakalpojumi” projekta Jauniešu Garantijas ietvaros mācās 16. jaunietes

 Pie mums patreiz arī mācās citi izglītojamie no mācību centiem”Buts”, „Fibra”, „Dauseb”.

 

 

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?