Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pedagogiem notika Metodiskā diena

2021.gada 23.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pedagogiem notika Metodiskā diena, kurā pedagogi dalījās ar pieredzi un guva jaunas atziņas un ieteikumus turpmākajam darbam. Sanāksme notika attālināti, tiešsaistē.

Atbilstoši Metodiskās dienas darba kārtībai, sākotnēji pedagogus uzrunāja BPVV direktore Biruta Vizule.

  Ar labās prakses piemēriem par interaktīvu mācību vidi mācību procesa atvieglošanai dalījās pedagogs Gunita Čubare.

Pedagogi Iluta Balule, Inese Circene, Inga Čipate, Elita Gaile, Biruta Kindzule, Lienīte Līcīte, Ainārs Strads un Benita Urtāne informēja par Līderības dienas pasākumu, kas norisinājās šī gada 26.janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā. Pedagogi dalījās pieredzē, kā līdera prasmes, vērtības un tikumus integrēt audzināšanas darbā.

Par “Runas mākslas” kursos gūtajām atziņām stāstīja pedagogi Inese Circene un Lienīte Līcīte.

Noslēgumā izglītības iestādes vadība un pedagogi pārrunāja iknedēļas aktualitātes.

Lai arī turpmāk mums izdodas būt motivētiem un atvērtiem, iedzīvinot jaunākās novitātes un lai gūtā pieredze palīdz mūsu kopējā darbā!Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?