6. decembrī skolā pulcējās novada skolu pārstāvji, lai otrajā forumā „Profesionālā izglītība - atslēga uz darba tirgu” spriestu par iespējām apgūt profesionālās iemaņas netālu no savas dzīvesvietas, kā arī uzklausītu veiksmes stāstus, kam pamatā bijusi profesionālās izglītības iegūšana.
Foruma dalībnieku mērķis - uzklausīt dažādu profesiju pārstāvju stāstus par to, kādas iespējas viņiem pavēra profesionālā izglītība, iesaistīt jauniešus diskusijās par šādas izglītības priekšrocībām, kā arī uzklausīt ieteikumus, kā pilnveidot un uzlabot profesionālo izglītību Balvos.


Uzrunājot foruma dalībniekus, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta (IKS) pārvaldes vadītāja Inta Kaļva atgādināja, ka novada pašvaldība aktīvi atbalsta BPVV, ieguldot tajā lielus līdzekļus, lai vietējie jaunieši apgūtu profesiju tuvāk mājām. IKS vadītāja pasniedza SIA „Kokpārstrāde 98” , kurā šobrīd strādā pieci BPVV absolventi, novada pašvaldības IKS Pateicības rakstu par profesionālās izglītības programmas „Koka izstrādājumu izgatavošana” popularizēšanu, atbalstu mācību ekskursiju organizēšanā un mecenātismu Vītolu fonda stipendijas finansēšanā. SIA „Kokpārstrāde 98” pārstāvis I. Putniņš uzņēmuma vārdā pasniedza Vītolu fonda stipendijas sertifikātus trim BPVV 3. un 4. kursu audzēkņiem Rihardam Tomam, Rihardam Evardsonam un Edvīnam Sirmacim.
Pēc tam foruma dalībnieki ķērās pie diskusiju spēles uzdevumiem, kuros, izlasot konkrētu cilvēku dzīves stāstus, mēģināja piedāvāt viņiem kādu no BPVV pieejamajām izglītības programmām, kas varētu uzlabot šo cilvēku nodarbinātības iespējas. Pēc uzdevumu prezentēšanas un ekspertu viedokļu uzklausīšanas, foruma dalībnieki smēlās iedvesmu no veiksmīgāko skolas absolventu stāstiem.
Dalīties savos pieredzes stāstos bija aicināti uzņēmēju, pašvaldības un skolas pedagogu, kā arī skolas audzēkņu pārstāvji. Pieaugušo profesionālās izglītības programmas „Skaistumkopšanas pakalpojumi” audzēkne Krista Medne pierādījusi, ka sekot savam sapnim nekad nav par vēlu. Savulaik absolvējusi BPVV, vēlāk ieguvusi juridisko izglītību, šobrīd seko savam skolas gadu sapnim – apgūst skaistumkopšanu.
Ar lepnumu tika demonstrēti audzēkņu un pedagogu kopdarbi – bērnu gultiņas prototips, kas ieguvis izglītojošu balvu starptautiskā konkursā Cēsīs un Lietuvas konkursa laureātes tērps.
Lepojamies ar radošu attieksmi un vidi!

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?