Šī gada 23.janvārī skolā viesojās Helena Haldorsen un Balvu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Gunita Prokofjeva. Gunita pati iepriekš strādāja šinī skolā ar jauniešiem un lieliski prata Helenai pastāstīt par to, kas notiek mūsu skolā, kā mācās jaunieši, kuri izvēlējušies profesionālo izglītību.

Helena ir Eiropas brīvprātīgā darba veicēja programmā Erasmus+. Biedrības "Kalmārs"  un Balvu Bērnu un jauniešu centra (turpmāk – BBJC) sadarbības projektā "Give to get", projekta ietvaros Helena no pagājušā gada septembra līdz janvāra beigām dzīvoja un strādāja Balvos. Jauniete organizēja dažādus pasākumus jauniešiem, radošās darbnīcas bērniem, piedalījās BBJC rīkotajos pasākumos. 

Šajā laikā Helēna iepazina Latvijas valsti, kultūru un cilvēkus. Helena ir politisko zinātņu studente, tādēļ viņu interesējās arī politiskā situācija mūsu valstī, Latvijas valsts iekārta un satversme. Helena savā dzimtenē Norvēģijā darbojās politiskajā organizācijā un ir politiski aktīva personība. Helēnu interesēja Latgales reģiona attīstība un sociālekonomiskās iespējas. Tāpēc Helena centās apmeklēt dažādas iestādes, pilsētas Latvijas teritorijā, lai izprastu cilvēkus un situāciju valstī kopumā. 

Helena centās izprast Latvijas izglītības un skolu reformu, kas saistīta ar skolu slēgšanu, tas īpaši skar Latgali. Helena stāstīja, ka Norvēģijā profesionālā izglītība šobrīd piedzīvo savu „atdzimšanu” un kļūst populāra. Jauniete bija pārsteigta par Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas modernajām tehnoloģijām gan darbnīcās, gan klasēs. Helenu priecēja mūsu skolēnu sasniegumi gan valsts līmenī, gan starptautiskajā līmenī, kā arī dalība Eiropas projektos.

Helena piekrita, ka profesionālā izglītība ir atslēga uz veiksmīgu karjeru!

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?