Novembris ir patriotisma mēnesis, kad atzīmējam Latvijas dzimšanas dienu, Robežsargu dienu, Lāčplēša dienu. Ik gadu novembra mēnesī mūsu skolā tiek rīkotas “Vīru sporta spēles”, kuras šogad nenotika sakarā ar valstī ieviestajiem ierobežojumiem Covid – 19 izplatības risku mazināšanai.

Lai aktualizētu patriotisma tēmu, pievērstu skolēnu uzmanību ar Valsts aizsardzību saistītajām profesijām, karjeras projekta ietvaros Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sagatavoja viktorīnu skolēniem “Latvijas sargi”. Viktorīnā piedalījās arī mūsu izglītības iestādes klašu/kursu kolektīvi. Viktorīnā bija iekļauta informācija par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, robežsardzi, zemessardzi un jaunsardzi.

Mūsu izglītības iestādes audzēkņi guva godalgotas vietas:

1. vieta: 

Mareks Tuleiko (11.b klase)

Linda Balule (12. b klase)

Kitija Kudle (12. b klase)

Kitija Kudle (K4-3 kurss)

3. vieta: 

Diāna Buša (K4-3 kurss)

Pēteris Krauja (12.b klase)

Sintija Voiciša (12.b klase)

Atzinība:

 Airita Kikuste (K4-2 kurss)

Evija Stoļenkova (10.b klase)

Raivis Dokāns (12.b klase)

Paldies, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei par sagādāto iespēju! Paldies arī mūsu audzēkņiem par dalību! Gūsties gandarījumu par katru panākumu, jo ieguldītais darbs nes augļus.

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?