Ir jābūt ļoti, ļoti lielam,

Lai kaut kur nekļūtu tu mazs.

Un vajag arī būt tik mazam,

Lai paliek neaizsniegts kaut kas.

 /Dz.Rinkule-Zemzare/

 

Sveicam Balvu pilsētas 93. dzimšanas dienā!

Katram no mums ir savs stāsts. Kādam tas ir bērnības stāsts, mīlestības stāsts, atmiņu stāsts… Arī Balviem ir savi stāsti: vēsturiski, liktenīgi, neparasti un interesanti.

2021.gada 11.februārī Balvu pilsēta svin savu dzimšanas dienu.

Mēs lepojamies, ka esam daļa no Balvu pilsētas. Vien kopā mēs spēsim darīt savu pilsētu spēcīgu un vairosim tās labklājību.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvam un tās audzēkņiem ir gods un prieks sveikt Balvu pilsētu dzimšanas dienā! Novēlam, lai arī turpmāk Balvu pilsētas ceļš ir virzīts izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības virzienā! Lai balvenieši arī turpmāk lepojas ar savu pilsētu, lai kopīgi strādājot, mums izdodas sasniegt aizvien augstākus un ambiciozākus mērķus!

Pateicamies Balvu Centrālajai bibliotēkai (BCB) un Balvu Novada muzejam (BNM) par iespēju iepazīt Balvu pilsētas izaugsmi un attīstību laikmeta griežos. Klašu/kursu audzinātāji šos materiālus izmantoja klases stundās. Jaunieši pārbaudīja zināšanas par Balvu pilsētu, piedaloties BCB spēlē “Mana pilsēta Balvi”. Savukārt BNM piedāvātajos materiālos par Balvu centrālajām vietām, skolēni uzzināja kā tās ir mainījušās laika gaitā.

Sveicam Balvu pilsētas 93. dzimšanas dienā!

D.Teilānes fotogrāfija

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?