Izveidota anonīma aptauja, lai apzinātu jauniešu intereses, kuru jau vienu reizi jums sūtījām, bet mums ir lūgums ievietot jūsu izglītības iestādes sistēmā vai mājas lapā aptauju audzēkņiem atkārtoti, lai sasniegtu maksimāli daudz respondentu skaitu.

 APTAUJAS ANKETA PAR JAUNIEŠU INTERESĒM “KURŠ TEVI IEDVESMO VAROŅDARBIEM?” 

Sanita Bērziņa Apakšprojekta vadītāja ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001)

LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA

Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV - 1050

Tālr.: +371 67225162

Mob.nr.+371 22338862

Reģ.Nr. ES Pārredzamības reģistrā 968177917885-14

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?