Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) 2020.gada 28.februārī notika Žetonu vakars, kura tēma bija „Sapņi, kas izsapņoti”. Pasākums sastāvēja no divām daļām: oficiālās un neoficiālās. Oficiālās daļas laikā abiturienti (BPVV 12.klases, 3.kursa un Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālās struktūrvienības 4.kursa audzēkņi) saņēma žetongredzenus un piemiņas žetonus, uzklausīja ciemiņu apsveikumus, paši sveica skolotājus, savus vecākus un baudīja priekšnesumus. Uz pasākumu bija ieradusies arī Balvu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale, „Velku biedrības” pārstāvji: Ivars Velks, Tamāra Šabazova un ciemiņš no Zviedrijas Anders Holmefur (organizācijas “Heart to Heart” pārstāvis).


Neoficiālo daļu vadīja paši abiturienti. Šīs pasākuma daļas tēma bija „Sarkanais paklājs”. Jaunieši bija sagatavojuši 8 jautrus priekšnesumus, ar ko iepriecināja savus vecākus, skolotājus, skolasbiedrus un bijušos absolventus. Priekšnesumos centās parādīt savus īpašos talantus, bija gan jautras dejas, gan teatrāli uzvedumi. Oriģinālie priekšnesumi atklāja katras klases savdabību un iepriecināja visus klātesošos. Tika pasniegtas balvas 8 nominācijās: „Gada veiksmīgākais uzņēmums”, „Gada tērpu kolekcija”, „Ballīšu pavēlnieks”, „Gada uguntiņa”, „Gada labākais remix”, „Gada lielākais pārpratums”, „Gada jautrākā režija” un „Gada Dance”.
Žetonu vakars pulcēja kopā arī iepriekšējo gadu absolventus, kuriem bija iespēja atkal tikties ar klašu audzinātājiem un skolotājiem, un atcerēties savu skolas laiku. Viskuplākajā skaitā bija ieradušies skolas pirmie absolventi, kuri skolu beiguši pirms 25 gadiem. Liels bija viņu prieks satikties ar saviem klašu audzinātājiem Ivetu Ilgunu, Lidiju Vaideri un Māri Ločmeli.

Uz tikšanos nākamgad!

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?