2020. gada 21.f ebruārī Daugavpilī norisinājās Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums. Forumā piedalījās arī BPVV Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieces Sindija Daniela Vizule un Anna Logina, un BPVV sabiedrisko attiecību speciālists Inga Čipate.
Foruma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī aktivizēt jauniešu iniciatīvu darboties pašpārvaldēs. Pasākuma gaitā jauniešiem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas no ekspertiem, atrast jaunus draugus. Bija iespēja strādāt grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem. Katrai foruma darba grupai bija sava tēma, ko moderēja Latvijā atpazīstami eksperti.


Klātesošos, foruma atklāšanā, uzrunāja Izglītības ministre Ilga Šuplinska, Sergejs Maksimovs, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, Andris Kužnieks Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā pienākumu izpildītājs, Andrejs Elksniņš Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs, videouzrunā klātesošos ar sveicieniem no Indijas uzrunāja Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde, kā arī citi speciālisti.
Diena izvērtās ļoti radoša, jauniešiem bija iespēja darbojoties 6 darba grupās. Tēmas, kuras apsprieda jaunieši bija: brīvprātīgo darbs, pašpārvalžu sadarbības iespējas, mācību uzņēmumi skolās, projekti un dalība tajos. Pasākums bija vērsts uz pašizglītošanos, iespēju dažādošanu, mācību vides uzlabošanu skolā.
Foruma noslēgumā tika paziņoti 5 dalībnieki, kuri tika atzīti par aktīvākajiem no vairāk nekā 200 dalībniekiem un izcīnīja braucienu uz Briseli. Ļoti gandarīti un patīkami pārsteigti, ka arī mūsu skolas 9.klases izglītojamā Anna Logina bija šo piecu labāko skaitā. Lai Annai izdevies brauciens uz EiroparlamentuVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?