Esam gandarīti un lepni par mecenāta SIA “Kokpārstrāde 98” profesionālās izglītības programmas būvizstrādājumu galdnieks audzēkņu finansiālu atbalstīšanu, motivēšanu un ieguldījumu profesionālās izglītības popularizēšanā, piešķirot 3 audzēkņiem Vītolu fonda stipendiju.

Mecenāta un stipendiātu domas par Vītolu fonda  stipendijām .

Roberts Sockis, SIA “Kokpārstrāde 98” ražošanas vadītājs, Balvu Amatniecības vidusskolas absolvents:

“Es pats esmu Vītolu fonda stipendiāts, lieliski atceros, kā ir, kad nav kas palīdz, līdz ar to ir likumsakarīgi, strādājot kokpārstrādes uzņēmumā, rast iespēju atbalstīt topošos nozares speciālistus un, protams, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola kā izglītības iestāde nr.1, kurā atbalstīt jauniešus, kas tiek gatavoti kokpārstrādes nozarei. Tas ir saistoši arī uzņēmumam SIA „Kokpārstrāde 98”, piedāvājot jauniešiem prakses vietas, iespēju iepazīt uzņēmuma vidi, ražošanas procesu un darboties ar modernām iekārtām, iespējams arī turpināt algotu darbu uzņēmumā pēc prakses. Uzņēmumā nu jau tuvu ducim strādā mūspuses kokpārstrādes jomas speciālisti, šogad pēc prakses komandai pievienojās vēl viens Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas absolvents. Lepojamies, ka varam piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu un izaugsmes iespējas.”

“Vītolu fonds” stipendiāti:

Rihards Evardsons  : „Es priecājos par saņemto Vītolu fonda stipendiju  - tā noderēs gan ikdienas dzīvē, gan sevis pilnveidošanai skolā. Tā ir liels atbalsts vecākiem.”

Edvīns Sirmacis : ”Stipendija ir pietiekami liela motivācija, lai censtos mācīties labāk. Stipendija veicinās un palīdzēs manai pilnveidei. Prieks, ka pats varēšu būt patstāvīgāks, nelūdzot tik lielu finansiālu atbalstu no vecākiem”.

Rihards Toms : ”Saku lielu paldies par Vītolu fonda stipendiju. Tā stimulēs labi mācīties un nākotnē kļūt par labu būvizstrādājumu galdnieku. Vecāki bija ļoti priecīgi, uzzinot, ka saņemšu stipendiju”.

Esam priecīgi par absolventiem, kuri veiksmīgi realizē savu karjeru, un tiem audzēkņiem, kas motivēti mācās un apzināti tiecas sasniegt savu mērķi.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?