11. februārī  pedagogi pulcējās uz Metodisko dienu, lai pamatojoties uz jaunajos pamatizglītības un vispārējās izglītības standartos, kā arī profesionālās izglītības standarta projektā plānotajiem rezultātiem, analizētu sasniedzamā rezultāta kompleksitāti caur septiņām mācību jomām. Pedagogiem darbojoties grupās, tika modelētas mācību stundu aktivitātes, kas atbilstošas jaunā standarta prasībām. Darba grupas prezentējot veikumu, sniedza atgriezenisko saiti, ka jaunajā mācību saturā uzsvars likts uz padziļinātu izpratni un kopsakarību veidošanu, īstenojot kompleksas prasmes, lietpratību un pārnesi.

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?