Zināšanas ir zelta vērtē. Šodien BPVV skolēni un skolotāji piedalījās erudīcijas spēlē “Prātnieks”.
Spēli organizēja jaunieši no BPVV Izglītojamo pašpārvaldes, sagatavojot gan spēles jautājumus, gan atbildot par spēles vadīšanu. Kopumā spēlē tika izskatīti un izspēlēti 50 jautājumi par Latviju.
Pirmo godpilno vietu ieguva 7.klases komanda, otro vietu ieguva 8.klase, savukārt, trešo vietu ieguva BPVV skolotāju komanda.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?