Skolotāju diena - tā ir reize, kad atceramies savus pedagogus un sakām viņiem – paldies! 2020.gada 2.oktobrī, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā noritēja Skolotāju dienas pasākums.

Pedagogiem patīkami pārsteigumi sākās jau no agra rīta. Izglītojamie pedagogus sagaidīja ar jauku rīta sveicienu, dāvājot tiem mazu enerģijas lādiņu visai dienai un ielūgumu pulcēties skolas aktu zālē pēc 4 stundas.

Negaidītu pārsteigumu ikvienam sagādāja Līgas Morozas – Ušackas deju studija “Terpsihora”. Viņi bija izdomājuši oriģinālu sveicienu, iepriecinot pedagogus ar jaukiem deju priekšnesumiem. Sirsnīgs paldies dejotājiem un klubam AutoFan!

Izglītojamo pašpārvaldes jaunieši bija parūpējušies, lai skolotāju dienas pasākums noritētu atraktīvā un radošā gaisotnē. Pedagogi darbojās 4 komandās, pieveicot 5 muzikālus, āķīgus, radošus un interesantus uzdevumus.

Par skolotāju dienas jauko pasākumu liels paldies BPVV Izglītojamo pašpārvaldei!

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?