2021.gada 11.februārī audzēkņi piedalījās "Biznesa izmēģinājumu laboratorijas (B-LAB)" pirmajā nodarbībā "Ievads uzņēmējdarbībā “, ko organizēja Vidzemes Augstskolas Zināšanu un Tehnoloģiju centrs (ZTC) sadarbībā ar Alojas un Mazsalacas novada pašvaldībām un Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu. B-LAB septiņu apmācību cikls ir Vidzemes Augstskolas Zināšanu un Tehnoloģiju centra iniciatīva ar mērķi veicināt cilvēku interesi par uzņēmējdarbības uzsākšanu un savas biznesa idejas attīstību.  

BPVV skolotāja B. Šāvele atzinīgi novērtē iesaisti šajās laboratorijas, kas ir turpinājums jau pērna gada pavasarī uzsāktajām aktivitātēm, sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu.

Nākošā nodarbība notiks 2021.gada 25.februārī -"No idejas līdz biznesam".

Lūk, dažas atziņas no pirmās nodarbības “Ievads uzņēmējdarbībā”.

“Skolēniem tika dota iespēja komunicēt ar svešu auditoriju un izteikt savus viedokļus par uzņēmējdarbības uzsākšanas posmu”, skolotāja B. Šāvele.

BPVV profesionālās izglītības programmas “Komerczinības” audzēkņu atziņas:

“konkurence nav bieds”, Ēvalds Miglāns 2.kursa audzēknis;

“no kļūdām mācās”, Viktorija Norkus 2.kursa audzēkne;

“zināšanas mārketingā ir nepieciešamas”, Airita Kikuste 2.kursa audzēkne;

“sociālā uzņēmējdarbība- labums sabiedrībai”, Alise Nikolajeva 2.kursa audzēkne;

“jēdziens, biznesa kanva”,  Dāvis Pužulis 2.kursa audzēknis;

“riskēt, uzticēties”, Daniela Borisanova 2.kursa audzēkne;

“jauni kontakti “, Emīlija Fedotova 2.kursa audzēkne;

“ej un dari“, Kintija Kudle 3.kursa audzēkne.

"Biznesa izmēģinājumu laboratorijas (B-LAB)" pirmajā nodarbībā "Ievads uzņēmējdarbībā “

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?