2019. gada 19. decembrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” projekta ietvaros Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā Ziemassvētkus ieskandināja koncertprogramma „Kluso nakšu noslēpums”. Visiem klātesošajiem – gan izglītojamajiem, gan skolotājiem bija iespēja baudīt skaistu koncertu. Klausījāmies komponista Māra Lasmaņa jaunās, ziemas gadalaikam veltītās dziesmas ar latviešu dzejnieku vārdiem, kā arī tradicionālo Ziemassvētku dziesmu apdares dziedātājas Ingunas Kalniņas izpildījumā. Dziesmas pie klavierēm pavadīja pats komponists Māris Lasmanis. Muzikālo daļu papildināja un bagātināja aktrises Anitas Grūbes brīnišķīgie un iedvesmotie dzejas un īsprozas lasījumi, kuri akcentēja Ziemassvētkiem raksturīgo mieru un klusumu. Īpašo noskaņu radīja ziemīgi un grezni rotātā skolas aktu zāle.


Sarunā ar komponistu uzzinājām, ka šīs koncertprogrammas dziesmas tika veidotas labdarības koncertprojektam „Ziemassvētku roze”, kā arī to, ka ar koncertprogrammu „Kluso nakšu noslēpums” decembrī iepriecinājuši daudzu Latvijas skolu kolektīvus. Lepojamies ar to, ka komponists viesojās mūsu skolā, jo Māris Lasmanis ir Rīgas Valsts tehnikuma himnas autors.
Mākslinieki paudu saviļņojumu un prieku par grezni rotāto skolu, sakopto vidi, laipno un sirsnīgo uzņemšanu. Pateicībā komponists Māris Lasmanis skolas kolektīvam uzdāvināja CD ar savām dziesmām un Normunda Beļska dzeju.
Mīļus, sirsnīgus un ģimeniskus Ziemassvētkus!

Benita Urtāne  Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājaVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?